Výsledok skladateľského TT dvojťažiek 27. MM SR v riešení šachových skladieb C 4. 4. 2019

Skladateľský tematický turnaj dvojťažiek 27. MM SR v riešení šachových skladieb C 4. 4. 2019

Rozhodca: Karol Mlynka
Definitívny výsledok
 
Medzinárodný anonymný turnaj bol vypísaný pre ortodoxné dvojťažky s témou: úvodník umožní najmenej dva šachy bielemu kráľovi. Pripúšťali sa dvojníky.

Usporiadateľ obdržal v stanovenom termíne 17 skladieb od 8 autorov zo Slovenska, Česka a Ruska.. Hneď po uplynutí zasielacej lehoty boli všetky doručené rozhodcovi na diagramoch v neutralizovanej podobe (bez mien autorov).

Všetky skladby boli dôkladne preskúšané počítačom. Úloha č. 1 vykazuje duály i v tematickom variante (1…Dc6+), preto nebolo možné zaradiť ju na listinu vyznamenaných. Na konkurenciu nestačili ani úlohy č. 2, 5, 7, 9, 13, 14 a 15. V č. 2 ide o symetrický dvojník s neakceptovateľnými šachujúcimi 1. ťahmi, hoci sa pridáva voľné pole. Ukázalo sa, že v č. 5 mohol autor poľahky odstrániť premenenú vežu: namiesto č. Vb1 pridať č. Pa2! V úlohe č. 7 by pôsobilo akceptovanie premenených figúr ako žoviálnosť v šachovom umení. Č. 9 je jasnou verziou č. 10 bez druhej hodnotnej zdanlivej hry. V úlohe č. 13 sa v treťom tematickom mate nevyužíva priviazanie, pričom ďalší obsah nevidno žiaden. V skladbe č. 14 zvodnosť 1.c4? je platonická – bez akýchkoľvek zámen. V č. 15 sa zamieňa iba jeden tematický variant v 3 fázach a druhý sa nemení vôbec, čo zanecháva akýsi torzovitý dojem.

Najväčším problémom sa javí originalita. Očakáva sa, samozrejme, viac reklamácií. Takmer 9000 príkladov iba na krížny šach uvádza Udo Degener vo svojej zbierke Albrecht-Sammlung:
http://www.schach-udo.de/search2.php?search=Kreuzschach&spalten=Thema1&submit=Suche

Rozhodca bol postavený pred dilemu, či uprednostniť „rekordy“ s množstvom bezduchých tematických variantov s obrovským rizikom predchodcovstva, ktoré ťažko odhaliť v „časovej tiesni“ – alebo sa spoľahnúť na kvalitné kombinácie s inými témami. Celkový umelecký dojem je určite lepší pri novostrategicky koncipovaných príspevkoch – avšak to je iba bonus, ktorý je vítaný, no nemožno ho nadradiť nad primárnu tému súťaže, hoci na druhej strane môže niekedy kombinácia vytvoriť vyššiu záruku originality.

Okrem toho dnes sú už skladatelia natoľko takticky vyspelí, že si pred odoslaním originálov do súťaže dobre uvedomia, kto to rozhoduje a aký je kurz rozhodcu, pokiaľ ho majú naštudovaného – hoci v umení by sa to vlastne ani nemalo stávať…

Úroveň súťaže bola napriek „starej“ téme prekvapujúco veľmi dobrá. Prevládali úvodníky kráľom, avšak vtedy bol strategický obsah jednoduchší. Samotná téma si ani nevyžaduje mimoriadne cenné strategické hry.

Ďakujem hlavnému organizátorovi Marekovi Kolčákovi za pozvanie rozhodovať dnes už tradičnú skladateľskú súťaž v rámci medzinárodných majstrovstiev v riešení, kde i samotná téma chce byť do istej miery putom či korešpondujúcim prvkom medzi svetom riešiteľov a skladateľov.

