Diagram týždňa – 490

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
Československý šach 1964
white Pb7 Ph5 Pd3 Pg3 Pf2 Ke1 black Pf7 Pd6 Pd5 Pd4 Pf3 Pe2 Pg2 Ph2 Bf1 Rg1 Kh1
1.b7-b8=S ! zugzwang. 1...f7-f5 2.Sb8-d7 zugzwang. 2...f5-f4 3.Sd7-f6 zugzwang. 3...f4*g3 4.Sf6-g4 zugzwang. 4...g3*f2 + 5.Sg4*f2 # 1...f7-f6 2.Sb8-c6 zugzwang. 2...f6-f5 3.Sc6-e7 zugzwang. 3...f5-f4 4.Se7-f5 zugzwang. 4...f4*g3 5.Sf5*g3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[607]
#5 (6+11)

Dnešná mnohoťažka je ľahšia, ale je veľmi inštruktívnou prácou na tému nevýhody ťahu.

Vzhľadom k zamurovaniu čierneho kráľa je zrejmé, že matovať ho dostatočne rýchlo zvládne len biely jazdec. Problémom je, že polia f2 a g3 sú blokované bielymi pešiakmi. Preto biely musí počkať na čierneho, aby ich vyčistil svojím pešiakom. Ten to urobiť musí, či chce alebo nie, Biely sa medzitým priblíži jazdcom tak, aby po príslušnom braní bieleho pešiaka mohol matovať braním čierneho kolegu.

Pekným detailom je rozlíšenie druhého ťahu bieleho podľa prvého ťahu čierneho pešiaka, v čom hrá ulohu aj biely kráľ. Jednoznačnosť cesty bieleho jazdca je pritom dosiahnutá akceptovateľnými prostriedkami bez preplnenia stredu šachovnice.

Diagram týždňa – 489

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Daniel Novomeský
3. pochvalná zmienka
Probleemblad 2013
white Bf6 Kd2 black Qc5 Re5 Ke4 Sh4
1.Ke4-f3 Kd2-d3 2.Re5-e1 Bf6-c3 3.Re1-h1 Bc3-e1 4.Kf3-g2 Kd3-e4 5.Kg2 -h2 Ke4-f4 6.Sh4-g2 + Kf4-g4 7.Qc5-g1 Be1-g3 # 1.Qc5-g1 Kd2-c3 2.Re5-h5 Kc3-c4 3.Ke4-f5 Kc4-d5 4.Kf5-g6 + Kd5-e6 5.Kg6-h6 Ke6-f7 6.Sh4-g6 Kf7-g8 7.Qg1- g5 Bf6-g7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[621]
h#7 (2+4)
2.1.1...
echo ideálneho matu (0,4)

Jednou zo špecialít Daniela Novomeského sú echové pomocné maty. Na dnešnom diagrame je jeden z nich, pomerne dlhý, 7-ťahový pomocný mat s len 6 kameňmi, ktoré poskladajú jednoznačným spôsobom dva matové obrazce veľmi ďaleko od seba. Na jazyk sa tisne charakteristika „hodinárska práca“.

Každopádne ocenenie v holandskom Probleemblade sa počíta.

Diagram týždňa – 488

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
I.-III. cena ex aequo
Wola Gulowska C 15.5.2000
white Qb8 Bf8 Bg8 Sd7 Pa6 Pd6 Sa5 Ra4 Pg4 Rc3 Pd3 Kf3 Pg3 Pe2 black Pa7 Sb7 Pe6 Sc5 Kd5 Pe3
a) 1.Kf3-f4 ? threat: 2.Sd7-f6 # {A} 1...Sc5*d7 {b} 2.Qb8*b7 # {C} but 1...Sc5*a4 ! {a} 1.Kf3*e3 ? threat: 2.Ra4-d4 # {B} 1...Sc5*a4 {a} 2.Qb8*b7 # {C} but 1...Sc5*d7 ! {A} 1.Sa5-c6 ! threat: 2.Sc6-e7 # 1...Sc5*a4 {a} 2.Sd7-f6 # {A} 1...Sc5*d7 {b} 2.Ra4-d4 # {B} 1...Kd5*c6 {c} 2.Qb8*b7 # {C} b) wQb8-->e1 1.Kf3-f4 ? {D} threat: 2.Sd7-f6 # 1...Sc5*d7 {b} 2.Qe1-h1 # {F} but 1...Sc5*a4 ! {a} 1.Kf3*e3 ? {E} threat: 2.Ra4-d4 # 1...Sc5*a4 {a} 2.Qe1-h1 # {F} but 1...Sc5*d7 ! {b} 1.Qe1-h1 ! {F} threat: 2.Qh1-h5 # 1...Sc5*a4 {a} 2.Kf3*e3 # {E} 1...Sc5*d7 {b} 2.Kf3-f4 # {D}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[602]
#2 ({14+6)
b) Db8→e1
Dombrovskis, Salazar, Bannyj, viacfázová zámena matov

