Titulná stránka SOKŠ
Diagramy týždňa

128

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
Emil Klemanič
II. cena
191. TT SuperProblem C 18.5.2017
white Kf8 Pd7 Se7 Pf7 Pc5 Pe5 Ba4 Sf3 Qf2 Rb1 black Bg8 Bc7 Ke6 Rg5 Pc4 Ph2 Rh1
1...Bc7*e5 {a} 2.Sf3*g5 # {A (2.Jd4?)} 1...Rg5*e5 {b} 2.Sf3-d4 # {B (2.Jxg5?)} 1.Qf2-e3 ? threat: 2.Sf3*g5 # {A} 2.Sf3-d4 # {B} 1...Bc7*e5 {a} 2.Rb1-b6 # 1...Rg5*e5 {b} 2.Qe3-h6 # but 1...Rg5-g4 ! 1.Sf3-g1 ! threat: 2.Qf2-f6 # 1...Bc7*e5 {a} 2.d7-d8=S # 1...Rg5*e5 {b} 2.f7*g8=Q # 1...Ke6*e5 2.Rb1-e1 # 1...Rg5-g6 2.Qf2-f5 #
[191]
#2 (10+7)
 

127

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
I.-II. cena e.a.
PAT A MAT 2006-2007
white Bc8 Sg8 Sa7 Kg7 Pd6 Qd4 Ph4 Re1 black Pc7 Sd7 Ra6 Bc6 Ke6 Ra5 Pf5 Qa4 Pc4 Pe4 Pa3 Pb3 Ph2
1.Re1-d1 ! threat: 2.Qd4-f6 # 1...Ra5-e5 2.d6*c7 threat: 3.Qd4-d6 # 2...Bc6-d5 3.Qd4-c5 threat: 4.Qc5-e7 # 3...Ra6-d6 4.Sa7-c6 threat: 5.Sc6-d4 # 5.Sc6-d8 # 4...Qa4*c6 5.Rd1-g1 threat: 6.Rg1-g6 # 5...h2*g1=Q + 6.Qc5*g1 threat: 7.Qg1-g6 # 5...f5-f4 6.Rg1-g6 + 6...Ke6-f5 7.Sg8-h6 #
[178]
#7 (8+13)
 

126

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Brabec
Ľudovít Lehen
I. cena
Šachové Umenie 1987
white Kb7 Bh7 Pe6 Pe5 Pd4 Re4 Rg4 Qb1 black Se8 Pd7 Re7 Pg7 Pd6 Pb5 Pc5 Kd5 Pa4 Sb3 Bf3 Rb2 Bh2 Qh1
1.Bh2*e5 Qb1-d3 2.Be5*d4 Rg4-g5 # 1.Sb3*d4 Bh7-g8 2.Sd4*e6 Qb1-d3 # 1.Re7*e6 Rg4-g5 2.Re6*e5 Bh7-g8 #
[170]
h#2 (8+14)
3.1.1.1
 

125

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Andrej Ančin
I. cena
Revista de Sah 1962
white Bd8 Sf8 Pg7 Kh7 Rf5 Sd4 Pe4 Pd3 Rf3 Qc2 Ph2 black Sc8 Rb7 Rc7 Pf7 Pc6 Kd6 Pb5 Pc5 Ba4 Pb4 Pc4 Pg4 Ph4 Sb2 Qa1
1.Qc2-f2 ! threat: 2.Rf5-f6 + 2...Kd6-e5 3.Rf3-f5 # 1...Sc8-e7 2.Qf2*h4 threat: 3.Qh4-g3 # 3.Qh4-f6 # 2...Se7-d5 {a} 3.e4-e5 # {b} 1...Rc7-e7 2.Rf5*c5 threat: 3.Sd4-f5 # 2...Re7-e5 {b} 3.Rc5*c6 # {c} 1...c4*d3 2.Sd4*c6 threat: 3.Rf5-f6 # 3.Qf2*c5 # 2...Rc7*c6 {c} 3.Rf5-d5 # {a} 1...Sb2*d3 2.Rf3*d3 threat: 3.Sd4*b5 # 3.Qf2-f4 #
[176]
#3 (11+15)
 

124

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Daniel Papack
Gaudium 2016
white Qg8 Rh8 Rb6 Sd5 Pe5 Pf5 Pb4 Pd4 Pe4 Kf4 Be3 black Ba8 Pf7 Sh7 Pf6 Kh6 Ra5 Ph5 Pg4 Rg3 Qh3 Sf2 Bh2
1.Rb6-b5 ? threat: 2.Qg8-g5 + 2...f6*g5 # but 1...f6*e5 + ! 1.Rb6-b7 ? threat: 2.Qg8-g5 + 2...f6*g5 # but 1...Sf2*e4 ! 1.Rb6-b8 ! threat: 2.Qg8-g5 + 2...f6*g5 # 1...f6*e5 + 2.Kf4*e5 + 2...Rg3*e3 # 1...Sf2*e4 2.Kf4*e4 + 2...Rg3*e3 #
[165]
s#2 (11+12)
 

