Diagram týždňa – 54

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Roland Lecomte
1. čestné uznanie
The Problemist 2010
white Pc7 Pb5 Sd5 Pf5 Ph5 Pa4 Pe4 Qg4 Pd3 Be2 Bf2 Pg2 Kc1 Rd1 black Ra8 Rb8 Bc8 Ba7 Kb7 Pd7 Pb6 Pd6 Ph6 Pa5 Pe5 Pg5 Pc3
1.Rd1-h1 ! zugzwang. 1...c3-c2 2.Be2-d1 zugzwang. 2...c2*d1=Q + 3.Qg4*d1 zugzwang. 3...g5-g4 4.Qd1-g1 zugzwang. 4...g4-g3 5.Bf2*b6 zugzwang. 5...Ba7*b6 6.Qg1*b6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[98]
#6 (14+13)
Bristol (razenie dráhy)

Na predloženom diagrame má biely veľa možností ako doviesť napr. svoju dámu k čiernemu kráľovi. Avšak čierny je vo veľkej núdzi o ťahy, preto je potrebné popri samotnom matovaní čiernemu umožniť nejaký pohyb, pritom by však toho pohybu nemalo byť priveľa. Správne matové vedenie je založené na trojici razení dráhy pre bielu dámu, s vynikajúcim úvodníkom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.