Dve rôzne pozície bielej dámy v dnešnej dvojníkovej dvojťažke vedú k rôznym novostrategickým témam z oblasti zámeny funkcie ťahov. V pozícii a) ide o dva hrozbové paradoxy s matmi Jf6# a Vd4# (Dombrovskis), v pozícii b) zase o Banného tému spojenú so Salazarom (ťahy K:e3, Kf4 a Dh1) je potrebné zahrať v správnom poradí.

Lenže to nie je všetko. Obe pozície sú organicky prepojené jednak rovnakými pokusovými ťahmi kráľom, a tiež sa po spísaní všetkých variantov po obranách 1…J:a4 a 1…J:d7 ukáže, že po každej z nich v hre vychádzajú vždy 4 rôzne maty. A to rozhodne nie je niečo každodenné.

Nečudo, že sa skladba zaradila medzi víťazov svojho času prestížnej poľskej anonymnej súťaže Wola Gulowska.

8. medzinárodný skladateľský turnaj pre juniorov C 10.6.2024

Svetová federácia kompozičného šachu (WFCC) organizuje tradičný juniorský skladateľský turnaj 8. YCCC (8th Youth Chess Composing Challenge 2024).

Zúčastniť sa ho môžu šachisti a šachistky generácie U23 (narodení v roku 2001 alebo neskôr), pričom môžu poslať svoju originálnu skladbu do každého z 3 oddelení (A – mat 2. ťahom, B – štúdia, C – ľubovoľný typ skladby).

Celý článok »»

Diagram týždňa – 487

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
I. cena
Šachové umění 1974
white Qd7 Bf7 Pe5 Sd4 Pd2 Pe2 Pf2 Bh2 Se1 Kh1 black Ba8 Ph7 Pb6 Ph6 Pd5 Ph5 Ra4 Ke4 Pg4 Pb3 Sc2 Ba1
1.Se1-d3 ! threat: 2.Qd7-f5 + 2...Ke4*d4 3.Qf5-f4 # 1...Sc2*d4 2.Sd3-c5 + 2...b6*c5 3.d2-d3 # 1...Ba1*d4 2.Bf7*d5 + 2...Ba8*d5 3.Qd7*h7 # 1...Ra4*d4 2.f2-f3 + 2...g4*f3 3.Sd3-f2 # 1...Ke4*d4 2.Qd7*a4 + 2...Sc2-b4 3.Qa4*b4 # 1...Sc2-e3 2.f2*e3 threat: 3.Qd7-f5 # 3.Sd3-f2 # 2...Ba1*d4 3.Sd3-f2 # 2...Ra4*d4 3.Sd3-f2 # 2...g4-g3 3.Qd7-f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[625]
#3 (10+12)
Stocchi

Na dnešnom diagrame má pred úvodníkom aj po ňom čierny kráľ voľné pole d4. Stojí na ňom biely jazdec, ktorý v hrozbe podporuje bielu dámu pôsobnosťou na f5. Preto jeho branie je prirodzenou obranou.

Ukazuje sa, že keby na d4 zobral „hocijaký“ kameň bez pôsobnosti, mohol by biely matovať po blokovaní až tromi rôznymi spôsobmi. Navyše v každom z nich je druhý biely ťah obeťou umožňujúcou následný matujúci ťah.