123

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
I. cena
J. Brabec 50 JT 1988
white Qc8 Sg8 Kf7 Pg7 Se6 Rf5 Ra4 Bc4 Pg2 Bc1 black Be7 Ph6 Pc5 Sh5 Kg4 Ph4 Pg3 Rh3 Pc2 Qd2 Pf2 Bb1 Rd1 Sf1
1.Se6-f4 ? {A} threat: 2.Sg8*h6 # {B} 1...Qd2*f4 {a} 2.Bc4-e2 # {C} 1...Qd2-d5 + {b} 2.Rf5*d5 # {D} 1...Qd2-d6 2.Bc4-e2 # but 1...Be7-g5 ! 1.Rf5-d5 ! {D} threat: 2.Bc4-e2 # {C} 1...Qd2-f4 + {a} 2.Se6*f4 # {A} 1...Qd2*d5 {b} 2.Sg8*h6 # {B} 1...Qd2-d3 2.Sg8*h6 # 1...Sh5-f4 2.Sg8*h6 #
[174]
#2 (10+14)
 

122

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Michal Dragoun
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
V. cena
Orbit 2014/II
white Qe8 Pa5 Kb5 Pd5 Pb4 Pc4 Pd4 Pe3 black Ra6 Pa4 Qa3 Rb3 Kc3 Pd3 Sa2 Pb2 Pc2 Pd2 Bh2
1.Bh2-d6 Qe8-e5 2.Bd6-c5 d4*c5 # 1.Ra6-d6 Qe8-c6 2.Rd6*d5 + c4*d5 # 1.Bh2-e5 Qe8-h8 2.Be5*d4 Qh8*d4 # 1.Ra6-c6 Qe8-c8 2.Rc6*c4 Qc8*c4 # 1.Bh2-f4 e3*f4 2.Kc3*d4 Qe8-e5 # 1.Ra6*a5 + Kb5*a5 2.Kc3*c4 Qe8-c6 #
[173]
h#2 (8+11)
6.1.1.1
 

121

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
I. cena
Memoriál A. Pongrácza 1990
white Ka8 Bb8 Bc8 Pb7 Sd6 Pb5 Pc4 Ra3 Rf3 Pc2 Se2 Pg2 black Pa7 Pg7 Bh7 Rg6 Sa5 Pc5 Ke5 Rh5 Pe3 Sh3 Pf2 Qc1 Be1
1.Ra3-d3 ! threat: 2.Rd3-d5 # 1...Sa5*c4 2.Sd6*c4 + 2...Ke5-e4 3.Sc4-d2 + 3...Qc1*d2 4.Se2-c3 + 4...Qd2*c3 5.Rf3*e3 # {display-departure-file} 3...Be1*d2 4.Rf3*e3 + {display-departure-file} 4...Bd2*e3 5.Se2-c3 # 1...Bh7-g8 2.Sd6-f7 + 2...Ke5-e4 3.Sf7-g5 + 3...Rh5*g5 {display-departure-file} 4.Se2-g3 + 4...Rg5*g3 5.Bc8-f5 # 3...Rg6*g5 {display-departure-file} 4.Bc8-f5 + 4...Rg5*f5 5.Se2-g3 #
[129]
#5 (12+13)
 

120

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Anton Bidleň
Pochvalná zmienka
Problemaz 2016
white Pd5 Pd4 Ke3 Pc2 Bd1 black Kb6 Pd6 Sa1
1.Sa1-b3 c2*b3 2.Kb6-b5 b3-b4 3.Kb5-c4 b4-b5 4.Kc4*d5 Bd1-b3 # 1.Kb6-b5 Bd1-g4 2.Kb5-c4 Bg4-d7 3.Kc4*d5 Ke3-d3 4.Sa1-b3 c2-c4 #
[159]
h#4 (5+3)
2.1.1.1.1.1.1.1
 

119

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
II. cena
Bratislava 1993
white Ba8 Rh8 Qg7 Rc5 Pe5 Pg5 Pb4 Pb3 Se3 Bg3 Pc2 Pe2 Ka1 Sd1 black Bd6 Pe6 Rg6 Pb5 Kd4 Sg4 Rc3
1...Sg4*e5 2.Rh8-h4 # 1...Bd6*e5 2.Rh8-d8 # 1.Bg3-f2 ? threat: 2.Se3-f5 # 1...Rc3*e3 2.c2-c3 # 1...Sg4*e3 2.Rh8-h4 # but 1...Sg4*f2 ! 1.Qg7-a7 ! threat: 2.Rc5-c4 # 1...Bd6*c5 2.Rh8-d8 # 1...Rc3*c5 2.c2-c3 #
[169]
#2 (14+7)
 
1 37 38 39 50

Stála riešiteľská súťaž – 225

Stála riešiteľská súťaž – 225. kolo

Riešenia problémov posielajte na adresu: srs@soks.sk.
Pravidlá súťaže nájdete TU.
Riešenia problémov sa zobrazia kliknutím na ktorýkoľvek diagram po skončení zasielacej lehoty, teda 4. a 19. deň v mesiaci.

