Diagram týždňa – 458

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
III. cena
Slovensko-Ukrajina 1999
white Ke8 Re7 Qb5 black Pc7 Kd6 Pe4 Rd1
1...c7-c5 2.Qb5-d7 # 1...c7-c6 2.Qb5-e5 # 1.Qb5-c4 ? threat: 2.Re7-e6 # 1...Rd1-d5 2.Qc4*c7 # 1...c7-c5 2.Qc4-e6 # but 1...c7-c6 ! 1.Re7-e5 ! threat: 2.Qb5-c5 # 1...c7-c6 2.Qb5-b8 # 1...Rd1-d5 2.Qb5*d5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[586]
#2 (3+4)
Z-32-36

Aj za málo peňazí (kameňov na šachovnici) môže byť niekedy veľa muziky (hodnotného obsahu).

V prípade miniutúry na diagrame je obsahom zámena matov v troch fázach typu Z-32-36. Obrany sa precyklia po dvojiciach, každý mat je iný, pritom väčšina z nich je s blokovaním polí čiernemu kráľovi a najkrajším asi variant riešenia 1.Ve5 c6 2.Db8#.

Pekná práca nášho medzinárodného majstra bodovala v zápase s priateľmi z Ukrajiny.

Diagram týždňa – 457

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
Zoltán Labai
2. čestné uznanie
Uraľskij Problemist 2008
white Pc7 Re7 Pe6 Sg6 Pa5 Pg5 Ka4 Pg4 Sb3 Bg3 Qd2 Bg2 Re1 black Ph7 Pa6 Kd6 Pb4 Rf4 Sd3 Ph3
1.Re1-d1 ! threat: 2.Re7-d7 + 2...Kd6*e6 3.Sb3-c5 + 3...Sd3*c5 # 1...h3*g2 2.Qd2*d3 + 2...Kd6-c6 3.Qd3-b5 + 3...a6*b5 # 1...h7*g6 2.c7-c8=S + 2...Kd6-e5 3.Qd2-b2 + 3...Sd3*b2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[552]
s#3 (13+7)
modelové maty

Obmedzený čierny materiál naznačuje, že by mohlo ísť o modelové maty, navyše mat Jc5# sa priamo ponúka, stačí ho len dotiahnuť. To aj biely dosiahne v hrozbe. Obrany pešiakmi z h-stĺpca narúšajú bieleho hrozbový zámer tým, že čiernemu kráľovi uvoľňujú braním iné polia (c6 a e5), avšak biely to využije na iné dva postupy vedúce tiež k matom.

Pekný s# s celkom tromi modelovými matmi.

Diagram týždňa – 456

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Ložek
Čestné uznanie
The Problemist 2021
white Bb7 Pf7 Pg7 Ka6 Pb5 Pf4 black Rb8 Be8 Sg8 Pc7 Ke6 Qg6 Sf5 Bd4
1.Bd4*g7 Bb7-d5 + 2.Ke6-f6 f7*g8=S # 1.Bd4-f6 f7-f8=B 2.Ke6-f7 Bb7-d5 # 1.Sf5-d6 f7*e8=R + 2.Ke6-d7 Bb7-c6 # 1.Be8-c6 Bb7-c8 + 2.Ke6-e7 f7-f8=Q #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[592]
h#2 (6+8)
4.1.1.1
AUW, čierna kráľovská batéria

Slabý biely materiál i pešiaci tesne pred premenou naznačujú, že biely si doplní v priebehu riešenia svoje sily na ôsmom rade. Vo všetkých prípadoch sa premieňa Pf7 a to na štvoricu rôznych figúr. Táto téma všepremeny bola v pomocnom mate spracovaná už veľakrát, v tomto konkrétnom prípade ju autor okorenil prítomnosťou čiernej kráľovskej batérie na 6. rade. Trikrát čierny batériovú líniu preruší v prvom ťahu, raz ju čierny kráľ neopustí. Slušný výkon a pekné ocenenie v anglickom špičkovom časopise.

