Diagram týždňa – 5

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Daniel Novomeský
I. cena
Gravjura 2014
white Kc7 Pc2 Pf2 black Sf7 Kd5 Be4 Be3 Rg1
1.Kd5-d4 Kc7-b6 2.Be4-d3 Kb6-a5 3.Rg1-g5 + Ka5-b4 4.Rg5-d5 f2-f3 5.Sf7-e5 c2-c3 # 1.Be3-d4 Kc7-b7 2.Sf7-d8 + Kb7-a6 3.Rg1-g6 + Ka6-b5 4.Rg6-d6 f2-f4 5.Sd8-e6 c2-c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[26]
h#5 (3+5)
2.1.1...
Avanta
farebné echo

Ako ustupuje popularita miniatúr (skladieb s maximálne 7 kameňmi) kvôli vyskladanosti, postupne ich miesto u milovníkov malých žánrov získavajú tzv. gravury s 8-10 kameňmi. V bašte malých žánrov Rusku už pre ne organizujú i špecializovaný turnaj.

V roku 2014 sa v nich darilo i slovenským autorom. V oddelení #2 získal 5. č. u. Karol Mlynka, v #n III. cenu Oto Mihalčo, v h#3 nezvyčajnú zvláštnu p. z. Alexander Fica (aj keď už nie je až tak úplne náš…) a v dlhých h# I. cenu expert na echovú hru Daniel Novomeský. Rozhodcovi Igorovi Agapovovi sa okrem iného páčila hra bielych pešiakov na motívy témy Avanta (v ktorej podobne hrajú pešiaci stojaci vedľa seba).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.