Výsledok 48. riešiteľskej súťaže InSitu 27.4.2024

Ôsma séria InSitu

Štyridsiaty ôsmy turnaj InSitu

Finále ôsmej série bolo dramatické. Rozhodoval päťťahový samomat. V poslednom turnaji sa podarilo víťaznému Eddymu Van Beersovi ukradnúť víťazstvo v sérii Johnovi Nunnovi. Na turnajovom stupni víťazov robili Eddymu spoločnosť Omer Friedland a Martynas Limontas. Martynas Limontas bol bronzový aj v sérii, ale za vedúcou dvojicou Van Beers a Nunn zaostal o viac ako 10 bodov. Štvrté miesto obsadil Valerij Kopyl, piaty bol Dolf Wissmann a šiesty Roland Ott. Rozdiely medzi nimi boli iba v rozmedzí troch bodov. Siedmy David Hodge bol najlepší riešiteľ, ktorý absoloval iba 5 turnajov.
Prvý InSitu turnaj deviatej série sa bude konať 11.5.2024, prihlasovať sa môžete už dnes na adrese insitu@soks.sk.

For english text scroll down →
Celý článok »»

Diagram týždňa – 486

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Packa
Pochvalná zmienka
feenschach 2014-2015
white Ra7 Pf7 Qa6 Pc4 Kd4 Pe4 Sg4 Pd3 Pe3 Ba1 Rc1 black Pc6 Sf6 Kg6 Pa2 Pc2
1.Ba1-c3 Sf6-e8 2.f7*e8=R a2-a1=S 3.Re8-e5 Sa1-b3 # 1.Ba1-b2 a2-a1=B 2.f7-f8=Q c6-c5 + 3.Qf8*c5 Ba1*b2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[622]
hs#3 (11+5)
2.1.1.1.1.1
fénix, všepremena

Pomocný samomat je kombinovanou výzvou. Obe strany si pomáhajú tak, aby po ťahu bieleho vznikla pozícia, v ktorej čierny musí matovať. Väčšinou sa to dosiahne tak, že biely dá čiernemu šach, ktorý vie tento odvrátiť len ťahom, ktorý bieleho matuje. Ako ostatne aj v normálnych samomatoch. Občas však biely v poslednom ťahu nešachuje, ale čierny je k matovaniu bieleho donútený nevýhodou ťahu.

A tak je tomu aj v tomto pomocnom samomate 3. ťahom. Po odchode Sa1 sa na tomto poli čierny pešiak premení na figúru, ktorá potom musí matovať bieleho kráľa. Biely pritom okrem odchodu strelca musí vybaviť blokovanie e5 a c5, a samozrejme aj pokryť g5 a h5, čierny tiež aktivuje väzbu na 6. rade.

Všepremena za týchto okolností je zaujímavým výkonom. Nižšie ocenenie asi kvôli nešťastnej Vc1, ktorej sa nedalo vyhnúť.

Diagram týždňa – 485

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai sr.
1. pochvalná zmienka
Sweizerische Schachzeitung 1982
white Sd8 Ra7 Sf7 Bb6 Pd6 Pb5 Pe5 Rh5 Pb3 Kd3 Pc2 Pg2 Qb1 black Pd7 Pe7 Pc6 Kd5 Pf5 Pb4 Pg4 Pe3
1.Rh5*f5 ? threat: 2.e5-e6 # but 1...e7-e6 ! 1.e5-e6 ? threat: 2.Rh5*f5 # but 1...d7*e6 ! 1.Ra7-a5 ? threat: 2.b5*c6 # but 1...c6-c5 ! 1.b5*c6 ? threat: 2.Ra7-a5 # but 1...d7*c6 ! 1.Ra7*d7 ? threat: 2.d6*e7 # but 1...e7-e6 ! 1.d6*e7 ? threat: 2.Ra7*d7 # but 1...d7-d6 ! 1.Qb1-d1 ? threat: 2.Kd3*e3 # but 1...e3-e2 ! 1.Kd3*e3 ? threat: 2.Qb1-d1 # but 1...f5-f4 + ! 1.Qb1-h1 ? threat: 2.g2-g3 # 1...f5-f4 2.e5-e6 # but 1...g4-g3 ! 1.g2-g3 ! threat: 2.Qb1-h1 # 1...f5-f4 2.e5-e6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[629]
#2 (13+8)
výmena úvodníka a hrozby (5x)

Dnešná dvojťažka je svojím spôsobom výnimočná. Má nielen riešenie, ale aj 9 tematických pokusov. Týchto 10 fáz je rozdelených na päť zviazaných dvojíc. V rámci dvojíc sa vždy vymení prvý ťah a hrozba, pričom vždy jeden ťah pripravuje do pozície zadný kameň batérie a druhý batériu otvára. V jednom prevedení ide o základnú recipročnú tému z oblasti zámeny funkcie ťahov. V päťnásobnom prevedení ide o niečo výnimočné. Potom je ľahké zbytočne si nevšímať Va7 nehrajúcu v riešení.

