Diagram týždňa – 81

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Brabec
4. čestné uznanie
Probleemblad 1973
white Rd8 Sc7 Pc6 Rd5 Sg4 Pc3 Qf3 Kb2 black Pd7 Rg7 Bh7 Re6 Pc5 Pg5 Kc4 Pe2
1...Bh7-e4 {a} 2.Sg4-e3 # {A} 1...Re6-e4 {b} 2.Qf3-d3 # {B} 1.Rd5-e5 ? threat: 2.Qf3-d5 # 1...d7*c6 {c} 2.Sg4-e3 # {A} 1...Bh7-e4 {a} 2.Qf3*e4 # {C} but 1...Re6-d6 ! 1.Rd5-f5 ! threat: 2.Qf3-d5 # 1...Re6-e4 {b} 2.Qf3*e4 # {C} 1...d7*c6 {c} 2.Qf3-d3 # {B}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[127]
#2 (8+8)
pseudo-kolotočová zámena, Z-32-33

Pseudo-kolotočová zámena je jednou z tém, ktoré vďačia za svoj objav Jurajovi Brabcovi. Téma je zo skupiny Z-32-33 (trojfázová zámena v dvoch variantoch, pričom spolu sa v zámene vyskytujú tri rôzne čierne obrany a tri rôzne maty).

Dnešný diagram ukazuje prvý objavený mechanizmus (i keď nejde o premiéru témy). Tematickými obranami sú grimshawovské 1…Ve4 a 1…Se4, k nim treba pridať 1…dxc6, biele maty 2.Je3# a 2.Dd3# potrebujú kryté pole d3 a 2.De4# práve na poli, kde v zdanlivej hre prebieha Grimshaw. Oba prvá ťahy bielej veže rušia krytie d3, avšak kompenzujú to prerušením vždy jednej z čiernych línií.

Za povšimnutie stojí i veľmi dobrá konštrukcia s len 16 kameňmi.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.