Diagram týždňa – 36

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Daniel Novomeský
I. cena
Gravjura 2015
white Ke5 Pf4 Pf2 Pg2 black Sf6 Sf5 Kc4 Qh3
1.Sf6-d5 Ke5-e4 2.Qh3-h8 Ke4-f3 3.Kc4-d4 Kf3-e2 4.Kd4-e4 g2-g3 5.Qh8-d4 f2-f3 # 1.Sf5-d6 f4-f5 2.Qh3-h1 Ke5-f4 3.Kc4-d5 Kf4-e3 4.Kd5-e5 g2-g4 5.Qh1-d5 f2-f4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[64]
h#5 (4+4)
2.1.1...
echo, Avanta

Ruský turnaj Gravure je venovaný úlohám všetkých ortodoxných žánrov s maximálne 10 kameňmi. V tomto ročníku zo slovenských autorov dosiahol najväčší úspech Daniel Novomeský so svojím päťťahovým pomocným matom. Dve riešenia okrem obligátneho echa predvádzajú o tému Avanta, ktorej podstatou je súbežná hra dvoch susedných pešiakov o 1 a 2 polia zo základného radu. Zaujať môžu i ťahy čiernej dámy do rohov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.