Diagram týždňa – 249

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Havran
2. čestné uznanie
SuperProblem 2017
white Bb8 Kd8 Qe8 Pb7 Rb6 Se6 Sd5 Ba4 Pb4 Pe4 Pc2 Rd1 black Ra8 Qa7 Rc7 Pc6 Kd6 Pe5
1...Qa7*a4 {a} 2.Rb6*c6 + {A} 2...Qa4*c6 3.Qe8-d7 + 3...Qc6*d7 # 1...Qa7-a6 {b} 2.Sd5*c7 + {display-departure-file} {B} 2...Qa6-d3 3.Sc7-d5 + 3...Ra8*b8 # 1.b4-b5 ! zugzwang. 1...Qa7*a4 {a} 2.Sd5*c7 + {display-departure-file} {B} 2...Qa4-d4 3.Sc7-d5 + 3...Ra8*b8 # 1...Qa7-a6 {b} 2.Rb6*c6 + {A} 2...Qa6*c6 3.Qe8-d7 + 3...Qc6*d7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[361]
s#3 (12+6)
recipročná zámena

Dáma je jediný kameň čierneho, ktorý môže v diagramovom postavení ťahať bez toho, aby okamžite matoval. Spomedzi šestice ťahov dámou nemá biely pripravené pokračovanie len na 1…D:b7. Ako čierneho prekabátiť?

Nenápadný ťah pešiakom 1.b5! je správnou voľbou. Jeho kľúčovou funkciou z pohľadu obrany 1…D:b7 je zatvorenie línie strelca a4 ku matovému poľu d7. Ale z pohľadu kľúčovej tematiky má ťah pešiakom ventilový charakter: niektoré línie čiernej dámy zo stĺpca a zatvára, niektoré otvára. Vďaka tomu sa recipročne zamenia dve pokračovania v druhom ťahu bieleho oproti zdanlivej hre.

Nenápadný elegantný samomat.

 

 

Diagram týždňa – 242

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
1. pochvalná zmienka
SuperProblem 2017
white Kc8 Pg7 Pf6 Qc5 Pd5 Bh5 black Qa8 Bb8 Ke8 Pa7 Pb7 Rf7 Bc4 Pe4 Rd1
1...e4-e3 2.Qc5*e3 + 2...Bb8-e5 # 1...Rd1-c1 2.Qc5-b5 + 2...Bc4*b5 # 1.Qc5-d6 ! threat: 2.Qd6-e5 + 2...Bb8*e5 # 1...Rd1*d5 2.Qd6-d8 + 2...Rd5*d8 # 1...Bc4*d5 2.Qd6-e6 + 2...Bd5*e6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[347]
s#2 (6+9)
voľná zámena dvoch variantov Z-22-44

Biela dáma má v tejto úlohe hlavné slovo. Samomat sa jej asi najlepšie  vynúti s pomocou pripravenej batérie na 8. rade, čo podčiarkuje zdanlivá hra po 1…e3. Po úvodníku je už ťah pešiakom bezvýznamný, ale aj hrozba využíva šach na stĺpci e s matom S:e5#. Obrany s braním na e5 sa bránia napadnutím matovej línie, ale zároveň dávajú čiernym figúram prístup k matovým poliam pre priame mtovanie. K tomu je potrebné si prirátať druhý zdanlivý variant, ktorý je úvodníkom kompletne znegovaný – ide o obranu 1…Vc1 s tvorbou maskovanej priamej batérie.

Podčiarknuté a zrátané, ide o voľný zámenu dvoch variantov typu Z-22-44. Popri motivačnej pestrosti (čo nie je vždy prednosťou) by sa dala vyzdvihnúť čistota voľnej zámeny, keď varianty  zdanlivej hry sú úplne eliminované.

