Hexagonálny šach

Medzi skladbami súťažiacimi v jubilejnom turnaji Vasil Ďačuk 50 sa vyskytla aj úloha v hexagonálnom šachu. Jeho pravidlá autor skladby zhrnul v nasledovnom súbore: Pravidlá hexagonálneho šachu.

Mohlo by sa zdať, že ide o nový vynález, ale v skutočnosti patrí tento šachový variant medzi relatívne známejšie medzi inými variantmi. V anglickom jazyku je možné si o ňom prečítať na tejto stránke.

A pár poznámok okrem pravidel samotných uvádza aj Miloš Zapletal v svojej Veľkej knihe doskových hier. Takže možno bude aj zdrojom inšpirácie pre šachových skladateľov. Pre nich autor skladby zaslanej do Vasilovho jubilejného turnaja pripravil ešte Základy poézie hexašachových skladieb, ktoré sa nie veľmi odlišujú od bežných zásad šachovej skladby.

 

Diagram týždňa – 379

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
IV. cena
Die Schwalbe 2015
white Bb8 Kc8 Qd8 Bf7 Pd6 Pg6 Ra5 Sd5 black Pa7 Rg7 Pa6 Kc6
a) 1.Qd8-g8 ! zugzwang. 1...Rg7*g6[+wPg2] 2.Qg8*g6[+bRa8] 2...Ra8*b8[+wBc1] # 1...Rg7*f7[+wBf1] 2.Qg8*f7[+bRa8] 2...Ra8*b8[+wBc1] # 1...Rg7*g8[+wQd1] + 2.Bf7-e8 + 2...Rg8*e8[+wBf1] # 1...Rg7-h7 2.Qg8*h7[+bRa8] 2...Ra8*b8[+wBc1] # b) -wQd8 1.d6-d7 ! zugzwang. 1...Rg7*g6[+wPg2] 2.Bf7*g6[+bRa8] 2...Ra8*b8[+wBc1] # 1...Rg7*f7[+wBf1] 2.g6*f7[+bRa8] 2...Ra8*b8[+wBc1] # 1...Rg7-g8 + 2.d7-d8=S + 2...Rg8*d8[+wSg1] # 1...Rg7-h7 2.g6*h7[+bRa8] 2...Ra8*b8[+wBc1] #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[492]
s#2 (8+4)
Circe
b) -Dd8
Z-24-48

V dnešnom samomate dokáže biely čierneho donútiť matovať tak, že mu vezme vežu na bielom poli, tá sa znovuzrodí podľa pravidiel Circe na a8 a v nevýhode ťahu dá mat braním na b8 so samopokrytím z h8 (po braní bielym kráľom sa veža objaví na čiernom východiskovom poli). Tak prebehne trojica variantov po ťahoch veže na f7, g6 a h7 v oboch pozíciách, pričom v a) musí brať vežu biela dáma, aby uvoľnila 8. rad (h8-b8). Variant 1…Vg8 je v oboch pozíciách iný kvôli priamemu šachu bielemu kráľovi, ale biely obetuje ľahkú figúru so šachom čiernemu (jednu premenou) a vynúti mat z e8/f8.

Zámena štyroch druhých ťahov po kríži čiernej veže – výborná mereditka, ktorá bola vysoko ocenená v špičkovom nemeckom časopise.

Diagram týždňa – 378

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lehen
I. cena
Pravda 1978
white Kc8 Rd8 Qc7 Pc6 Sd5 Sb3 Pc2 Pg2 black Pa7 Sa6 Pa5 Pb5 Kc4 Rh4 Pg3 Pa2 Rh2 Sb1
1.Qc7*a5 ? threat: 2.Sd5-e3 # but 1...Rh4-e4 ! 1.Qc7*a7 ? threat: 2.Sb3*a5 # but 1...a2-a1=Q ! 1.Qc7-e5 ? threat: 2.Qe5-e2 # 1...Sa6-b4 2.Sd5-e3 # 1...Sa6-c5 2.Sb3*a5 # 1...Sb1-c3 2.Qe5*c3 # 1...Rh4-d4 2.Qe5*d4 # but 1...Rh2*g2 ! 1.Qc7-e7 ! threat: 2.Qe7-e2 # 1...Sa6-b4 2.Qe7-c5 # 1...Sa6-c5 2.Qe7*c5 # 1...Sb1-c3 2.Sd5-e3 # 1...Rh4-d4 2.Sb3*a5 # 1...Rh2*g2 2.Qe7*h4 # 1...Rh4-e4 2.Qe7*e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[487]
#2 (8+10)

