Diagram týždňa – 79

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Miroslav Šindelář
II. cena
Šachové umění 1970
white Sc8 Kc7 Rb6 Be6 Ba3 black Pb7 Pf7 Pc6 Sg6 Rh6 Ka5 Pd4 Pd3 Re3 Pd2 Bc1 Sd1
1.Sc8-d6 ! threat: 1...f7*e6 {(hrozí)} 2.Sd6-c4 + 2...Ka5-a4 3.Rb6-b4 # 1...Sg6-e5 2.Be6-b3 threat: 3.Sd6*b7 # 3.Ba3-b4 # 2...Bc1*a3 3.Sd6*b7 # 2...Rh6*d6 3.Ba3-b4 # 1...Sd1-b2 2.Kc7*b7 2...Ka5-a4 3.Rb6-a6 # 1...Bc1*a3 2.Sd6*b7 + 2...Ka5-a4 3.Be6-b3 # 1...Ka5-a4 2.Be6-b3 + 2...Ka4*a3 3.Sd6-c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[132]
#3 (5+12)
6 modelových matov

Smutná správa k nám minulý týždeň dorazila z Česka. 9. júna 2016 po krátkej ťažkej chorobe zosnul vo veku nedožitých 68 rokov český skladateľ Miroslav Šindelář. Prednedávnom sa po mnohých rokoch aktívne vrátil ku kompozičnému šachu, dokonca sa v minulom roku zúčastnil festivalu Marianka 2015.

Jeho tvorbu si pripomíname dnešným diagramom. S istou pomocou čierneho v ňom biely matuje čierneho kráľa až šiestimi modelovými matmi v hrozbe a štyroch variantoch. Táto trojťažka okrem ocenenia v primárnej súťaži prenikla i do Albumu FIDE 1968-70.

Česť jeho pamiatke.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.