Lenže každé branie na d4 konkrétnou figúrou (Jc2, Sa1, Va4) dve z pokračovaní vylučuje. A tak máme pred sebou príklad klasickej Stocchiho témy s trojnásobným blokovaním jedného poľa s antiduálovým vylučovaním dvoch z troch pokračovaní.

Paráda.

Diagram týždňa – 486

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Packa
Pochvalná zmienka
feenschach 2014-2015
white Ra7 Pf7 Qa6 Pc4 Kd4 Pe4 Sg4 Pd3 Pe3 Ba1 Rc1 black Pc6 Sf6 Kg6 Pa2 Pc2
1.Ba1-c3 Sf6-e8 2.f7*e8=R a2-a1=S 3.Re8-e5 Sa1-b3 # 1.Ba1-b2 a2-a1=B 2.f7-f8=Q c6-c5 + 3.Qf8*c5 Ba1*b2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[622]
hs#3 (11+5)
2.1.1.1.1.1
fénix, všepremena

Pomocný samomat je kombinovanou výzvou. Obe strany si pomáhajú tak, aby po ťahu bieleho vznikla pozícia, v ktorej čierny musí matovať. Väčšinou sa to dosiahne tak, že biely dá čiernemu šach, ktorý vie tento odvrátiť len ťahom, ktorý bieleho matuje. Ako ostatne aj v normálnych samomatoch. Občas však biely v poslednom ťahu nešachuje, ale čierny je k matovaniu bieleho donútený nevýhodou ťahu.

A tak je tomu aj v tomto pomocnom samomate 3. ťahom. Po odchode Sa1 sa na tomto poli čierny pešiak premení na figúru, ktorá potom musí matovať bieleho kráľa. Biely pritom okrem odchodu strelca musí vybaviť blokovanie e5 a c5, a samozrejme aj pokryť g5 a h5, čierny tiež aktivuje väzbu na 6. rade.

Všepremena za týchto okolností je zaujímavým výkonom. Nižšie ocenenie asi kvôli nešťastnej Vc1, ktorej sa nedalo vyhnúť.

Diagram týždňa – 485

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai sr.
1. pochvalná zmienka
Sweizerische Schachzeitung 1982
white Sd8 Ra7 Sf7 Bb6 Pd6 Pb5 Pe5 Rh5 Pb3 Kd3 Pc2 Pg2 Qb1 black Pd7 Pe7 Pc6 Kd5 Pf5 Pb4 Pg4 Pe3
1.Rh5*f5 ? threat: 2.e5-e6 # but 1...e7-e6 ! 1.e5-e6 ? threat: 2.Rh5*f5 # but 1...d7*e6 ! 1.Ra7-a5 ? threat: 2.b5*c6 # but 1...c6-c5 ! 1.b5*c6 ? threat: 2.Ra7-a5 # but 1...d7*c6 ! 1.Ra7*d7 ? threat: 2.d6*e7 # but 1...e7-e6 ! 1.d6*e7 ? threat: 2.Ra7*d7 # but 1...d7-d6 ! 1.Qb1-d1 ? threat: 2.Kd3*e3 # but 1...e3-e2 ! 1.Kd3*e3 ? threat: 2.Qb1-d1 # but 1...f5-f4 + ! 1.Qb1-h1 ? threat: 2.g2-g3 # 1...f5-f4 2.e5-e6 # but 1...g4-g3 ! 1.g2-g3 ! threat: 2.Qb1-h1 # 1...f5-f4 2.e5-e6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[629]
#2 (13+8)
výmena úvodníka a hrozby (5x)

Dnešná dvojťažka je svojím spôsobom výnimočná. Má nielen riešenie, ale aj 9 tematických pokusov. Týchto 10 fáz je rozdelených na päť zviazaných dvojíc. V rámci dvojíc sa vždy vymení prvý ťah a hrozba, pričom vždy jeden ťah pripravuje do pozície zadný kameň batérie a druhý batériu otvára. V jednom prevedení ide o základnú recipročnú tému z oblasti zámeny funkcie ťahov. V päťnásobnom prevedení ide o niečo výnimočné. Potom je ľahké zbytočne si nevšímať Va7 nehrajúcu v riešení.

