Peter Gvozdják: Máme majstra sveta!

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

Naturalizácia Vasila Ďačuka vyšla ideálne: hneď po získaní občianstva vybojoval historicky prvý titul šachového majstra sveta pre Slovensko.

Majstrovstvá sveta jednotlivcov v šachovej skladbe (WCCI – World Championship in Composing for Individuals) je sekundárna súťaž pokrývajúca trojročné obdobie.

Skladatelia môžu zaslať 4 až 6 skladieb do každého oddelenia.

V ôsmich oddeleniach pätice rozhodcov bodujú od 0 po 4, najvyššia a najnižšia známka sa nerátajú. Započítavajú sa 4 najlepšie skladby autora. Skladba teda môže získať maximálne 12 bodov, skladateľ maximálne 48 bodov v oddelení.

V práve rozhodnutom cykle 2013-2015 bola účasť rekordná – 248 autorov z 41 krajín zaslalo dovedna 2862 skladieb.

Majstrom sveta sa stal víťaz každého oddelenia. Spomedzi 24 medailí (8 oddelení × 3) získalo Slovensko 4! (1× zlato, 2× striebro, 1× bronz).

Uvádzame majstrov sveta a umiestnenie slovenských účastníkov.

 

A (dvojťažky): 89 účastníkov

1. Kovačević (Srbsko) 41 bodov

2. Ďačuk 38

3. Gvozdják 37,5

25. Labai 27

26. Klemanič 26,5

28. Sovík 26,5

42. Mlynka 22

51. Brabec 19,5

72. Vokál 11,5

 

B (trojťažky): 65 účastníkov

1. Maranďuk (Ukrajina) 40,5

17. Salai 27

21. Labai 25,5

30. Vokál 22

42. Mlynka 17

 

C (mnohoťažky): 58 účastníkov

1. Maranďuk (Ukrajina) 40,5

20. Labai 28,5

22. Mihalčo 28,5

25. Sovík 26,5

31. Vokál 23

33. Mlynka 22,5

 

D (štúdie): 35 účastníkov

1. Pervakov (Rusko) 43

10. Salai 32

18. Hlinka 25,5

 

E (pomocné maty): 100 účastníkov

1. A. Semenenko (Ukrajina) 39,5

16. Klemanič 32,5

40. Novomeský 28,5

48. Labai 26,5

80. Bidleň 21,5

85. Ložek 20

88. Lörinc 18

90. Mlynka 18

96. Hudák 13

 

F (samomaty): 55 účastníkov

1. Selivanov (Rusko) 45

10. Ďačuk 34

25. Labai 30,5

37. Havran 26

38.-39. Mlynka 25,5

52. Novomeský 20

 

G (exo): 77 účastníkov

1. Ďačuk (Slovensko) 39,5

2. Lörinc 39,5

29. Klemanič 29,5

32. Packa 28,5

34. Novomeský 27,5

37. Golha 26,5

47. Brabec 24,75

51. Štúň 24

67. Mlynka 21,5

 

H (retro): 19 účastníkov

1. Baibikov (Izrael) 40,5

14. Packa 20

16. Novomeský 19

 

Úplné detaily (vrátane všetkých zaslaných skladieb i všetkých rozhodcovských známok) nájdete na stránke WFCC.

 

Našich medailistov predstavujeme najvyššie hodnotenými skladbami.

 

A235-1 Ďačuk – 10,5 bodov

Trojfázová zámena matov, le Grand, Dombrovskis vo forme obrán, Barnes.

Vasil Ďačuk
I. cena
R. Surkov MT 45 - 2013
white Qg7 Kh7 Ph6 Bf5 Rb3 Sg3 Rh3 Bb2 Sc2 Pe2 Pf2 black Pe7 Pd6 Ra4 Sd4 Kf4 Pg4 Bc1 Qh1
1.Rb3-b5 ? threat: 2.Qg7*g4 # {A} 2.Sg3-h5 # {B} 1...Sd4*f5 {a} 2.Rb5*f5 # 1...Qh1*h3 {b} 2.Bb2*c1 # but 1...d6-d5 ! 1.Rb3-e3 ? threat: 2.Qg7*g4 # {A} 1...Sd4*f5 {a} 2.Sg3-h5 # {B} 1...Qh1*h3 {b} 2.Re3-e4 # but 1...Qh1-f3 ! 1.Sc2-e3 ! threat: 2.Sg3-h5 # {B} 1...Sd4*f5 {a} 2.Qg7*g4 # {A} 1...Qh1*h3 {b} 2.Se3-d5 # 1...Bc1*e3 2.f2*e3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[134]
#2 (11+8)
Barnes, Dombrovskis, le Grand, Z-32-26

 

A230-1 Gvozdják – 12 bodov

Rekordný štvorfázový Riceov cyklus ()AB/()BC/()CD/()DA.

