Diagram týždňa – 37

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Andrej Lobusov
IV. cena
Neue Zürcher Zeitung 1987
white Ka7 Bd7 Pc6 Pf6 Re5 Sf5 Pg3 Sf2 Be1 Qg1 black Bd8 Rg8 Rh8 Pc7 Pg5 Sa4 Pd4 Pb3 Pd3 Kf3 Qb2 Bg2
1.Sf2-e4 ! threat: 2.Se4-d2 + {A} 2...Kf3-g4 3.Sf5-g7 # {B} 2...Qb2*d2 3.Sf5*d4 # 1...Kf3-g4 2.Sf5-g7 + {B} 2...Kg4-f3 3.Se4*g5 # {C} 1...Rh8-h4 2.Se4*g5 + {C} 2...Rg8*g5 3.Sf5*h4 # {D} 2...Kf3-g4 3.Sf5-g7 # 1...Rg8-e8 2.Sf5-h4 + {D} 2...Kf3-e2 3.Se4-c3 # {E} 2...g5*h4 3.Se4-g5 # 2...Rh8*h4 3.Se4*g5 # 1...Kf3-e2 2.Se4-c3 + {E} 2...Ke2-f3 3.Sf5*d4 # {F} 1...Sa4-c5 2.Sf5*d4 + {F} 2...Qb2*d4 3.Se4-d2 # {A} 1...d3-d2 2.Qg1-f2 + 2...Kf3-g4 3.Sf5-g7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[49]
#3 (10+12)
rotácia 2. a 3. ťahov bieleho

Rotácia ťahov v trojťažke je formálna téma, v ktorej sa berú do úvahy 2. a 3. ťahy bieleho vo viacerých variantoch. Biely ťah A sa vyskytuje v jednom variante ako 2. ťah a v inom ako 3. ťah. V tomto inom variante sa ako 2. ťah vyskytuje ťah B, ktorý je 3. ťahom zase inom variante A tak ďalej podľa počtu tematických prvkov.

V dnešnej úlohe je tematických prvkov šesť, ide teda o rotáciu typu AB-BC-CD-DE-EF-FA. Pravda, vo viacerých tematických variantoch je niekoľko podvariantov, preto si treba vybrať to podstatné. Je to vidieť zo zápisu riešenia?

Bookmark the permalink.

Comments are closed.