I. cena

Miroslav Svítek, Mělník, Česko
I. cena (č.12)
0
0
0%
white Rf7 Qc6 Sh6 Pd5 Bg5 Pc3 Sb2 Bc2 Ke2 Rd1 black Qc8 Pc7 Rh7 Bd6 Rg6 Sb5 Ke5 Ph4 Pg3 Ba2 Sg2
1...Ba2-c4 + 2.Sb2*c4 # 1...Sg2-f4 + 2.Bg5*f4 # 1...Sb5*c3 + 2.Qc6*c3 # 1...Sb5-d4 + 2.c3*d4 # 1...Qc8-g4 + 2.Sh6*g4 # 1.Ke2-f3 ! threat: 2.Sb2-d3 # 1...Ba2*d5 + 2.Qc6*d5 # 1...Sg2-e1 + 2.Rd1*e1 # 1...Rg6-f6 + 2.Bg5*f6 # 1...Rh7*f7 + 2.Sh6*f7 # 1...Qc8-f5 + 2.Rf7*f5 # 1...Sb5-d4 + 2.c3*d4 # 1...Qc8-g4 + 2.Sh6*g4 # { (}1...Ba2-c4 2.Sb2*c4 # 1...Sg2-f4 2.Bg5*f4 # 1...Sb5*c3 2.Qc6*c3 #{)}
[1]
#2 (10+11)

Spomedzi konkurujúcich úloh najpresvedčivejší kandidát na víťazstvo v tomto tematickom turnaji. Celkovo 10 rozličných šachovaní vrátane zdanlivých hier, ktoré sú všetky zodpovedané na poli šachovania jednotne pôsobiacim braním brániacich kameňov v rôznych matoch. Takýto úvodník možno určite označiť za optimálny. Rozhodne sa však oplatí naďalej pátrať po možných predchodcoch, prípadne potenciálnom rekorde.


 

II. cena

Stanislav Vokál, Drienovec, Slovensko
II. cena  (č. 4)
0
0
0%
white Bh8 Rb6 Pd5 Sb4 Sc4 Qa3 Kb3 Rc1 black Ra8 Sb8 Be8 Pa7 Sb7 Pf7 Pc6 Pd6 Kc5 Pg4
1...c6*d5 {a} 2.Sb4-a2 # {(2.Jb4~#) E} 1...Sb7-a5 + {c} 2.Qa3*a5 # {F} 1.Qa3-b2 ? threat: 2.Bh8-d4 # {X} 2.Qb2-d4 # {Y} 2.Qb2-f2 # {Z} but 1...Sb7-a5 + ! 1.Qa3-a1 ? threat: 2.Bh8-d4 # {X} 2.Qa1-d4 # {Y} but 1...f7-f6 ! 1.Qa3-a2 ? threat: 2.Qa2-f2 # {Z} 1...c6*d5 {a} 2.Sb4-d3 # {A} 1...a7*b6 {b} 2.Sc4-a3 # {B} but 1...g4-g3 ! 1.Kb3-b2 ? threat: 2.Qa3-e3 # but 1...a7*b6 ! 1.Kb3-a4 ! threat: 2.Qa3-e3 # 1...c6*d5 + {a} 2.Sb4-c6 # {C} 1...a7*b6 + {b} 2.Sc4-a5 # {D}
[2]
#2 (8+10)

Zámena dvoch matov s krížnymi šachmi v riešení a dvoma nepresvedčivými zdanlivými hrami (Z-32-36). Po zaujímavých odkrytých šachoch v obranách nasledujú odkryté šachy v matujúcich ťahoch so špecifikovaným zacláňaním a využitím blokovania kráľovských polí. Zvodník sa zrieka priamej batérie, ale odvážny úvodník ho ešte pretromfne. Žiaľ, avizovaná redukcia hrozieb v netematických zvodnostiach je vlastne len nepatrným prídavkom.


