Diagram týždňa – 443

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
Ladislav Packa
Michal Dragoun
VI. cena
FRME C 30.9.2018
white Qa8 Pd6 Pe6 Pd5 Pf5 Pg4 Pg3 Pc2 Kf2 black Sb7 Pc7 Pc5 Pb4 Pd4 Ke4 Bh4 Pf3
1.Ke4*d5 c2-c4 + 2.Kd5-c6 Qa8-a6 # 1.Ke4-e5 g3*h4 2.Ke5-f6 Qa8-h8 # 1.Sb7*d6 Qa8-f8 2.Sd6*f5 Qf8*f5 # 1.Sb7-d8 Qa8-c8 2.Sd8*e6 Qc8*e6 # 1.c7-c6 Qa8-a1 2.c6*d5 Qa1-e1 # 1.Bh4-f6 Qa8-a3 2.Bf6-e5 Qa3*f3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[581]
h#2 (9+8)
6.1.1.1
HOTF 3x2

Tri páry riešení pomocného matu na dnešnom diagrame pracujú s dvojicou voľných polí čierneho kráľa d5, e5 a matmi dámou:

 • v prvej dvojici čierny kráľ cez tieto polia prejde do vzdialených matových sietí, ktoré zaťahujú bieli pešiaci,
 • v druhej dvojici sa obetuje čierny jazdec na poliach, z ktorých môže matujúca biela dáma pokryť obe voľné polia,
 • v tretej dvojici čierny dvomi ťahmi zablokuje jedno z voľných polí a druhé sa pokryje v mate,

Napriek obmedzenej hĺbke stratégie ide o veľmi hodnotný pomocný mat, ktorý oprávnene získal vysoké ocenenie v primárnej súťaži.

Diagram týždňa – 441

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Tichomír Hernádi
5. pochvalná zmienka
Šachová skladba 1999
white Pa3 Pb3 Pc2 Ra1 Ke1 black Sa8 Bf8 Ra7 Pc7 Pe7 Pg7 Pb6 Kf6 Ph6 Sc5 Bf5 Qg4 Pf3 Ph3 Ra2
1...0-0-0 2.Kf6-e5 Rd1-g1 3.Ke5-d4 Rg1*g4 + 4.Kd4-c3 Rg4-c4 # 1.Kf6-e5 Ke1-d2 2.Ke5-d4 Ra1-d1 3.Sc5-e4 + Kd2-c1 + 4.Kd4-c3 Rd1-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[557]
h#4 (5+15)
retro, rošáda

Rošáda je možná v zdanlivej hre, ale nie v riešení kvôli retrográdnej analýze. V oboch fázach skúsime vychádzať z toho, že biele figúry Ke1 a Va1 sa nepohli.

V zdanlivej hre ťahal posledný čierny a mohol brať niečo biele, čo bielemu dáva voľné ťahy, kým čierny spätne premení vežu z a2 na b1 (pričom medzi b1 a e1 niečo stojí) a po spätnom ťahu a2-a3 za bieleho zoberie zo stĺpca a na b2.

V riešení je tento postup vylúčený, lebo biely nemá vhodný posledný ťah, ktorým by zachoval legalitu pozície. Poslený ťah museli robiť Va1 alebo Ke1.

Od tohto rozdielu medzi zdanlivou hrou a riešením sa odvíja aj odlišný priebeh v oboch fázach. Aj keď čierny kráľ dvakrát dokráča na c3, biela veža ho matuje buď z c4 alebo z d3.

Diagram týždňa – 437

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Packa
II. cena
2. TT Gaudium 2013
white Kg7 Pb2 Pd2 Pe2 Pg2 Bc1 Bf1 black Pc6 Pd6 Kc5 Pe5 Pb4 Pc3 Ph3
a) 1.c3*d2 e2-e4 2.d2-d1=B Bc1-e3 # b) bPc3-->d5 1.Kc5-d4 d2-d3 2.c6-c5 e2-e3 # +c) bKc5-->f5 1.h3*g2 d2-d3 2.g2-g1=B Bf1-h3 # +d) bKf5<-->bPd5 1.Kd5-e4 e2-e3 2.d6-d5 d2-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[549]
h#2 (7+7)
b) Pc3→d5
c) = b) + Kc5→f5
d) = c) + Kf5↔Pd5
modelové maty

V nemeckom elektronickom časopise Gaudium sa dlhšiu dobu intenzívne venovali pomocným matom s veľmi reštriktívnymi podmienkami pre postavenie diagramu. Mohli na ňom byť len králi, pešiaci a strelci, pričom však strelci museli byť v základnom postavení a zablokovaní svojimi pešiakmi na 2. rade.

Ukázalo sa, napriek týmto obmedzeniam, že sa s takýmito pomocnými matmi dá veľa dokázať. Dokonca zorganizovali tematický turnaj s uvedenými reštrikciami. Zo slovenských autorov sa v ňom výbornou skladbou prezentoval Ladislav Packa – konkrétne dnešným diagramom. V štvorici postavení spracoval 4 modelové maty, z toho dva echové.