Diagram týždňa – 484

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
Čestné uznanie
StrateGems 2019
white Ka7 Pd5 Pe5 Pb4 Rg3 Bd2 Bh1 black Ba8 Rh5 Kd4 Sa3 Pd3 Bg1
1.Sa3-c4 Rg3-f3 2.Sc4*e5 Rf3-f4 # 1.Rh5*e5 Rg3-e3 2.Re5*d5 Re3-e4 # 1.Ba8*d5 Bd2-c1 2.Bd5-c4 Bc1-b2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[620]
h#2 (7+6)
3.1.1.1
cyklus polí čiernych ťahov

Trojica čiernych figúr blokuje v riešeniach postupne polia e5, d5 a c4, pričom predtým prejdú cez polia c4, e5 a d5. Ide teda o veľmi zrozumiteľný cyklus v čiernej hre. Biely pritom najmä pripraví matovú sieť a potom aj matuje s využitím blokovania.

Príjemný pomocný mat bodoval v (dnes už zaniknutom) špičkovom americkom časopise.

Diagram týždňa – 483

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
2. čestné uznanie
StrateGems 2009
white Ba8 Qe8 Rf8 Sg8 Bf6 Sd5 Rc4 Ph3 Pa2 Ka1 black Kf5 Ph5 Ph4 Pa3 Pc3 Pg3 Pe2 Pg2 Be1 Bf1 Rg1 Sh1
1.Rc4-c5 ! zugzwang. 1...Sh1-f2 2.Sd5*c3 + 2...Kf5-f4 3.Sc3*e2 + 3...Bf1*e2 4.Rc5-f5 + 4...Kf4*f5 5.Bf6-c3 + 5...Kf5-g5 6.Bc3-d2 + 6...Be1*d2 # 1...c3-c2 2.Bf6-c3 + 2...Kf5-g5 3.Bc3-d2 + 3...Be1*d2 4.Rf8-f5 + 4...Kg5*f5 5.Sd5-c3 + 5...Kf5-f4 6.Sc3*e2 + 6...Bf1*e2 # 1...Be1-f2 2.Sd5*c3 + 2...Bf2*c5 3.Sg8-h6 + 3...Kf5-f4 4.Sc3*e2 + 4...Bf1*e2 # 2...Kf5-f4 3.Rc5-f5 + 3...Kf4*f5 4.Sg8-h6 + 4...Kf5-f4 5.Sc3*e2 + 5...Bf1*e2 # 1...Be1-d2 2.Sd5-c7 + 2...Kf5-f4 3.Sc7-e6 + 3...Kf4-e3 4.Se6-d4 + 4...Ke3-f2 5.Qe8*e2 + 5...Bf1*e2 # 4...Ke3-f4 5.Sd4*e2 + 5...Bf1*e2 # 4...Ke3-d3 5.Qe8*e2 + 5...Bf1*e2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[587]
s#6 (10+12)
Siersova batéria, polobatéria

Polobatéria na prvom rade nasmerovaná na bieleho kráľa dáva tušiť cieľ bieleho: donútiť oboch strelcov odísť preč. Pokiaľ mu s tým čierny pomôže a po tempovom úvodníku sa pohne hneď strelcom z e1, cieľ sa dá splniť už piatym ťahom. (V zápise riešenia je to ta nižšia časť. Krátke varianty – nepodstatné.) Pokiaľ však čierny hrá obranu pešiakom alebo jazdcom, prichádzajú na rad dlhšie kombinácie končiace batériovým matom v 6. ťahu.

Priebeh je pritom v prvých dvoch variantoch analogický. Obrany 1…c2 a 1…Jf2 čierneho poškodia tak, že zatvoria zvislé línie, ktorými by na konci biele veže mohli brániť matu. Nasleduje dvojica hier siersovských batérií, keď Sf6 dokáže odlákať čierneho strelca na d2 a Jd5 zase na e2. Ich súslednosť je prerušená obeťami bielych veží na f5, aby všetko fungovalo a biely omylom čierneho nezmatoval.

Veľmi pekný scenár v dvoch analogických variantoch.