Diagram týždňa – 55

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Packa
Pochvalná zmienka
Messigny 2014
white Pa6 Sc5 Ba4 Pc4 Pf4 Pb2 Ka1 Rd1 black Re8 Ba7 Pb5 Kd4 Pe4 Pb3 Qd3 Pe2 Re1
1... ... 2.e4-e3 Ba4*b5 3.Re8-e4 Sc5*b3 # 1...c4*b5 2.Kd4-d5 Sc5-b7 3.Qd3-d4 Ba4*b3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[96]
h#2,5* (8+9)
zámena funkcie bJ a bS

Témou turnaja, v ktorom súťažila dnešná úloha, bola recipročná hra jazdca a iného typu kameňa v pomocnom mate. Laco na jej spracovanie použil formu, ktorú spropagoval i na turnaji v Marianke. V zdanlivej hre a riešení si vymenia funkcie Sa4 a Jc5.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.