Máloktorému autorovi sa podarí hneď v začiatkoch činnosti získať prvú cenu v prestížnej súťaži, akou na  konci 70. rokov bola súťaž denníka Pravda. Ľudo Lehen to dokázal dnešnou dvojťažkou. Rozhodca Juraj Brabec o skladbe napísal (prebrané zo stránky www.rubriky.net):

„Autorom objavená a ním už niekoľkokrát použitá schéma vedie v tomto prípade k dvom hrozbovým paradoxom po neúčinných obranách (v troch zvodnostných fázach) a zároveň k dvom hrozbovým antiparadoxom (medzi zvodnosťami 1.D:a5? a 1 D:a7? a riešením). Medzi zvodnosťou 1.De5? a riešením je tým docielená dvojnásobná polorecipročná zámena matov. Okrem dosiahnutého novostrategického efektu v skladbe upúta najmä konštrukčná stránka – vzdušnosť pozície s jemným výberom úvodníka, skutočnosť, že po obrane 1…Jb4 v riešení nevychádza 2.D:b4, hoci po 1.D:a5? áno, ako aj nenápadná funkcia ťahu 1…V:g2 – to všetko svedčí o konštrukčnom majstrovstve autora.“

Niet čo dodať.

Diagram týždňa – 377

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
I.-II. cena ex aequo
Caissa Zvolen 1988
white Qa8 Bh6 Pe5 Pg5 Ra4 Pc2 Pe2 Ke1 Rg1 Bh1 black Pe7 Pa6 Pe6 Kg6 Pe3 Pa2 Ra1 Bb1
1.c2-c3 ? zugzwang. 1...Kg6-h7 {a} 2.Bh1-e4 + {A} 2...Bb1*e4 # 1...Kg6-h5 {b} 2.Qa8-e8 + {B} 2...Bb1-g6 # 1...Kg6-f5 {c} 2.Qa8-e4 + {C} 2...Bb1*e4 # 1...Kg6-f7 {d} 2.g5-g6 + {D} 2...Bb1*g6 # but 1...a6-a5 ! 1.Ra4-a5 ! zugzwang. 1...Kg6-h7 {a} 2.Qa8-e8 {B} 2...Bb1*c2 # 1...Kg6-h5 {b} 2.Qa8-e4 {C} 2...Bb1*c2 # 1...Kg6-f5 {c} 2.g5-g6 {D} 2...Bb1*c2 # 1...Kg6-f7 {d} 2.Bh1-e4 {A} 2...Bb1*c2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[491]
s#2 (10+8)
4-prvkový Lačného cyklus, hviezda čierneho kráľa

Samomaty druhým ťahom, najmä tie novostrategické, sa často dosť podobajú na dvojťažky. V prípade dnešného diagramu, to tak úplne neplatí. Ten totiž kombinuje fázu, v ktorej biely čierneho kráľa takmer zmatuje (a vynucuje mat z batérie svojím šachom), a fázu, v ktorej biely čierneho kráľa spatuje a počká si na jediný zostávajúci ťah čierneho. Výsledkom je cyklická zámena štyroch bielych druhých ťahov po hviezde čierneho kráľa, čo je úžasný výkon. Hľa, čo dokáže kreatívna myseľ!

Vychádza PAT A MAT 119

Obsah čísla a výber z neho sú publikované na samostatnej stránke.

Výber z čísla zahŕňa 22 strán z 32-stranového vydania, nájdete v ňom ako obyčajne originály, výsledky troch súťaží a rôzne technické informácie.

Časopis je už vytlačený a bude predplatiteľom rozosielaný do konca marca 2022.

Zároveň prosíme o zaplatenie predplatného tých z vás, ktorí tak zatiaľ neurobili. Noví podporovatelia sú vítaní (uvedení na poslednej strane, namiesto bežného predplatného platia 32€ na rok).

Ďakujeme.

