Bulletin Marianka 2014

Bulletin zhŕňajúci výsledky skladateľských i riešiteľských súťaží z festivalu Marianka 2014, ako aj prednášky, ktoré v Marianke odzneli, si môžete stiahnuť tu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.