Diagram týždňa – 234

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Holubec
II. cena
Israel Ring Tourney 2015-2016
white Qa8 Sg8 Pd4 Be4 Kf4 Rg3 Rh2 black Kh5 Bh4
1.Sg8-f6 + Kh5-h6 2.Sf6-h7 Kh6-h5 3.Rg3-d3 Kh5-h6 4.Qa8-f8 + Kh6-h5 5.Kf4-e3 Kh5-g4 6.Qf8-f5 + Kg4-g3 7.Qf5-f2 + Kg3-g4 8.Qf2-e2 + Kg4-g3 9.Sh7-g5 Bh4*g5 # 1.Sg8-e7 Kh5-h6 2.Kf4-e5 Kh6-h5 3.Rg3-g7 Kh5-h6 4.Se7-f5 + Kh6-h5 5.Sf5-g3 + Kh5-h6 6.Rg7-d7 Kh6-g5 7.Qa8-g8 + Kg5-h6 8.Qg8-e6 + Kh6-g5 9.Rd7-d5 Bh4*g3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[346]
s#9 (7+2)
2 riešenia
echo

Matové obrazce nie sú nijako prekvapivé vzhľadom k čiernemu materiálu prítomnému na šachovnici. Ani cesta k nim sa spočiatku nijako nevymyká zo štandardu. Ale napriek tomu úloha získala vysoké ocenenie v renomovanom izraelskom turnaji. Ako je to možné?

Rozhodca Mark Erenburg vyzdvihol okrem echových matov naozaj ľahkú formu (bez materiálu pasívneho v ktoromkoľvek riešení) a dobrý dojem podporený analógiou záverečného manévra s obštrukciou matujúceho strelca čiernym kráľom.

K tomu asi niet čo dodať, snáď okrem… výborné.

Diagram týždňa – 227

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Gábor Tar
Zoltán Labai
II. cena
192. TT SuperProblem C 8.6.2017
white Rf8 Qe7 Pg7 Pc6 Pa5 Kc5 Pb4 Rd2 Bg2 Sd1 Sf1 black Bh8 Pc7 Pa6 Pg6 Pb5 Pe5 Ke4 Qf3
1...Qf3*g2 2.Sd1-f2 + 2...Qg2*f2 + 3.Rd2-d4 + 3...Qf2*d4 # 1.Qe7-f6 ? zugzwang. 1...Qf3*g2 2.Qf6-f3 + 2...Qg2*f3 3.Sd1-c3 + 3...Qf3*c3 # 1...Bh8*g7 2.Rd2-d4 + 2...e5*d4 3.Qf6*d4 + 3...Bg7*d4 # but 1...g6-g5 ! 1.Qe7-g5 ! zugzwang. 1...Qf3*g2 2.Sf1-g3 + 2...Qg2*g3 3.Sd1-c3 + 3...Qg3*c3 # 1...Bh8*g7 2.Rf8-f4 + 2...e5*f4 3.Rd2-d4 + 3...Bg7*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[315]
s#3 (11+8)
zámena hier

Témou 192. tematického turnaja stránky SuperProblem bola zámena 2. ťahov bez opakovania v samomate, pričom 2. ťahy bieleho nesmeli brať kameň, ktorý ťahal v obrane.

Autori dnešného diagramu mali pôvodne dámu na f6, pri jej postavení na e7 je ešte jedna zámena navyše oproti pôvodnému zámeru, na čo upozornil rozhodca turnaja Miodrag Mladenović.

Možno by stálo za námahu skúsiť v zdanlivej hre primontovať ešte variant s 1. ťahom čierneho S:g7. Mohlo by to ísť?

 

Diagram týždňa – 222

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
4. pochvalná zmienka
Olympijský turnaj Chanty-Mansijsk 2010
white Qb8 Se8 Sb7 Pa6 Pg6 Ka5 Pb5 Rd5 Pa4 Rd3 Bf3 Bh2 black Pa7 Pd7 Rf7 Ke6 Pf5 Ph5 Sf4 Sh3 Pc2 Rd2 Pe2 Pf2 Bd1 Be1
1...Sf4*d3 2.Rd5-e5 + 2...Sd3*e5 3.Qb8-d6 + 3...Rd2*d6 # 1...Sf4*d5 2.Rd3-e3 + 2...Sd5*e3 3.Qb8-d6 + 3...Rd2*d6 # 1...Rf7-e7 2.Rd5-d6 + 2...Ke6-e5 3.Rd3-d5 + 3...Rd2*d5 # 1.Qb8-d8 ! threat: 2.Rd5-d6 + 2...Ke6-e5 3.Rd3-d5 + 3...Rd2*d5 # 1...Sf4*d3 2.Sb7-c5 + 2...Sd3*c5 3.Rd5-d6 + 3...Rd2*d6 # 1...Sf4*d5 2.Se8-c7 + 2...Sd5*c7 3.Rd3-d6 + 3...Rd2*d6 # 1...Sf4*g6 2.Rd5-e5 + 2...Sg6*e5 3.Rd3-d6 + 3...Rd2*d6 # 1...Sf4-g2 2.Rd3-e3 + 2...Sg2*e3 3.Rd5-d6 + 3...Rd2*d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[323]
s#3 (12+14)
rozvetvená zámena pokračovania a obrany (2x)