Diagram týždňa – 376

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Michal Dragoun
Ladislav Salai jr.
2. čestné uznanie
Die Schwalbe 2020
white Pe6 Sb4 Bf4 Rg4 Ke1 black Rd8 Pd6 Pg5 Kd4 Qh3 Sh2 Bf1
1.Qh3-b3 Bf4*g5 + 2.Kd4-c3 Bg5-f6 # 1.Qh3-f3 Bf4-e5 + 2.Kd4-e3 Be5-d4 # 1.Qh3-c3 + Ke1-f2 2.Sh2-f3 Bf4*d6 # 1.Qh3-h8 Ke1-d2 2.Qh8-e5 Bf4-e3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[482]
h#2 (5+7)
4.1.1.1
HOTF

Štyri riešenia dnešného pomocného matu majú spoločné prvky: prvé ťahy čierneho robí dáma, matuje vždy biely strelec. Ale majú aj dôležité odlišnosti, ktoré umožňujú ich rozčlenenie do dvoch dvojíc. V prvej dvojici riešení vystrelí strelcová batéria už v prvom ťahu bieleho a čierny kráľ odchádza na iné matové polia. V druhej dvojici riešení sa v prvom ťahu bieleho premiestni biely kráľ a čierny druhý ťah využije na blokovanie poľa okolo kráľa, po čom nasleduje batériový mat. Elegantné spojenie týchto dvojíc do jednej pozície sa podarilo bez prekročenia hranice 12 kameňov na diagrame (mereditka).

Diagram týždňa – 375

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
II. cena
Stanislav Kiriličenko MT 2020
white Rb6 Sh6 Ke3 Be1 black Ke5
a) 1.Sh6-g4 + ? 1...Ke5-f5 2.Ke3-f3 2...Kf5-g5 3.Be1-d2 + 3...Kg5-f5 4.Rb6-f6 # 3...Kg5-h4 4.Rb6-h6 # 3...Kg5-h5 4.Rb6-h6 # but 1...Ke5-d5 ! 1.Sh6-f7 + ? 1...Ke5-d5 2.Ke3-d3 2...Kd5-c5 3.Be1-f2 + 3...Kc5-d5 4.Rb6-d6 # but 1...Ke5-f5 ! 1.Ke3-d3 ! 1...Ke5-f4 2.Rb6-b5 2...Kf4-f3 3.Rb5-g5 3...Kf3-f4 4.Rg5-f5 # 1...Ke5-d5 2.Sh6-f7 2...Kd5-c5 3.Be1-f2 + 3...Kc5-d5 4.Rb6-d6 # b) wSh6-->b3 1.Be1-g3 + ? 1...Ke5-f5 2.Ke3-f3 2...Kf5-g5 3.Bg3-f4 + 3...Kg5-h4 4.Rb6-h6 # 3...Kg5-f5 4.Sb3-d4 # 3...Kg5-h5 4.Rb6-h6 # but 1...Ke5-d5 ! 1.Ke3-f3 ? 1...Ke5-f5 2.Be1-g3 2...Kf5-g5 3.Bg3-f4 + 3...Kg5-h4 4.Rb6-h6 # 3...Kg5-f5 4.Sb3-d4 # 3...Kg5-h5 4.Rb6-h6 # but 1...Ke5-d5 ! 1.Sb3-d4 ! 1...Ke5-d5 2.Rb6-e6 2...Kd5-c4 3.Ke3-e4 3...Kc4-c5 4.Re6-c6 # 2...Kd5-c5 3.Ke3-e4 3...Kc5-c4 4.Re6-c6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[490]
#4 (4+1)
b) Jh6->b3

Len 5 kameňov na diagrame, čierny kráľ v strede šachovnici, bez bielej dámy. To sú mimoriadne obmedzené prostriedky pre bieleho a zároveň relatívne silná pozícia pre čierneho, ktorý sa môže brániť len kráľom. Napriek očakávaniam, v oboch pozíciách vedie k matu 4. ťahom za bieleho práva jedna správna cesta. Samozrejme stratégia nie je nič moc, ale za zmienku stojí rozhodne vzdialené echo ideálneho matu: v a) je to mat Vf5# s postavením Kd3, Vf5, Se1, Jh6 – Kf4, v b) je to mat Vc6# s postavením Ke4, Vc6, Se1, Jd4 – Kc5 (aj keď jazdec kryje dve ortogonálne polia z druhej strany a strelec je v inej vzdialenosti od kráľa).

