Diagram týždňa – 80

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
II. cena
The Problemist 2014
white Pb5 Kh5 Pa4 Sf4 Sd3 Pc2 Pd2 Pg2 black Bg8 Be7 Sf7 Rg7 Rb6 Kd6 Pe6 Pf6 Qa5 Pc5 Pd5 Pe5 Pc4 Pe4
1...Sf4*d5 2.Kd6*d5 Sd3-b4 + 3.Kd5-d4 c2-c3 # 1...Sd3*e5 2.Kd6*e5 Sf4-g6 + 3.Ke5-f5 g2-g4 # 1...Sf4*e6 2.Kd6*e6 g2-g4 3.Rb6-d6 Sd3*c5 # 1...Sd3*c5 2.Kd6*c5 c2-c3 3.Be7-d6 Sf4*e6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[128]
h#2,5 (8+14)
4.1.1.1.1
HOTF, Zilahi, modelové maty

Budúcnosť je už tu, dalo by sa povedať.

Pomocné maty, v ktorých sa vyskytujú dve rôzne dvojice tematicky zviazaných riešení, boli kedysi označené skratkou HOTF – helpmate of the future = pomocný mat budúcnosti.

Od tých čias ich vzniklo veľa a aj takých skvelých ako dnešný diagram. Naša dvojica obetuje vždy jedného z jazdcov tak, aby čierny kráľ mohol vstúpiť do matovej siete, druhý potom buď matuje (téma Zilahi) alebo pokryje polia pre mat pešiakom.

… a je to zaslúžená druhá cena v špičkovom britskom časopise.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.