Diagram týždňa – 78

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
I. cena
T. Ševčenko 200 MT 2014
white Sb8 Bh8 Ka6 Rc6 Rb5 Qf5 Pd4 Ba2 Sc2 black Pe7 Pf7 Sb6 Pc5 Kd5 Pe5 Ph5 Qc4 Sg4 Ba3 Pf3 Bh1
1.Qf5-d3 ? {A} threat: 2.d4*e5 # {B} 2.d4*c5 # {C} 1...Sg4-f2 {a} 2.Sc2-e3 # {D} 1...Ba3-b2 {b} 2.Sc2-b4 # {E} 1...e5*d4 2.Qd3*d4 # but 1...e5-e4 ! 1.d4*e5 ? {B} threat: 2.Qf5-d3 # {A} 1...Sg4-f2 {a} 2.e5-e6 # {F} 1...Ba3-b2 {b} 2.Rc6*c5 # {G} 1...Sg4*e5 2.Qf5*e5 # but 1...f7-f6 ! 1.d4*c5 ! {C} threat: 2.Qf5-d3 # {A} 1...Sg4-f2 {a} 2.Qf5*e5 # {H} 1...Ba3-b2 {b} 2.c5*b6 # {I}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[131]
#2 (9+12)
Z-32-26, pešiakové batérie

Cez víkend boli zverejnené výsledky ostatného cyklu majstrovstiev sveta v šachovej skladbe jednotlivcov. Slovensku sa tentoraz zadarilo najlepšie v histórii: v oddelení dvojťažiek 2. miesto obsadil Vasil Ďačuk a 3. miesto Peter Gvozdják. Ešte lepšie dopadlo oddelenie exoúloh: majstrom sveta sa stal Vasil Ďačuk a vicemajstrom Juraj Lörinc. Spolu teda máme 4 medaily v konfigurácii 1-2-1.

Medzi vysoko ocenenými dvojťažkami dvojnásobného medailistu Vasila Ďačuka bol dnešný diagram. Ukazuje trojfázovú zámenu dvoch matov okorenenú recipročnými výmenami úvodníkov a hrozieb, kde ďalším zjednocujúcim faktorom je bohaté použitie pešiakových batérií.

K výsledkom majstrovstiev sveta sa ešte vrátime podrobnejšie v blízkej budúcnosti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.