 

III. cena

Miroslav Svítek, Mělník, Česko
III. cena  (č. 10)
0
0
0%
white Bg7 Rd6 Pe6 Bb5 Sg5 Pb4 Se4 Pf4 Rb3 Pd3 Pf3 Pe2 Qa1 Ke1 black Qh8 Sa7 Pd7 Ph7 Pd5 Se5 Ra4 Kd4 Pa3 Pe3 Rb2
1...a3-a2 {a} 2.Qa1*b2 # {A} 1...Ra4*b4 {b} 2.Rb3*b4 # {B} 1.Bb5-c4 ? threat: 2.Rd6*d5 # but 1...Ra4-a5 ! 1.e6*d7 ? threat: 2.Sg5-e6 # but 1...Qh8-e8 ! 1.Se4-g3 ? threat: 2.Sg3-f5 # but 1...Ra4*b4 ! 1.Se4-f6 ? threat: 2.Rd6*d5 # 1...Se5*d3 + {c} 2.Rb3*d3 # {C} 1...Se5*f3 + {d} 2.Sg5*f3 # {D} but 1...Qh8-a8 ! 1.Se4-c3 ! threat: 2.Rd6*d5 # 1...Rb2-b1 + {e} 2.Sc3*b1 # {E} 1...Rb2*e2 + {f} 2.Sc3*e2 # {F}{ (}1...d7*e6 2.Sg5*e6 # 1...Qh8-a8 2.Bg7*e5 #{)}
[3]
#2 (14+11)

Trojfázová voľná zámena vo dvoch variantoch po odväzovaní čiernych figúr vo zvodníku a v úvodníku, pričom zdanlivé hry síce neobsahujú šachovanie (Z-32-66), avšak napriek tomu prispievajú k celkovému zvýšeniu kvality tejto novostrategickej dvojťažky. Budú tiež poistkou pre pôvodnosť?


 

1. čestné uznanie

Jozef Havran, Šaľa, Slovensko
1. čestné uznanie (č. 17)
0
0
0%
white Sb7 Kf7 Bc6 Pd6 Qf6 Bc5 Pe5 Pf5 Rb4 Pe3 Pc2 Se2 Pf2 Pg2 black Pe6 Bh6 Pb5 Rd5 Sc4 Ke4 Qf4 Ra3
1...Qf4*e5 {a} 2.f2-f3 # {A} 1...Qf4*f5 {b} 2.Se2-g3 # {B} 1.Kf7*e6 ? threat: 2.Bc6*d5 # 1...Qf4*e5 + {a} 2.Qf6*e5 # {C} 1...Qf4*f5 + {b} 2.Qf6*f5 #{D} but 1...Ra3-d3 ! 1.Bc5-d4 ! threat: 2.Sb7-c5 # 1...Sc4*e5 + {c } 2.Bd4*e5 # {E} 1...Sc4*d6 + {d} 2.Sb7*d6 # {F}{ (}1...Ra3-a7 2.Se2-c3 #{)}
[4]
#2 (14+8)

Dvojvariantová zámena matov je v riešení kombinovaná s voľnou zámenou (Z-32-46). Jednotne motivované zdanlivé hry sa však zamieňajú iba vo zvodnosti so zameneným škodením a bez problémov by vyšli tiež v skutočnej fáze, lenže nebránia hrozbe. Z hľadiska turnaja ich možno teda prakticky považovať za mimotematické, no v každom prípade sú podľa mňa zrejmým obohatením novostrategického obsahu skladby.


 

2. čestné uznanie

Zoltán Labai, Veľký Kýr, Slovensko
2. čestné uznanie (č. 11)
0
0
0%
white Rd7 Qa6 Ra5 Kb5 Pd5 Pe5 Pa4 Sg4 Pf3 Bd2 Pe2 black Rd8 Pa7 Sb6 Kd4 Pa2 Ba1 Sc1
1...Sc1-d3 {a} 2.e2-e3 # {A} 1...Ba1-c3 {b} 2.Bd2-e3 # {B} 1...Sb6*d5 {c} 2.Qa6*a7 # {C} 1...Sb6*a4 {d} 2.Ra5*a4 # {G} 1.Kb5-b4 ! threat: 2.e2-e3 # {A, } 2.Bd2-e3 # {B} 1...Sc1-d3 + {a} 2.Qa6*d3 # {D} 1...Ba1-c3 + {b} 2.Bd2*c3 # {E} 1...Sb6*d5 + {c} 2.Ra5*d5 # {F} 1...Sb6-c4 {e} 2.Qa6*c4 # {H}
[5]
#2 (11+7)

Rudenkova téma s hrozbami na tom istom poli kombinovaná so zámenou troch matov ako aj jednou voľnou zámenou (Z-24-58) prináša nádej na originalitu, ale črtajú sa tu tiež isté rezervy v konštrukcii (b. Pf3 namiesto b. Jg5).