Diagram týždňa – 433

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľuboš Kekely
II. cena
PAT A MAT 2019
white Pd6 Sb5 Kd5 black Pd7 Kf5 Sb1
1.Sb1-c3 + Kd5-d4 2.Sc3-d5 Sb5-a7 3.Sd5-e7 d6*e7 4.Kf5-e6 e7-e8=Q + 5.Ke6-d6 Qe8-e5 # 1.Sb1-a3 Sb5-c7 2.Sa3-b5 Sc7-e6 3.Sb5-c7 + d6*c7 4.Kf5-f6 c7-c8=Q 5.Kf6 -e7 Qc8-f8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[551]
h#5 (3+3)
2.1.1...
obete čierneho jazdca, premeny

Postavenie bielych figúr implikuje skutočnosť, že bielemu pešiakovi nedokážu pomôcť k premene. Jedinou možnosťou je obeť čJ z b1, a to buď na e7 alebo na c7. Tak ho pešiak môže vziať v 3. ťahu, v 4. ťahu sa premeniť a následne matovať. Kým sa obetuje čierny jazdec, matovú sieť pripravuje biely, posledné dva ťahy čierneho zase využije pre vkráčanie do matovej siete kráľ.

Kvalitná presnosť hry vedúcej k matom mimo kraja šachovnice, bez dodatočného materiálu potrebného pre odstránenie vedľajších riešení.

Diagram týždňa – 430

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
I.-III. cena ex aequo
The Problemist 2022
white Ka8 Qd8 Bh7 Rg6 Rf5 Sc4 Se4 Pf3 black Re8 Pe7 Qe6 Sd4 Pf4 Pc3 Kd3 Pg2
1.Qe6*f5 Se4-d2 {display-departure-file} 2.Qf5-e6 Rg6*e6 # 1.Qe6*e4 + Rg6-c6 2.Qe4-e5 Rf5*e5 # 1.Qe6*g6 Rf5-c5 2.Qg6-g3 Se4*g3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[572]
h#2 (8+8)
3.1.1.1
tretinová batéria

Dnešný diagram bol veľmi vysoko ocenený v prestížnom britskom časopise. O čo ide v tomto pomocnom mate? Biely chce matovať strelcom h7 tak, že spolu s čiernym otvoria diagonálu h7-b1. V každom riešení je potrebné okrem otvárania diagonály ešte zariadiť krytie polí c4 a e2. Tomu sa venuje biely po rade v 1. a 2. ťahu. Čierny medzitým anihiluje dámou jednu z figúr na poliach e4, f5, g6 a obetuje sa na poli, kam v 2. ťahu vyrazí biely kameň. Celé je to zmontované tak, že biely nemôže vymeniť poradie ťahov a úlohy figúr, čo je dané najmä (obmedzenou) pohyblivosťou čiernej dámy. Parádny úspech.

Diagram týždňa – 426

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Kovalič
Imrich Bandžuch
2. pochvalná zmienka
Gravura 2019
white Kh7 Bb4 Rf4 black Rc8 Pc7 Sd7 Pc6 Ke6 Pe5 Bg5
1.Sd7-c5 Bb4-a3 2.Ke6-d6 Rf4-b4 3.Sc5-e6 Rb4-d4 # 1.Rc8-f8 Rf4-c4 2.Rf8-f5 Kh7-g8 3.Ke6- f6 Rc4*c6 # 1.Rc8-e8 Rf4-d4 2.Ke6-f7 Rd4-d6 3.Kf7 -f8 Rd6-f6 # 1.Rc8-d8 Rf4-f7 2.Sd7-f6 + Kh7-g6 3.Rd8-d5 Rf7-e7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[543]
h#3 (3+7)
4.1.1.1.1.1

Dvojica bielych figúr veža plus strelec je klasickým materiálom v pomocných matoch tretím ťahom. Dnešný diagram sa zúčastnil súťaže s limitovaným materiálom a tak nemožno očakávať nejakú super stratégiu. Napriek tomu je v štvorici riešení možné pozorovať dve dvojice riešení: v 1. a 3. riešení biely vytvorí diagonálnu batériu a dáva mat dvojšachom, v 2. a 4. riešení zase matuje veža priamo s podporou strelca kryjúceho niektoré polia. Kto by to pri pohľade na pozíciu povedal?

Diagram týždňa – 424

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Ložek
IV. cena
The Problemist 2021
white Pf6 Sf5 Pb3 Kg3 Pc2 Pe2 Rg2 Rg1 black Qh8 Pa6 Pc6 Ba5 Bd5 Pe5 Sb4 Sc4 Rh4 Ra3 Pa2 Pb2 Kd2
1.Sb4-d3 Rg2-f2 2.Ba5-c3 e2*d3 # 1.Rh4-h3 + Kg3-g4 2.Rh3-c3 e2-e4 # 1.Bd5-f3 b3*c4 2.Ra3-c3 e2*f3 # 1.e5-e4 f6-f7 2.Qh8-c3 + e2-e3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[544]
h#2 (8+13)
4.1.1.1
albino, 4x blokovanie c3

Aby biely mohol matovať pešiakovou batériou na 2. rade, na to postačí zablokovať c3 a zrušiť napadnutie Vg2 od Sd5. Ale nebol by to dobrý pomocný mat, aby sa veci nejako nekomplikovali. Najmä blokovanie c3 chvíľu trvá a zvyšný čas je venovaný druhej úlohe. Celé je to zmajstrované tak, že c3 nakoniec blokujú štyri rôzne čierne figúry (Sa5, Vh4, Va3, Dh8) a podľa okolností je mat daný vždy iným ťahom Pe2 (téma albino).