Na bieleho kráľa je nasmerovaná batéria Se1-Vd2-Ka5. Na jeho zmatovanie stačí rozhýbať čiernu vežu a samozrejme zneutralizovať bielu Vd3.

V prvých dvoch zdanlivých hrách sa využíva  anihilácia jednej bielej veže, po ktorej nasleduje obeť druhej na stĺpci e. V dôsledku toho má Vd2 voľnú cestu k d6, kde môže mať vynútiť biela dáma.

Úvodník dámou samozrejme obe tieto zdanlivé hry rozruší, avšak zariadi, že hra bieleho z tretej zdanlivej hry sa stane hrozbou, keďže Dd8 pokryje e7. Akýkoľvek ťah Jf4 bráni otvorením Sh2 k e5, ale každý konkrétny ťah umožní bielemu nové pokračovanie. Po braniach bielych veží je potrebné, aby čierny jazdec otvoril líniu Vd2 k d6, takže prídu zamenené pokračovania – obete jazdcov. Po odskokoch na g6 a g2 sa naopak umožnia pôvodné pokračovania zo zdanlivých hier. V každom variante riešenia sa mat vynucuje obeťou veže na d6.

Po formálnej stránke vydarený samomat s dvojnásobnou rozvetvenou zámenou pokračovania a obrany. Nízke ocenenie je pravdepodobne spôsobené kontroverzným úvodníkom s braním voľného poľa a istú úlkohu mohlo zobrať aj opakovanie stále toho istého matu. Ale ktovie?

Diagram týždňa – 217

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
I. cena
Šachová skladba 2011
white Pc6 Pe6 Qb5 Pd5 Rf5 Ra4 Sd4 Pg4 Ka3 Pb3 Pc3 Sf3 Pb2 Bd2 Be2 black Pe7 Pa6 Pa5 Ke4 Sg3 Sa2 Qa1 Rb1
1.Be2-d1 ? threat: 2.Sd4-e2 + 2...Sa2-b4 # but 1...a6*b5 ! 1.Be2-f1 ? threat: 2.Sd4-e2 + 2...Sa2-b4 # but 1...Sg3*f5 ! 1.Qb5*a6 ? threat: 2.Sd4-b5 + 2...Sa2-b4 # but 1...Sg3*f5 ! 1.Qb5-c5 ? threat: 2.Sd4-b5 + 2...Sa2-b4 # but 1...Sg3*e2 ! 1.Rf5-f8 ? threat: 2.Sd4-f5 + 2...Sa2-b4 # but 1...a6*b5 ! 1.Rf5-h5 ? threat: 2.Sd4-f5 + 2...Sa2-b4 # but 1...Sg3*e2 ! 1.c6-c7 ! threat: 2.Sd4-c6 + 2...Sa2-b4 # 1...Sg3*e2 2.Sd4*e2 + 2...Sa2-b4 # 1...Sg3*f5 2.Sd4*f5 + 2...Sa2-b4 # 1...a6*b5 2.Sd4*b5 + 2...Sa2-b4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[320]
s#2 (15+8)
cyklický Hannelius (2x)

Mechanismus dnešného samomatu je veľmi názorný. Biely by chcel odskokom Jd4 vynútiť batériový mat Jb4#, avšak jazdec má všetky odskoky zablokované (s výnimkou c2, kde by však zase kryl zadný kameň batérie, ktorá by mala matovať).