 

3. čestné uznanie

Zoltán Labai, SR a Miroslav Svítek, ČR
3. čestné uznanie (č. 8)
0
0
0%
white Rf7 Sg7 Pd6 Rb5 Qc5 Pd5 Pe3 Sb2 Bc2 Ke2 Bc1 black Rb8 Sg6 Ke5 Rh5 Pb4 Bh4 Bb3 Qa1
1.Sg7-f5 ? threat: 2.Qc5-d4 # 1...Rh5*f5 {A} 2.Rf7*f5 # 1...Bb3*d5 {A} 2.Qc5*d5 # 1...Bb3-c4 + {B} 2.Sb2*c4 # 1...Sg6-f4 + {B} 2.e3*f4 # { (}1...Qa1*b2 {D} 2.Bc1*b2 #{)} but 1...Qa1-a7 ! 1.Ke2-f3 ! threat: 2.Sb2-d3 # 1...Rh5-f5 + {B} 2.Rf7*f5 # 1...Bb3*d5 + {B} 2.Qc5*d5 # 1...Bb3-c4 {C} 2.Sb2*c4 # 1...Sg6-f4 {C} 2.e3*f4 # { (}1...Qa1*b2 2.Bc1*b2 #{)}
[6]
#2 (11+8)

Kombinácia so zámenou obranných motívov pôsobí originálne, no dosť maskuje, či skôr prekrýva predpísanú tému. A – uvoľnenie poľa braním. B – šachovanie, C – priame krytie, D – branie hrozbového kameňa. Samotná téma turnaja si vynucuje vysokokvalitné úvodníky a v tomto prípade ide o dvojnásobne tematický úvodník, pretože produkuje vlastne dve témy. Naviac, vo zvodnosti sa ukazujú iné šachujúce obrany ako v riešení.
Porovnaj cez link V. Kotěšovca:
http://problem64.beda.cz/silo/mlynka_non-cyclic_change_of_defence_motivation_2019.pdf


 

1. pochvala

Jozef Havran, Šaľa, Slovensko
1. pochvala (č. 16)
0
0
0%
white Kf7 Pd6 Rg6 Bc5 Qb4 Pg4 Pd3 Re3 Sg3 Be2 Pf2 Sf1 black Sg7 Pf6 Pb5 Pf5 Ba4 Sc4 Kf4 Pf3 Rh3
1.Sg3*f5 ? threat: 2.Re3-e4 # {F} but 1...f3*e2 ! 1.Be2*f3 ? threat: 2.Sg3-e2 # {G} 1...f5*g4 {c} 2.Rg6*g4 # {E} but 1...Ba4-d1 ! 1.d3-d4 ? threat: 2.Re3*f3 # 1...Sc4-e5 + {a} 2.d4*e5 # {A} 1...Sc4*d6 + {b} 2.Bc5*d6 # {B} but 1...Sc4-d2 ! 1.Bc5-d4 ! threat: 2.Re3*f3 # 1...Sc4-e5 + {a} 2.Bd4*e5 # {C} 1...Sc4*d6 + {b} 2.Qb4*d6 # {D} 1...f5*g4 {c} 2.Re3-e4 # {F} 1...f3*e2 2.Sg3*e2 # {G}{ (}1...Rh3*g3 2.f2*g3 # 1...Sc4-d2 2.Bd4-e5 # 1...Sc4*e3 2.f2*e3 #{)}
[7]
#2 (12+9)

Vo dvoch tematických variantoch zámena matov na tých istých poliach (Z-22-24) plus ďalšia zámena matu. Odväzujúci zvodník a úvodník vstupujú tiež na rovnaké pole a vytvárajú pritom i rovnakú hrozbu.