Zaslúžená cena v špičkovom anglickom časopise.

Diagram týždňa – 420

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Bohuslav Sivák
II. cena
ÚV ČSTV 1977
white Ra1 Ke1 black Qb5 Rb4 Sc4 Kc3 Pg3
1...0-0-0 2.Kc3-b3 Kc1-b1 3.Qb5-a4 Rd1-d3 # 1.Rb4-b3 Ke1-e2 2.Sc4-b2 + Ke2-e3 3.Qb5-b4 Ra1-c1 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[555]
h#3 (2+5)
zdanlivá hra, retro, rošáda, echo

Včera sme sa k nám dostala smutná správa: autor dnešného diagramu Bohuslav Sivák nás opustil v pondelok 16.1.2023. Mal 71 rokov a v civilnom povolaní bol matematikom a vysokoškolským pedagógom (doc. RNDr. CSc.). Medzi mladými adeptmi matematiky bol známy ako ujo Bohuš.

Dnešný diagram ukazuje jeho invenciu v oblasti šachovej skladby: ide o úlohu na pomedzí pomocných matov a retroproblémov. V zdanlivej hre (čo je vlastne pomocný mat 2,5. ťahom) biely matuje aj s pomocou rošády. Prečo nie je možné urobiť rošádu aj v riešení? Jednoducho preto, že posledný ťah musel robiť biely, na šachovnici má len kráľa a vežu, a teda aspoň jedna z týchto figúr sa už musela pohnúť. Ale keďže čierny má o ťah viac, dá sa dosiahnuť iný mat. Vlastne nie úplne iný, dosť podobný, echový. Veľmi ekonomické spracovanie (miniatúrka!) retromotívu v pomocnomatovom háve.

Česť jeho pamiatke!

Vypísanie TT pre 16. ECSC 2023 – ortodoxné h#2

Tematický turnaj pri príležitosti 16. ME v riešení šachových skladieb je vypísaný pre ortodoxné pomocné maty 2. ťahom (h#2) s touto témou:

Postupné dvojníky (aspoň 3 pozície) sú tvorené postupným odstraňovaním vždy 1 kameňa ktorejkoľvek farby z predchádzajúcej východiskovej pozície (tzv. téma striptíz).

Exopodmienky a exokamene nie sú povolené. Nie sú povolené iné druhy dvojníkov ako tematické postupné odstraňovanie kameňov. Každá dvojníková pozícia môže mať len 1 riešenie, forma viacerých riešení nie je povolená.

Maximálne 3 skladby od autora, spoločné skladby  sa počítajú plne všetkým spoluautorom.

Skladby treba posielať do 1.5.2023 mailom riaditeľovi M. Dragounovi na adresu m.dragoun@gmail.com.

Rozhodcom je Juraj Lörinc (medzinárodný rozhodca FIDE pre pomocné maty).

Kompletné vypísanie v slovenskom a anglickom jazyku aj s príkladmi: ECSC_2023_TT_h2_vypisanie.pdf.

 

Diagram týždňa – 417

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
Pochvalná zmienka
Probleemblad 2017
white Bc8 Rd7 Kg3 Ph3 Pe2 black Bh8 Pf7 Ph6 Sd5 Se5 Pf5 Rh5 Pa4 Pd4 Ke4 Rh4 Bb3 Pe3 Qa2 Pc2
1.c2-c1=R Bc8-b7 2.Rc1-c4 Bb7*d5 # 1.Bh8-f6 Rd7*f7 2.Bf6-g5 Bc8*f5 # 1.Sd5-b6 Rd7-e7 2.Sb6-c4 {display-departure-file} Bc8-b7 # 1.Se5-g4 Bc8-b7 2.Sg4-f6 {display-departure-file} Rd7-e7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[553]
h#2 (5+15)
4.1.1.1
HOTF, diagonálno-ortogonálne echo

Štyri riešenia pomocného matu je možné rozdeliť do dvoch dvojíc.

V prvej dvojici biely matuje na d5 a f5. Za čierneho týmto matom prekážajú Sb3 resp. Vh5, pričom sa nedá týmito figúrami ľahko odísť. Preto je nutné ich prerušiť a k tomu poslúžia Pc2 a Sh8.

V druhej dvojici je dôraz položený na výmenu bielych ťahov Sb7 a Ve7. Prvý z nich vždy viaže čJ, druhý matuje po línii, na ktorej pôvodne stál druhý jazdec – ten medzitým prekrýva líniu brániacu matu.

Napriek opakovaniu ťahu 1…Sb7 zaujímavý pomocný mat typu HOTF.