Diagram týždňa – 59

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
I. cena
The Problemist 2014
white Bd8 Sd3 Rg2 Rd1 Kf1 Bh1 black Bb8 Sb7 Kc6 Pf6 Pg6 Sb5 Pc5 Pe5 Bf5 Ph5 Pb4 Qg4 Ph4 Rb3 Pc2 Re2
1.Re2-e3 Sd3*b4 + 2.c5*b4 Rg2*c2 # 1.Qg4-c4 Sd3*e5 + 2.f6*e5 Rg2*g6 # 1.Re2-e4 Rg2*c2 2.Rb3-a3 Sd3*b4 # 1.Qg4-e4 Rg2*g6 2.Bb8-a7 Sd3*e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[105]
h#2 (6+16)
4.1.1.1
HOTF, dvojšach, výmena bielych ťahov, mat s väzbou

Dnes si môžeme vychutnať jeden zo série skvelých úspechov našich momentálne najviac bodujúcich skladateľov. Laco Salai a Emil Klemanič tentoraz zvíťazili v silnom ročnom turnaji špičkového britského časopisu The Problemist. Možno si zo seriálu Diagram týždňa spomeniete, že Laco I. cenu len nedávno získal aj v inom oddelení.

h#2 na diagrame má dva páry analogických riešení. V prvej dvojici sú maty dvojšachom po obeti bieleho jazdca a otvorení línie čiernou figúrou, ktorá ma jediné vhodné pole na odchod. V druhej dvojici sú maty jazdcom s dvojitou väzbou po plachuttovskom prerušovaní čiernych figúr a jednoznačných odchodoch figúr kryjúcich matové polia. Bohatstvo hry zabezpečuje, že výmena 1. a 2. bielych ťahov vôbec nevyznieva mechanicky, ako sa to v podobných prípadoch často stáva. Prosto, skvelá práca, ktorá nadchla i rozhodcu V. Medinceva.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.