Preto biely skúsi uvoľniť rôzne polia (e2, b5, f5) odchodom blokujúcich kameňov preč smerom k okraju šachovnice. To však vedie k oslabeniu napádania polí okolo čK. Konkrétne d3, d5 a f3 majú po pokusových ťahoch len jediné krytie, čo čierny využije na vyvrátenia – zoberie na poliach e2, b5 a f5.

Logicky, biely zahrá iný úvodník, uvoľňujúci jazdcovi nové pole c6, s novou hrozbou. Brania, ktoré boli pôvodne vyvráteniami, sa stanú variantovými obranami, keďže sa biely úvodníkom nijako neoslabil.

Z pohľadu novostratégie je dôležité, že šesť pokusov má tri rôzne hrozby a tieto sú vyvrátené cyklicky posunutou trojicou vyvrátení, po ktorých v riešení nasledujú pokračovania, ktoré pôvodne nikdy nebránili. Ide teda o cyklickú Hanneliusovu tému v typicky samomatovom podaní (škoda len, že všetky varianty sú pripravené, chýba teda nulová fáza).

Diagram týždňa – 210

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Arnold Pongrácz
Schachzeitung 1858
white Rc8 Bc7 Se6 Kg4 Rb3 Sd3 Pf3 Ba2 Qh1 black Sg8 Pg7 Bh7 Pf6 Sf5 Kc4 Re2
1.Bc7-h2 + ! 1...Kc4-d5 2.Rb3-b6 + 2...Re2*a2 3.Sd3-f4 + 3...Kd5-e5 4.Sf4-g6 + 4...Ke5-d5 5.f3-f4 + 5...Ra2-g2 + 6.Kg4*f5 6...Bh7*g6 # 6...Sg8-e7 # 6...Sg8-h6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[310]
s#6 (9+7)
batérie

Diagram týždňa tentoraz patrí medzi slovenskú klasiku, ak nie svojho druhu starovek. Samomat vznikol už pred viac ako 160 rokmi a jeho autor je považovaný za prvého slovenského šachového skladateľa. Dá sa predpokladať, že väčšina slovenských skladateľov ho pozná (dôvod nižšie), ale nie je zlé si ohňostroj batérií pripomenúť. Tipnete si úvodník?

Úloha je uverejnená aj ako tretí diagram v (skutočne) klasickej knihe B. Formánka Kompozičný šach na Slovensku. Tá je k dispozícii v knižniciach, tam sa s ňou prvý raz stretol aj autor týchto viet. Ak niekto v minulosti hľadal dostupnú literatúru z oblasti šachovej skladby, temer isto slovenskú antológiu objavil.

Komentár v knihe je nasledujúci: „Jeden z najkrajších Pongráczových samomatov s typickou batériovou technikou. Výborný je úvodník, ktorého účinok sa prejaví až v zriedkavom rozvetvenom závere. Pri prvom uverejnení zvládol tento problém iba jeden riešiteľ.“

Čo dodať z dnešného pohľadu? Možno… – až jeden riešiteľ? Klobúk dole.

Diagram týždňa – 204

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
(podľa Waldemara Turu)
II. cena
Šachová skladba 2011
white Rb8 Rc8 Sb7 Pe6 Ka4 Pa3 Qg3 Se2 Bg2 black Rd8 Qe8 Bc7 Sf7 Pa6 Pb6 Kc6 Pa5 Pd5 Pe4 Rh4 Pb3 Ba2 Sc1
1...e4-e3 + 2.Se2-d4 + 2...Rh4*d4 # 1...Sf7-d6 2.Rc8*c7 + 2...Kc6*c7 # 1.Qg3-d3 ! threat: 2.Qd3-b5 + 2...a6*b5 # 1...e4-e3 + 2.Qd3-c4 + 2...Rh4*c4 # 1...Sf7-d6 2.Qd3*d5 + 2...Kc6*d5 # 1...e4*d3 + 2.Se2-d4 + 2...Rh4*d4 # 1...Sc1*d3 2.Rc8*c7 + 2...Kc6*c7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[302]
s#2 (9+14)
dvojnásobná rozvetvená zámena - Ruchlisova téma

Na bieleho kráľa sú nasmerované dve batérie: Vh4-Pe4-Ka4 a De8-Kc6-Ka4. Prvá z nich si v zdanlivej hre zahrá pripraveným šachom, ktorý vedie k zásahu Je2, druhú aktivuje obeť Vc8 po prerušení línie bielej dámy.

