Diagram týždňa – 38

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Anton Bidleň
1. pochvalná zmienka
Jakov Vladimirov 80 JT 2015
white Pe5 Pf5 Pg3 Pf2 Kh2 Bg1 black Ka8 Pe7 Pe6 Pg4 Pf3
1.Ka8-b7 f5-f6 2.Kb7-c6 f6-f7 3.Kc6-d5 f7-f8=Q 4.Kd5*e5 Qf8*f3 5.Ke5-d4 Qf3-b3 6.e6-e5 f2-f3 # 1.Ka8-a7 f5-f6 2.e7*f6 e5*f6 3.e6-e5 f6-f7 4.e5-e4 f7-f8=Q 5.e4-e3 Qf8-c8 6.e3*f2 Bg1*f2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[69]
h#6 (6+5)
2.1.1...
premeny, aktivizácia strelca

Oddelenie pomocných matov v jubilejnom turnaji veľmajstra Jakova Vladimirova rozhodoval Vladislav Nefjodov. Zatiaľ čo v žánri h#2 ohodnotil skladbu Emila Klemaniča 4. čestným uznaním, v dlhých pomocných matoch ocenil až dve skladby Antona Bidleňa. Z nich dnes vyberáme šesťťahovú s dvomi riešeniami. V nich môžu zaujať premeny dvoch rôznych pešiakov na tom istom poli a aktivizácia pôvodne znehybneného strelca, ktorý matuje v oboch riešeniach (raz z batérie).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.