Diagram týždňa – 455

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Marián Šemrinec
Šachová skladba 2007
white Ph6 Pb5 Sa4 Pb3 Pd3 Pc2 Sa1 Rb1 Rc1 Bf1 Kh1 black Pb7 Ph7 Pb6 Ba5 Pb4 Pd4 Pc3 Pg3 Ka2 Pf2
1.Kh1-g2 ! 1...Ka2-a3 2.Kg2*g3 2...Ka3-a2 3.Kg3*f2 3...Ka2-a3 4.Rc1-e1 4...Ka3-a2 5.Rb1-d1 {display-departure-file} 5...Ka2-a3 6.Re1-e8 6...Ka3-a2 7.Re8-a8 7...Ka2- a3 8.Sa4*b6 8...Ka3-b2 9.Sb6-c4 + 9...Kb2-a2 10.Ra8*a5 # 8...Ka3-a2 9.Ra8*a5 + 9...Ka2-b2 10.Sb6-c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[583]
#10 (11+10)

Dnešná mnohoťažka je orieškom na rozlúsknutie pre riešiteľov. Čierny nemá veľkú protihru a hra má z veľkej časti charakter ako v sériovoťahovej úlohe. Napriek tomu – alebo možno práve preto – má svoje čaro, keď v pozícii s veľkou prevahou k najrýchlejšiemu matu vedie postup vyžadujúci aktivitu na celej šírke aj výške šachovnice.

Diagram týždňa – 454

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ivan Tatranský
I.-II. cena ex aequo
ÚV ČSTV 1958
white Bc6 Kh6 Sa5 Pb5 Qg5 Sb2 Rc2 Ba1 Rd1 black Pe6 Pf5 Pa4 Kd4 Bd2 Se2 Sb1
1...f5-f4 2.Qg5-c5 # 1...Se2-f4 2.Qg5*f4 # 1...Kd4-e5 2.Sb2-c4 # {display-departure-file} 1...e6-e5 2.Rc2-c4 # 1.Sa5-c4 ! {display-departure-file} threat: 2.Qg5-e3 # 1...Se2-f4 2.Qg5-g1 # 1...f5-f4 2.Qg5-e5 # 1...Kd4-c5 2.Sb2-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[585]
#2 (9+7)
Z-23-46

Už v diagramovom postavení je cítiť napätie zhmotnené prítomnosťou dvoch väzieb (viazaní sú Sd2 a Dg5), ako aj jazdcovou batériou na dlhej diagonále. Toto napätie sa pretaví do dvoch zdanlivých hier po ťahoch čierneho na f4 a jednej po ťahu kráľa na voľné pole e5.

Úvodník poriadne zamieša pozíciou, keď jazdec vezme pod kontrolu polia e5 a e3 (dokonca aj d6 a b6), naopak preruší vežu c2 ku c5 a sám prestane kryť c4, ktoré zablokuje. Hrozba ťahom po línii väzby je brániteľná prerušeniami na f4 a biely využije dve odviazania dámy na zamenené maty. Po ťahu kráľa na voľné pole nasleduje mat z nepriamej batérie.

Kvalitná dvojťažka zo starej školy s témou zo skupiny Z-23-46 (zámena 2 matov a jedna voľná zámena po ťahoch kráľa).

Vychádza PAT A MAT 125

V týchto dňoch vychádza septembrové číslo nášho časopisu. Obsah čísla a výber z neho sú už publikované na samostatnej stránke.

Výber z čísla zahŕňa 20 strán z 32-stranového vydania, nájdete v ňom ako obyčajne originály, fotografie a rôzne technické informácie. Navyše aj definitívny výsledok jubilejného turnaja B. Formánek 90, ako aj dva krátke články.

V tlačenej verzii časopisu sa okrem toho nachádzajú článok P. Gvozdjáka o svetovej súťaži (4. diel), M. Kolčáka o majstrovstvách Európy v riešení a výber zaujímavých skladieb zo sveta.

Časopis je už vytlačený a bude predplatiteľom a členom SOKŠ rozosielaný v priebehu dvoch týždňov.

