Diagram týždňa – 85

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
II. cena
QCT Belehrad C 31.7.2016
white Re8 Be7 Bh7 Pg6 Sb5 Pd5 Se5 Ph5 Pf4 Qg4 Rd3 Kc2 black Qa7 Pf7 Pg7 Rc6 Re6 Ph6 Pa4 Ke4 Pc3 Pe3
1.Se5*f7 ? threat: 2.f4-f5 # 1...Qa7-d4 2.Rd3*d4 # 1...Qa7-b8 2.Rd3-d4 # but 1...Re6*g6 ! {a} 1.Se5-d7 ? {A} threat: 2.f4-f5 # 1...Re6*g6 {a} 2.Be7-d6 # {B} 1...Qa7-b8 2.Rd3-d4 # but 1...f7-f5 ! {b} 1.Be7-d6 ! {B} threat: 2.f4-f5 # 1...Re6*g6 {a} 2.Se5-d7 # {A} 1...f7-f5 {b} 2.Qg4-f3 # 1...Qa7-d4 2.Rd3*d4 # 1...Rc6*d6 2.Sb5*c3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[138]
#2 (12+10)
Salazar, Šifmanova obrana

Vo výpočte úspechov slovenských skladateľov zo svetového kongresu v Belehrade niektoré chýbali. Dôvod je jednoduchý: príslušné výsledky vo chvíli tvorby článku ešte neboli zverejenené.  Bol medzi nimi i výsledok rýchleho skladateľského turnaja, v ktorom bolo úlohou zložiť korektnú dvojťažku s témou maskovanej polobatérie.

„Už náš“ Vasil Ďačuk si postavil latku veľmi vysoko na trojhodinovú súťaž, čo rozhodca patrične ocenil. Predpísanú polobatériu skombinoval s výmenou úvodníka a variantového matu po Šifmanovej obrane. Škoda len ťažkej pozície.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.