Diagram týždňa – 86

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
Peter Gvozdják
Cyclone 2000
white Qd8 Be8 Sg5 Rh5 Kc3 Sf2 Bg1 black Pf6 Kc5 Pg4 Pd3 Rg3 Ba2 Rb2 Sd2 Qa1 Sc1 Be1
1.Rh5-h6 ? threat: 2.Sg5-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 # 1...Rg3-e3 2.Sf2-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 # 1...f6-f5 2.Qd8-a5 + 2...Rb2-b5 # but 1...Ba2-d5 ! 1.Bg1-h2 ! threat: 2.Sf2-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 # 1...Rg3-e3 2.Qd8-a5 + 2...Rb2-b5 # 1...f6-f5 2.Sg5-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 # 1...Be1*f2 2.Qd8-d4 + 2...Bf2*d4 # 1...Ba2-d5 2.Sg5-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[107]
s#2 (7+11)
Šedejov cyklus

Keď spoja sily dvaja naši špičkoví skladatelia – GM Peter Gvozdják a IM Štefan Sovík – dá sa očakávať, že výsledok bude povšimnutiahodný. Neinak je tomu i v prípade samomatu na diagrame. V priezračnej forme temer až neuveriteľnej pre s#2 spracúva tzv. Šedejov cyklus. Tak sa v terminológii zavedenej monografiou Cyclone nazýva cyklická zámena hrozby a pokračovaní po dvoch rovnakých obranách. Pozícia sa okrem toho vyznačuje absenciou bielych pešiakov a prekrásnou analógiou hry na líniách.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.