Diagram týždňa – 453

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
Ladislav Salai jr .
I. cena
Mat 64 2000
white Sf8 Pb6 Qf6 Pa5 Pc5 Pa4 Pb4 Be4 Rf3 Sd2 Bh2 Ra1 Ke1 black Bh8 Pb7 Se7 Sg7 Pa6 Kc6 Qe6 Rd5
1.Sd2-b3 ? threat: 2.Sb3-d4 # but 1...Se7-f5 ! {display-departure-file} 1.Sd2-c4 ? threat: 2.Sc4-e5 # but 1...Se7-g6 ! 1.0-0-0 ! zugzwang. 1...Se7-f5 {display-departure-file} 2.Sd2-b3 threat: 3.Be4*d5 # 2...Sf5-e7 3.Sb3-d4 # 1...Se7-g6 2.Sd2-c4 threat: 3.Be4*d5 # 2...Sg6-e7 3.Sc4-e5 # 1...Qe6*f6 2.Rf3*f6 + 2...Sg7-e6 3.Rf6*e6 # 1...Se7-g8 2.Sd2-b3 threat: 3.Be4*d5 # 3.Sb3-d4 # 1...Sg7-f5 {display-departure-file} 2.Qf6*e6 + 2...Sf5-d6 3.Qe6-d7 # 3.Qe6*d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[575]
#3 (13+8)
azerbajdžanská téma

Dva pokusy jazdcom, ktorý hrozí matmi v 2. ťahoch, odrazí jeho čierny náprotivok.

Biely preto hru otvorí rošádou s nečakaným tempom. Po ťahoch čierneho jazdca vyvracajúceho pokusy sa ukáže, že čierna dáma už neviaže bieleho strelca, takže môžu prísť pôvodné ťahy bieleho jazdca (v intenciách azerbajdžanskej témy, tiež nazývanej témou Vladimirov) s inou hrozbou. Je zrejmé, že biely nemôže svoje prvé ťahy vymeniť – po odchode Jd2 sa už rošáda hrať nedá.

Zaujímavý trojťažkový mechanizmus pre známu dvojťažkovú paradoxnú tému.

Diagram týždňa – 452

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
I.-II. cena ex aequo
Israel Ring Tourney 1991-1993
white Se7 Pc6 Kd5 Pe5 Sa4 Pf4 Ba3 Bb3 Pc2 Pe2 black Rc8 Bh8 Rc7 Pd7 Pd6 Pg6 Sb5 Pe4 Ph4 Pc3 Qh2 Sb1 Kh1
1...Qh2-g2 {a} 2.Bb3-c4 {A} 2...e4-e3 # 1...Qh2-h3 {b} 2.e5-e6 {B} 2...Qh3*e6 # 1...Qh2*e2 {c} 2.Sa4*c3 {C} 2...Sb1*c3 # 1...d7*c6 + {x} 2.Kd5*e4 {X} 2...Qh2*e2 # 1.c6*d7 ! threat: 2.f4-f5 2...Qh2*e5 # 1...Qh2-g2 {a} 2.e5-e6 {B} 2...e4-e3 # 1...Qh2-h3 {b} 2.Sa4*c3 {C} 2...Sb1*c3 # 1...Qh2*e2 {c} 2.Bb3-c4 {A} 2...Qe2*c4 # 1...Rc7-c5 + {y} 2.Kd5*e4 {X} 2...Qh2*e2 # 1...Qh2-g1 2.e5-e6 2...Qg1-d4 # 1...Qh2-f2 2.e5-e6 2...Qf2-d4 # 1...d6*e5 2.f4*e5 2...Qh2*e5 # 1...Bh8*e5 2.f4*e5 2...Qh2*e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[577]
r#2 (10+13)
Lačného cyklus, zámena obrany

Reflexný mat je vlastne samomat, v ktorom je pre obe strany prihodená dodatočná povinnosť dať jednoťahový mat, pokiaľ sa to dá. V prípade dnešného diagramu sa však táto povinnosť bude aplikovať len na čierneho, keďže čierny kráľ je voľne pohodený tak, že v takej krátkej dobe je nemožné ho zmatovať.