 

2. pochvala

Stanislav Vokál, Drienovec, Slovensko
2. pochvala (č. 3)
0
0
0%
white Bc8 Kd8 Pg7 Se6 Ph5 Pd4 Se4 Pf3 Qc2 Bh2 black Se8 Rh7 Ba6 Ph6 Pe5 Kf5 Pc4 Qd3 Pe3 Rb2
1...Qd3*d4 + {a} 2.Se6*d4 # {A} 1.Kd8-e7 ! threat: 2.Se4-g3 # 1...Rb2-b7 + 2.Se6-c7 # 1...Qd3-a3 + 2.Se4-d6 # 1...Rh7*g7 + 2.Se6*g7 # { (}1...Qd3*e4 {a} 2.Qc2*e4 # {B} 1...e5*d4 {b} 2.Se6*d4 # {A)}
[8]
#2 (10+10)

Batériové lahôdky vo forme dvojitého šachu, odcláňania i zacláňania odkrytého kameňa. Zdanlivá hra sa zamieňa i transformuje, no akosi tu chýba ďalšia. (Duálovú obrannú motiváciu vo variante 1…V:g7, kde v danej pozícii šachovanie ani nie je potrebné, by vyčistilo pridanie č. Pg5!)


 

Zvláštna pochvala

Zoltán Labai, SR a Miroslav Svítek, ČR
Zvláštna pochvala (č. 6)
0
0
0%
white Qc7 Re6 Bd5 Pe5 Pd4 Ph4 Ke3 Sc2 Rg1 black Sf8 Ba7 Rd7 Sf7 Pg7 Ph7 Kf5 Bb1
1.Re6-e8 ? threat: 2.Bd5-e4 # 1...Ba7*d4 + {A} 2.Sc2*d4 # 1...Bb1*c2 {B} 2.Qc7*c2 # 1...Rd7*d5 {C} 2.Qc7*f7 # 1...Sf7*e5 {D} 2.Qc7*e5 # { (}1...Sf7-g5 {B} 2.Rg1*g5 #{)} but 1...Rd7-e7 ! 1.Ke3-f3 ! threat: 2.Sc2-e3 # 1...Ba7*d4 {B} 2.Sc2*d4 # 1...Bb1*c2 {C} 2.Qc7*c2 # 1...Rd7*d5 {D} 2.Qc7*f7 # 1...Sf7*e5 + {A} 2.Qc7*e5 # 1...Sf7-g5 + {A} 2.Rg1*g5 #
[9]
#2 (9+8)

Silne dominantná cyklická zámena štyroch obranných motívov OM-24-44 (A – šachovanie, B – priame krytie, C – branie hrozbo-vého kameňa, D – uvoľnenie poľa braním) je tu doplnená ďalším variantom so šachujúcou obranou tak, aby vyhovovala propozíciám, lenže téma turnaja sa v tomto prípade dostala na úplne vedľajšiu koľaj. (Variant 1..Jg5 je hlavným kameňom úrazu.) Konštrukcia je však veľmi dobrá. Skladba by sa bola v inej mnou rozhodovanej súťaži umiestnila jednoznačne vyššie.
Porovnaj:
http://problem64.beda.cz/silo/mlynka_golha_cycles_of_motivation_2018.pdf


 

Porovnávací príklad

Marek Kolčák
Porovnávací príklad
Pochvala The Problemist 1994
0
0
0%
white Ke8 Qh8 Sg7 Ra5 Bc5 Bf5 Pg5 Ph5 Pc4 Rd4 Sf2 black Pe7 Pc6 Pg6 Ke5 Pf4 Pb3 Se3 Qb2 Bb1
1.Bf5-d3 ? threat: 2.Rd4-e4 # but 1...Qb2*d4 ! {b} 1.Bf5-h3 ? threat: 2.Sg7-e6 # but 1...Bb1-f5 ! {a} 1.Ke8-d7 ! threat: 2.Qh8-b8 # 1...Bb1*f5 + {a} 2.Sg7-e6 # 1...Qb2*d4 + {b} 2.Bc5-d6 # { (}1...Se3*f5 2.Sf2-g4 #{)}
[10]
#2 (11+9)

http://www.schach-udo.de/search2.php?search=Kreuzschach&spalten=Thema1&submit=Search+source+code&start=6
BatterieL , BatterieS-diag , DombrovskisDL-LS , KreuzschachDL , Schachprovokation2 , SelbstblockDLx2c


 

V Bratislave 8. apríla 2019

Karol Mlynka
medzinárodný rozhodca FIDE

 

 

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.