Diagram týždňa – 484

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
Čestné uznanie
StrateGems 2019
white Ka7 Pd5 Pe5 Pb4 Rg3 Bd2 Bh1 black Ba8 Rh5 Kd4 Sa3 Pd3 Bg1
1.Sa3-c4 Rg3-f3 2.Sc4*e5 Rf3-f4 # 1.Rh5*e5 Rg3-e3 2.Re5*d5 Re3-e4 # 1.Ba8*d5 Bd2-c1 2.Bd5-c4 Bc1-b2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[620]
h#2 (7+6)
3.1.1.1
cyklus polí čiernych ťahov

Trojica čiernych figúr blokuje v riešeniach postupne polia e5, d5 a c4, pričom predtým prejdú cez polia c4, e5 a d5. Ide teda o veľmi zrozumiteľný cyklus v čiernej hre. Biely pritom najmä pripraví matovú sieť a potom aj matuje s využitím blokovania.

Príjemný pomocný mat bodoval v (dnes už zaniknutom) špičkovom americkom časopise.

Diagram týždňa – 483

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
2. čestné uznanie
StrateGems 2009
white Ba8 Qe8 Rf8 Sg8 Bf6 Sd5 Rc4 Ph3 Pa2 Ka1 black Kf5 Ph5 Ph4 Pa3 Pc3 Pg3 Pe2 Pg2 Be1 Bf1 Rg1 Sh1
1.Rc4-c5 ! zugzwang. 1...Sh1-f2 2.Sd5*c3 + 2...Kf5-f4 3.Sc3*e2 + 3...Bf1*e2 4.Rc5-f5 + 4...Kf4*f5 5.Bf6-c3 + 5...Kf5-g5 6.Bc3-d2 + 6...Be1*d2 # 1...c3-c2 2.Bf6-c3 + 2...Kf5-g5 3.Bc3-d2 + 3...Be1*d2 4.Rf8-f5 + 4...Kg5*f5 5.Sd5-c3 + 5...Kf5-f4 6.Sc3*e2 + 6...Bf1*e2 # 1...Be1-f2 2.Sd5*c3 + 2...Bf2*c5 3.Sg8-h6 + 3...Kf5-f4 4.Sc3*e2 + 4...Bf1*e2 # 2...Kf5-f4 3.Rc5-f5 + 3...Kf4*f5 4.Sg8-h6 + 4...Kf5-f4 5.Sc3*e2 + 5...Bf1*e2 # 1...Be1-d2 2.Sd5-c7 + 2...Kf5-f4 3.Sc7-e6 + 3...Kf4-e3 4.Se6-d4 + 4...Ke3-f2 5.Qe8*e2 + 5...Bf1*e2 # 4...Ke3-f4 5.Sd4*e2 + 5...Bf1*e2 # 4...Ke3-d3 5.Qe8*e2 + 5...Bf1*e2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[587]
s#6 (10+12)
Siersova batéria, polobatéria

Polobatéria na prvom rade nasmerovaná na bieleho kráľa dáva tušiť cieľ bieleho: donútiť oboch strelcov odísť preč. Pokiaľ mu s tým čierny pomôže a po tempovom úvodníku sa pohne hneď strelcom z e1, cieľ sa dá splniť už piatym ťahom. (V zápise riešenia je to ta nižšia časť. Krátke varianty – nepodstatné.) Pokiaľ však čierny hrá obranu pešiakom alebo jazdcom, prichádzajú na rad dlhšie kombinácie končiace batériovým matom v 6. ťahu.

Priebeh je pritom v prvých dvoch variantoch analogický. Obrany 1…c2 a 1…Jf2 čierneho poškodia tak, že zatvoria zvislé línie, ktorými by na konci biele veže mohli brániť matu. Nasleduje dvojica hier siersovských batérií, keď Sf6 dokáže odlákať čierneho strelca na d2 a Jd5 zase na e2. Ich súslednosť je prerušená obeťami bielych veží na f5, aby všetko fungovalo a biely omylom čierneho nezmatoval.

Veľmi pekný scenár v dvoch analogických variantoch.