Zato biely kráľ je skoro v matovej sieti, má len dve voľné polia c4 a e4. O tom hovorí aj prítomnosť viacerých zdanlivých hier – keď zahrá čierny „neopatrne“: dá bielemu kráľovi šach alebo zaktivizuje svoju dámu.

Úvodník 1.c:d7! zamení voľné pole c4 za e6. To vedie k zámene bielych pokračovaní po ťahoch čiernej dámy cyklickým spôsobom (Lačného cyklus). Aj šachujúca obrana sa zmení, pokračovaním po nej je opäť branie kráľom na e4.

Výborný reflexný mat dokazujúci flexibilitu tohto zaujímavého žánru.

Diagram týždňa – 451

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc
Michal Dragoun
3. miesto
TT Liga Problemista 2009
white Rf7 Pg6 Pd5 Rc4 Ba3 Kb3 Pe3 Ph3 black Pd7 Ph4 Pb2 Pc2 Pd2 Pe2 Ba1 Rb1 Rc1 Qd1 Ke1
a) 1.d7-d6 Ba3*b2 2.Ba1*b2 Rc4-g4 3.Rb1-a1 Rg4-g1 # b) bPd7-->e5 1.e5-e4 Rc4*c2 2.Rc1*c2 Ba3-e7 3.Rb1-c1 Be7*h4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[594]
h#3 (8+11)
b) Pd7->e5
tempo, Zilahi

Už z letmého pohľadu na diagram je vidieť, že čierny je v núdzi o ťahy. Biely by síce teoreticky mohol matovať dvomi ťahmi postupom Sa3-e7-h4# alebo Vc4-g4-g1, ale čierny nemá ako len tak dostatočne dlho vyčkať.

Po vykonaní prvého čierneho ťahu pešiakom (ktorý sa presúva v dvojníku) je dokonca zrazu jedna z uvedených ciest uzavretá. To určuje, ktorá biela figúra sa musí obetovať v prvom ťahu bieleho tak, aby čierny dostal nie jeden, ale ďalšie dva tempové ťahy. Tým sa otvorí reálna možnosť zmatovať čierneho jedným z dvoch očakávaných postupov.

Keď sa nad tým človek zamyslí, čierny vlastne vykonáva len samé  tempové ťahy. Napriek tomu pomerne veselá a bohatá úloha.

 

Diagram týždňa – 450

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Miroslav Brada
III. cena
Pravda 1996-1997
white Sc8 Qd8 Re8 Bf8 Pd7 Sc4 Pb3 Pf3 Kf1 black Rb7 Pc6 Pe6 Kd5 Sd3
1.Qd8-b6 ? threat: 2.Sc8-e7 # {A} 1...e6-e5 {a} 2.Sc4-e3 # {B} 1...c6-c5 {b} 2.Qb6-d6 # {C} but 1...Rb7*d7 ! 1.Qd8-f6 ! threat: 2.Sc4-e3 # {B} 1...e6-e5 {a} 2.Qf6-d6 # {C} 1...c6-c5 {b} 2.Sc8-e7 # {A} 1...Sd3-e5 2.Qf6*e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[580]
#2 (9+5)
Šedejov cyklus

Rozhodca dvojročnej súťaže Juraj Brabec o skladbe napísal nasledovné: „Cyklická zámena funkcie úvodníka a dvoch variantových matov, dosiahnutá pomerne jednoduchými prostriedkami. I keď je obsah symetrický a úvodníkom sa berie voľné pole kráľovi, všetky motívy, či už útočné, novostrategické, obranné, alebo škodlivé sú vzácne jednotné a harmonicky na seba nadväzujú.“

Nedá sa nesúhlasiť.

Edit 17.8.2023 23:36: Na základe trefného komentáraa dodávame, že „Nedá sa nesúhlasit s hodnotením, aj keď je pravda, že ide o cyklickú zámenu funkcie hrozby a dvoch variantových matov.“