Úvodník zásadne zmení ihrisko. Biela dáma získa prístup k línii kráľovskej batérie, vďaka čomu vznikne nebatériová hrozba a súčasne nestačí po 1…Jd6 pohnať čK na c7, aj k poľu d4, takže obeť jazdca už po šachu pešiakom na e3 nestačí. Po uvedených obranách však získala biela dáma nové možnosti útoku na c4 a d5. Pôvodné útoky 2.Jd4+ a 2.V:c7+ vyjdú po braniach dámy na d3 pešiakom a jazdcom.

Vo výsledku tak máme rozvetvenú zámenu matu i obrany z oboch zdanlivých hier, čo je obsahom témy niekedy nazývanej Ruchlisova podľa klasickej dvojťažky tohto autora. Tu ju máme spracovanú s pestrou samomatovou motiváciou.

 

Diagram týždňa – 196

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľubomír Širáň
Juraj Lörinc
3. čestné uznanie
The Problemist 2008
white Bb8 Sc7 Qd5 Rf5 Ba4 Rd3 Sd2 Kf1 black Pb7 Pf7 Kb6 Pf6 Pf3 Pg3 Pb2 Pc2 Pf2 Bb1 Qc1 Rd1 Be1
1...Bb1-a2 2.Sd2-c4 + 2...Ba2*c4 3.Qd5-a5 + 3...Be1*a5 # 1.Rd3-a3 ? zugzwang. 1...Rd1*d2 2.Qd5-d6 + 2...Rd2*d6 3.Ra3-b3 + 3...Be1-b4 # 1...Qc1*d2 2.Qd5-b3 + 2...Qd2-b4 3.Qb3*b4 + 3...Be1*b4 # but 1...Bb1-a2 ! 1.Qd5-a2 ! zugzwang. 1...Rd1*d2 2.Rd3-d6 + 2...Rd2*d6 3.Qa2-b3 + 3...Be1-b4 # 1...Qc1*d2 2.Rd3-b3 + 2...Qd2-b4 3.Rb3*b4 + 3...Be1*b4 # 1...Bb1*a2 2.Rd3-b3 + 2...Ba2*b3 3.Sd2-c4 + 3...Bb3*c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[293]
s#3 (8+13)
zámena útoku, predĺžená obrana

Aby biely mohol prinútiť čierneho matovať, Jd2 musí zmiznúť. To však značí, že je nutné sa vysporiadať s dvomi líniovými figúrami na stĺpci d, ktoré by potenciálne mohli brániť matu – Vd3 a Dd5.

Biely to urobí v dvojici tempových úvodníkov, ktoré neškodne odložia jednu z figúr na stĺpec a.  Ostávajúca figúra potom hrá v druhom ťahu a vynúti otvorenie línie Se1 k b4. V oboch fázach pritom prebieha istá forma predĺženej obrany, keď 1…V:d2 je akoby ľubovoľnou obranou, ktorú 1…D:d2! predlžuje, napr. v riešení 1…D:d2! 2.Vd6+? D:d6 3.Db3+ Db4! Podstatou je zosilnenie obrany pridaním obranného motívu proti šachu po vertikále (keďže dáma na rozdiel od veže môže ťahať diagonálne) spolu s novým škodlivým motívom (znovu – keďže dáma môže na rozdiel od veže ťahať diagonálne).

Zámena dvoch variantov je umocnená ešte dodatočnou malou zámenou po tretej obrane oproti zdanlivej hre, esteticky pôsobí pozícia bez bielych pešiakov.

Tento zaujímavý samomat vznikol v rámci skladania na pamätnú svetovú súťaž družstiev, v ktorej Slovensko skončilo druhé len kvôli zlému vyhodnoteniu cieľovej fotografie. Do zásielky sa nedostal, lebo ašpirovalo aj niekoľko kvalitnejších samomatov.