Diagram týždňa – 482

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
5. čestné uznanie
Problemist Ukrajiny 2022
white Kb8 Sg8 Rc7 Sf7 Pd6 Pe6 Bg6 Pb5 Pg3 Pc2 Bd2 Pf2 Pg2 black Pa5 Pd5 Pb4 Pc4 Kd4 Pg4 Pf3 Sh3 Bb2 Qa1 Rc1 Sg1
1.Sg8-e7 ! threat: 2.Bd2-e3 + 2...Kd4-c3 3.Se7*d5 # 1...Sh3*f2 2.Se7-f5 + 2...Kd4-e4 3.e6-e7 threat: 3...Bb2-f6 4.Sf5-g7 + 4...Ke4-d4 5.Sg7-e6 # 1...Rc1-e1 2.Se7-f5 + 2...Kd4-e4 3.Sf5-e3 + 3...Ke4-d4 4.c2-c3 + 4...Bb2*c3 5.Se3-c2 # 4...b4*c3 5.Se3-c2 # 1...Bb2-a3 2.Se7-c6 + 2...Kd4-c5 3.Sc6-a7 + 3...Kc5-d4 4.b5-b6 threat: 5.Sa7-b5 # 1...Qa1-a3 2.d6-d7 threat: 3.d7-d8=Q threat: 4.Qd8*d5 # 4.Qd8-h8 # 2...Rc1-e1 3.d7-d8=Q threat: 4.Qd8*d5 # 3...Re1-e5 4.Qd8-h8 threat: 5.Qh8*e5 # 4...Qa3-e3 5.f2*e3 # 2...f3*g2 3.d7-d8=Q threat: 4.Qd8*d5 # 4.Qd8-h8 # 3...Qa3-f3 4.Qd8-h8 + 4...Qf3-f6 5.Qh8*f6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[618]
#5 (13+12)
Siersova batéria

Nie je jednoduché dosiahnuť matovanie čierneho kráľa, keď pre Vc7 a Sg6 je ťažké získať podporu, zvlašť, keď Jg8 je tak ďaleko. Tak snáď, že by sa hneď na začiatku jazdec posunul do hry?

Áno, 1.Je7! je riešením. Hrozba je krátka, ale nie je nebrániteľná. Prvá trojica čiernych obrán je nasledovaná analogickými postupmi: biely jazdec so šachom skočí na bielu líniu a následne si biely pripraví pole pre mat jazdcom zo Siersovej batérie. Škoda, že hra nie je úplne analogická, pohyby pešiakov nie sú úplne zladené. Keby to tak bolo, táto mnohoťažka by bezosporu ašpirovala na ešte vyššie ocenenie.

Ale aj tak veľmi zaujímavé dielo.

Diagram týždňa – 481

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
V. cena
The Problemist 2015
white Qc7 Ke4 black Ph5 Pc4 Bh4 Sb2 Pc2 Pd2 Ke2 Pf2 Pg2 Rb1 Rd1 Qe1 Bf1
a) 1.Qc7-c5 ? threat: 2.Qc5-e3 # {A} 2.Qc5*h5 # {B} but 1...Bh4-g5 ! 1.Qc7-f7 ? threat: 2.Qf7*h5 # {B} 2.Qf7-f3 # {C} but 1...g2-g1=S ! 1.Qc7-f4 ! threat: 2.Qf4-f3 # {C} 2.Qf4-e3 # {A} b) wSc7 1.Sc7-b5 ? threat: 2.Sb5-c3 # {D} 2.Sb5-d4 # {E} but 1...Bh4-f6 ! 1.Sc7-e6 ? threat: 2.Se6-d4 # {E} 2.Se6-f4 # {F} but 1...Rd1-c1 ! 1.Sc7-d5 ! threat: 2.Sd5-f4 # {F} 2.Sd5-c3 # {D}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[619]
#2 (2+13)
b) biely Jc7
2x cyklus dvojitých hrozieb, minimálka

Úlohám, v ktorých má matujúca strana len 1 kameň popri kráľovi, sa hovorí minimálky. Napriek veľmi obmedzenému bielemu materiálu sa vynaliezavým skladateľom stále darí produkovať úžasné veci aj v takejto forme. Dnešná dvojťažka je excelentným príkladom.

V pozícii diagramu má biela dáma trojicu dôležitých prvých ťahov: 1.Dc5, 1.Df4, 1.Df7. Každý z nich je silný. Nesú so sebou vždy dvojicu hroziacich matov. A to tak, že dvojité hrozby tvoria cyklus. Dva úvodníky sú vyvrátené, jeden je riešením.

Lenže to nie je všetko. Keď bielemu namiesto dámy na c7 postavíme jazdca, scenár z pôvodnej pozície sa opakuje. Iná trojica ťahov má cyklus iných dvojíc hrozieb. A opäť dva z prvých ťahov jazdcom čierny dokáže ubrániť, len jeden vedie nevyhnutne k matu.

Úžasné.

Výsledok 47. riešiteľskej súťaže InSitu 16.3.2024

Ôsma séria InSitu

Štyridsiaty siedmy turnaj InSitu

Piaty turnaj bol najľahší v ôsmej sérii. Sedem riešiteľov bodovalo vo všetkých šiestich skladbách. David Hodge a Eddy Van Beers bodovali naplno, John Nunn a Omer Friedland stratili iba pol bodu. Pred posledným turnajom série vedie John Nunn o bod a pol pred Eddym Van Beersom. Martynas Limontas si vybral slabšiu chvíľku, ale tretie miesto v sérii si udržal.

Posledný InSitu turnaj ôsmej série sa bude konať 27.4.2024, prihlasovať sa môžete už dnes na adrese insitu@soks.sk.

For english text scroll down →
Celý článok »»