Diagram týždňa – 374

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
II. cena
Brabec 70 JT 2008
white Qd7 Rf7 Sd5 Sf4 Kb3 Pg3 Ba1 Bd1 Rf1 black Rc8 Rd8 Pb7 Pg7 Se5 Pf5 Bh5 Ke4 Se3 Pf3 Qh3
1...Se3-g4 {display-departure-square} {a} 2.Qd7*f5 # {A} 1...Se5-g4 {display-departure-square} {b} 2.Bd1*f3 # {B} 1.Qd7-a4 + ? 1...Se5-c4 {display-departure-square} {c} 2.Rf7-e7 # {C} 1...Se3-c4 {display-departure-square} {d} 2.Rf1-e1 # {D} but 1...Rc8-c4 ! 1.Rf7-e7 ? {C} threat: 2.Re7*e5 # 1...Se3-g4 {display-departure-square} {a} 2.Bd1*f3 # {B} 1...Se3-c4 {display-departure-square} {d} 2.Bd1-c2 # {E} but 1...Rd8-e8 ! 1.Rf1-e1 ! {D} threat: 2.Re1*e3 # 1...Se5-g4 {display-departure-square} {b} 2.Qd7*f5 # {A} 1...Se5-c4 {display-departure-square} {c} 2.Bd1-c2 # {E}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[484]
#2 (9+11)
Z-42-45

Dnešný diagram predstavuje komplikovanú novostrategickú tému. Za čierneho sa vystriedajú v 4 fázach obrany po dvojiciach cyklickým spôsobom (aj keď zo zápisu to nie je na prvý pohľad jasné). Za bieleho je v hre pätica matov, po dvoch symetrických na stĺpcoch e a f, plus k tomu jeden asymetrický mat strelcom na c2. Zvodnosť dámou na a4 je so šachom, ale umožňuje zaradiť do obsahu aj zámenu funkcie ťahov – maty z tejto fázy sú prvými ťahmi v ďalšej zvodnosti a v riešení. Nezvyčajná zámena Z-42-45.

Awani Kumar: Celebrating 112th birth anniversary of Genrikh Kasparyan

Genrikh Moiseyevich Kasparyan was a railway engineer by profession but is considered to have been one of the greatest composers of endgame studies. He was awarded the titles of International Judge of Chess Compositions in 1956 and International Grandmaster of Chess Composition in 1972, the first composer to receive this title from FIDE. He wrote several books and collections and composed about 600 studies, many on the theme of domination, winning 57 first prizes. He won the USSR Composing Championship several times. Kasparyan was also an active chess player, winning the Armenian championship ten times. He also reached the USSR Championship finals four times. Kasparyan was born on 27 February 1910 and Armenia issued a postal stamp featuring him on his birth centenary in 2010. Let us celebrate his 112th birth anniversary with some interesting tour of knight on 8×14 (= 112) board. Readers of PAT A MAT are well aware of the millennium old knight tour puzzle. The challenge is to move a knight on an empty board so that it visits all the cells only once. Figure 1 is a magic tour of knight on 8×14 board. Here sum of all the columns is 452 and that of the rows is 791.

Celý článok »»

Diagram týždňa – 373

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ivan Skoba
Marek Kolčák
6. miesto
II. WCCT 1981-1983
white Rf8 Ke7 Bc4 Pe2 Rf2 black Rh8 Pd7 Rb6 Qc6 Pf6 Sb4 Pc3 Se3 Kc2
1.Se3-g2 Rf8-c8 2.Qc6*c8[+wRh1] e2-e4 # 1.Se3-g4 Rf8*f6[+bPf7] 2.Sg4*f6[+wRa1] e2-e3 # 1.Sb4-d3 Rf8-g8 2.Rh8*g8[+wRh1] e2*d3 # 1.Qc6-f3 Rf8-d8 2.Rh8*d8[+wRa1] e2*f3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[495]
h#2 (5+9)
Circe
4.1.1.1
Albino, biela batéria

Cieľom spolupráce čierneho a bieleho je v prvom rade premiestnenie bielej veže z 8. radu na 1. rad (braním v 2. ťahu čierneho a jej znovuzrodením na a1 alebo h1), čím sa pripraví matová sieť pre batériový mat pešiakom. Avšak tu je potrebná opatrnosť – pešiak musí otvoriť batériu ťahom na pole, kde ho nebude možné brať, pretože jeho znovuzrodenie by zase zavrelo líniu batérie. Napodiv sa to dá, a to až štyrmi spôsobmi, pričom pešiak otvára batériu na štyri rôzne polia – albino.