Peter Gvozdják
I. cena
Olympijský turnaj Soči 2014
white Kb8 Rf6 Qh6 Ba5 Bf5 Ph5 Pc4 Rf4 Sb3 black Pb7 Pf7 Sd5 Ke5 Pd3 Re3 Qb1 Rh1
1.Sb3-c5 ? threat: 2.Sc5-d7 # 1...Sd5*f4 {a} 2.Ba5-c3 # {A} 1...Sd5*f6 {b} 2.Ba5-c7 # {B} but 1...Qb1-b5 ! 1.Rf4-d4 ? threat: 2.Rd4*d5 # 1...Sd5-f4 {a} 2.Ba5-c7 # {B} 1...Sd5*f6 {b} 2.Qh6-f4 # {C} but 1...Sd5-b6 ! 1.Bf5-h3 ? {(1.Sf5~?)} threat: 2.Qh6-g5 # 2.Rf6-f5 # but 1...d3-d2 ! 1.Bf5-e4 ? threat: 2.Qh6-g5 # 2.Rf6-f5 # 1...Sd5*f4 {a} 2.Qh6*f4 # {C} 1...Sd5*f6 {b} 2.Qh6*f6 # {D} but 1...Qb1*b3 ! 1.Rf6-b6 ! threat: 2.Qh6-d6 # 1...Sd5*f4 {a} 2.Qh6-f6 # {D} 1...Sd5-f6 {b} 2.Ba5-c3 # {A} 1...f7-f6 2.Rb6-e6 # 1...Sd5*b6 2.Ba5-c3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[135]
#2 (9+8)
4-prvkový Riceov cyklus, Z-42-24

 

G235-3 Ďačuk – 11,5 bodov

Prvá skladba s trojprvkovou Odeskou témou po rovnakých obranách.

Úvodníky, hrozby, obrany i maty sú výrazne zjednotené hrou na rovnakých poliach.

Vasil Ďačuk
I. cena
Spišská borovička 2015
white Kb7 LEb6 LEh6 PAa4 Rd4 Sf4 PAg4 LEb2 Bg2 LEh2 black LEe8 Pb5 PAh5 Pa3 LEa2 Pe2 Ke1 Sh1
1.Rd4-d5 ? threat: 2.LEb2-e5 # {A} 2.PAa4-e4 # {B} 2.LEb6-e3 # {C} 1...PAh5-e5 {a} 2.LEh2*e5 # {D} 1...LEe8-e4 + {b} 2.PAg4*e4 # {E} 1...LEe8-e3 {c} 2.LEh6*e3 # {F} but 1...LEa2-b3 ! 1.Sf4-d5 ! threat: 2.LEh2-e5 # {D} 2.PAg4-e4 # {E} 2.LEh6-e3 # {F} 1...PAh5-e5 {a} 2.LEb2*e5 # {A} 1...LEe8-e4 + {b} 2.PAa4*e4 # {B} 1...LEe8-e3 {c} 2.LEb6*e3 # {C}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[136]
#2 (10+8)
2+1 pao, 4+2 leo
Odeská téma v 3 variantoch, hra na rovnakých poliach

 

G056-3 Lörinc – 10,5 bodov

Kolotočová zámena s tematickými hrozbovými matmi a pridanou kompletnou zdanlivou hrou.

Kombinácia obsahuje 3× tému le Grand a 3× recipročnú zámenu.

Juraj Lörinc
I. cena
I. cena Problemist Ukrajiny 10 JT 2014
white VAb8 PAc8 Kh8 PAb6 NAb5 Pc5 NAg5 Ga4 NAd4 Be4 Rg4 Gg3 Rc2 black Pd7 Gf7 Ga6 Pc4 VAh4 Ke3 Bc1
1...Ga6-c6 {a} 2.Be4-f3 # {A} 1...d7-d6 {b} 2.NAd4-f3 # {B} 1...Gf7-c7 {c} 2.NAg5-f3 # {C} 1.c5-c6 ? threat: 2.Be4-f3 # {A} 1...d7-d6 {b} 2.NAg5-f3 # {C} 1...Gf7-c7 {c} 2.NAd4-f3 # {B} but 1...Gf7-b3 ! 1.NAb5-d6 ? threat: 2.NAd4-f3 # {B} 1...Gf7-c7 {c} 2.Be4-f3 # {A} 1...Ga6-c6 {a} 2.NAg5-f3 # {C} 1...Gf7-b3 2.PAc8-e8 # but 1...Bc1-b2 ! 1.NAb5-c7 ! threat: 2.NAg5-f3 # {C} 1...Ga6-c6 {a} 2.NAd4-f3 # {B} 1...d7-d6 {b} 2.Be4-f3 # {A} 1...Gf7-b3 2.PAc8-e8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[133]
#2 (13+7)
Mutujúci králi
1+1 vao, 2+0 pao, 3+0 nao, 2+2 cvrček
kolotočová zámena, le Grand, recipročná zámena, Z-4(3222)-33

 

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.