Technická poznámka:
Diagramy na stránke nie sú určené pre tlač, ale pre zobrazenie na webe.
Ak sa Vám lepšie rieši z papiera, pod diagramami nájdete PDF súbor, ktorý si môžete stiahnuť a vytlačiť.
Veľa úspechov pri riešení!

Celý článok »»

Riešiteľská súťaž Československo 100

Riešiteľská súťaž: Najťažšia skladba v kategórii A a B

Ako súčasť skladateľskej súťaže Československo 100 vyhlásila Slovenská organizácia kompozičného šachu riešiteľskú súťaž Československo 100 o určenie najťažšej skladby na riešenie. Riešilo sa 30.9.2018 o 10:45 v klubovni šachového klubu Slovan Bratislava na Černyševského 8. Rozhodca Marek Kolčák vyhodnotil súťaž nasledovne: Celý článok »»

Stála riešiteľská súťaž – 224

Stála riešiteľská súťaž – 224. kolo

Riešenia problémov posielajte na adresu: srs@soks.sk.
Pravidlá súťaže nájdete TU.
Riešenia problémov sa zobrazia kliknutím na ktorýkoľvek diagram po skončení zasielacej lehoty, teda 4. a 19. deň v mesiaci.

Technická poznámka:
Diagramy na stránke nie sú určené pre tlač, ale pre zobrazenie na webe.
Ak sa Vám lepšie rieši z papiera, pod diagramami nájdete PDF súbor, ktorý si môžete stiahnuť a vytlačiť.
Veľa úspechov pri riešení!

Celý článok »»

Stála riešiteľská súťaž – 223

Stála riešiteľská súťaž – 223. kolo

Riešenia problémov posielajte na adresu: srs@soks.sk.
Pravidlá súťaže nájdete TU.
Riešenia problémov sa zobrazia kliknutím na ktorýkoľvek diagram po skončení zasielacej lehoty, teda 4. a 19. deň v mesiaci.

Technická poznámka:
Diagramy na stránke nie sú určené pre tlač, ale pre zobrazenie na webe.
Ak sa Vám lepšie rieši z papiera, pod diagramami nájdete PDF súbor, ktorý si môžete stiahnuť a vytlačiť.
Veľa úspechov pri riešení!

Celý článok »»

30. Spišská borovička 2018 – výsledky / award

Pri príležitosti 61. svetového kongresu v kompozičnom šachu, ktorý sa uskutočnil v macedónskom Ohride, vypísal Peter Gvozdják už 30. ročník tradičného turnaja Spišská borovička. Tentoraz víťazili delením I.-III. ceny tri skladby spolu šiestich autorov:

  • exo-#2 Petka Petkova z Bulharska,
  • exo-#2 slovensko-českého teamu Emil Klemanič, Ladislav Salai jr., Ladislav Packa, Michal Dragoun,
  • ortodoxná #2 Zorana Gavrilovskeho z Macedónska.

Tu sú kompletné výsledky:

Stála riešiteľská súťaž – 222

POZOR – ZMENA EMAILOVEJ ADRESY!

 
Dnešným kolom nastávajú menšie zmeny. Predovšetkým sa mení adresa na zasielanie riešení. Odteraz posielajte svoje riešenia na adresu: srs@soks.sk.

Všetci riešitelia budú dostávať z každého kola 2 emaily:

  • jeden pri zverejnení kola s novými skladbami na riešenie s prílohou súboru v pdf so skladbami na riešenie, teda 1. a 16. deň v mesiaci
  • druhý pri zverejnení riešenia s prílohou súboru v pdf na dvoch stranách. Na prvej strane nájdete súťažné skladby s údajmi o autoroch a s riešeniami a na druhej strane výsledky po danom kole v troch tabuľkách, teda 4. a 19. deň v mesiaci.

Obidva pdf súbory sa budú dať samozrejme stiahnuť aj zo stránky.

Označenie M-S sa mení na AKU ako skratka slova „akumulatív“. Lepšie to vystihuje podstatu bodovacieho systému.

Pravidlá súťaže nájdete TU.

Riešenia problémov sa zobrazia kliknutím na ktorýkoľvek diagram po skončení zasielacej lehoty, teda 4. a 19. deň v mesiaci.

Technická poznámka:
Diagramy na stránke nie sú určené pre tlač, ale pre zobrazenie na webe.
Ak sa Vám lepšie rieši z papiera, pod diagramami nájdete PDF súbor, ktorý si môžete stiahnuť a vytlačiť.
Veľa úspechov pri riešení!

Celý článok »»

1 2 39 40 41 42 43 44 45 57 58