Diagram týždňa – 449

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
Stanislav Vokál
III. cena
T. Siers MT 1991-1992
white Ka7 Bf7 Bd6 Pd5 Rc4 Sd4 Sd3 Rg3 Pf2 black Sg8 Pd7 Pa6 Pf6 Pg6 Bh6 Pg5 Sa4 Ke4 Pg4 Qh4 Ra3 Bh3 Pg2 Re1
1.Sd3-b4 ! threat: 2.Bf7*g6 + 2...f6-f5 3.Bg6*f5 # 3.Sd4-b3 # {(2.Jd4~#)} 1...Sg8-e7 2.Sd4-e2 + 2...Ke4-f5 3.Bf7-e6 + 3...d7*e6 4.Se2-d4 + 4...Kf5-e4 5.Sd4-c6 + {display-departure-file} 5...Ke4-f5 6.Sc6*e7 # 1...Qh4-h5 2.Sd4-b3 + 2...Ke4-f5 3.Rg3-f3 + 3...g4*f3 4.Sb3-d4 + 4...Kf5-e4 5.Sd4-e2 + 5...Ke4-f5 6.Se2-g3 # 4...Kf5-g4 5.Sd4-e2 + 5...Kg4-f5 6.Se2-g3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[578]
#6 (9+15)
Siersova batéria

Krátka hrozba dnešnej šesťťažky motivuje dve obrany napádajúce g6. Zároveň však rušia krytie e7 resp. g3, na ktorých bude biely jazdec matovať po odskokoch zo Siersovej batérie. Aby ale nemohli zdiaľky zasiahnuť čierne veže, musí biely predtým urobiť nasledovnú kombináciu: preruší dočasne líniu veže jazdcom, ktorý bude neskôr matovať, potom obetuje čiernemu pešiakovi strelce resp. vežu, čím sa zatvorí línia veže, následne sa jazdec vráti, a nasmeruje sa na matové pole.

Veľmi peknú stratégiu ocenil rozhodca memoriálu T. Siersa (po ktorom je pomenovaná použitá batéria), ale aj rozhodcovia Albumu FIDE, ktorí mnohoťažku zaradili do výberu.

 

Diagram týždňa – 448

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Bedrich Formánek
I. cena
Szachy 1962
white Kg7 Be4 Pf3 Qb1 Sd1 Bg1 black Pe7 Pa6 Pd6 Pe6 Ke5 Bc4 Pc3 Pg3 Qa1
1...c3-c2 2.Qb1*a1 + 2...Ke5-f4 3.Bg1-e3 # {MM} 1...Ke5-f4 2.Bg1-e3 + 2...Kf4-e5 3.f3-f4 # 1.Sd1-f2 ! threat: 2.Sf2-g4 + 2...Ke5-f4 3.Bg1-e3 # 1...c3-c2 2.Qb1*a1 + 2...Ke5-f4 3.Sf2-h3 # {MM} 1...Ke5-f4 2.Sf2-h3 + 2...Kf4-e5 3.f3-f4 # {MM} 1...g3*f2 2.Bg1-h2 + 2...Ke5-d4 3.Qb1-b6 # {MM} 1...d6-d5 2.Qb1-b8 + 2...Ke5-d4 3.Sf2-d1 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[568]
#3 (6+9)
modelové maty

V pozícii diagramu sú pripravené dve dôležité hry: po ťahu čierneho kráľa na f4 (pretože sa to patrí, mať pripravené pokračovanie po ťahu kráľa na voľné pole) a po ťahu 1…c2 (lebo končí modelovým matom).

Úvodník dáva jedno ďalšie voľné pole. To je otrávené, po 1.Jf2 Kd4 ide krátky mat 2.Jg4#. Ťah pešiakom na c2 je obranou vďaka otvoreniu batériovej línie na bieleho kráľa a vedie k inému modelovému matu. Tak isto sú obranami vedúcimi k modelovým matom aj ťahu 1…Kf4 a 1…g:f2.

Vo výsledku máme 1+3 modelové maty v príjemnej 15-kameňovej pozícii.

Diagram týždňa – 447

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Anton Bidleň
2. čestné uznanie
Sinfonie Scacchistiche 2021
white Pd6 Pg4 Pc3 Pe3 Kc2 black Pd7 Pe6 Kg6 Pe5 Pg5 Pc4
1...Kc2-b2 2.Kg6-f7 Kb2-a3 3.Kf7-e8 Ka3-b4 4.Ke8-d8 Kb4*c4 5.Kd8-c8 Kc4-b4 6.Kc8-b7 c3-c4 7.Kb7-c6 c4-c5 8.Kc6-d5 c5-c6 9.d7*c6 d6-d7 10.Kd5-d6 d7-d8=Q #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[579]
h#9,5 (5+6)
škôlka, modelový mat

Pomocný mat na dnešnom diagrame získal relatívne vysoké ocenenie v známom talianskom časopise venovanom kompozičnému šachu. Čím je zaujímavý?

Predovšetkým na šachovnici nie je okrem kráľov (a pešiakov) žiadna figúra. Vzhľadom k postaveniu je jasné, že by malo ísť o premenu, ale zároveň sa ukáže, že si obe strany musia významne pomáhať. Pointa je v tom, že čierny kráľ sa musí dočasne utiahnuť na d5 tak, aby po rozhýbaní pozície bielym kráľom mohol jeho čierny kolega prísť včas na d6, aby premenená biela dáma mohla dať mat.

Čistá práca.

Diagram týždňa – 446

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
Pochvalná zmienka
Bedrich Formánek 60 JT 1993
white Ka8 Sb8 Rc8 Qa5 Re4 Pf4 Pc3 Bh3 Pe2 Bf2 Bg2 Sd1 black Bb6 Pd6 Pg6 Pb5 Sc5 Kd5 Sb3 Pf3 Pa2 Bf1 Qh1
1.Rc8-e8 ? {display-departure-file} threat: 2.Sd1-e3 # 1...Sc5-a4 {(1...Jc5~)} { a} 2.c3-c4 # {A} 1...Sc5*e4 {b} 2.Bh3-e6 # {B} but 1...Sc5-e6 ! 1.Re4-b4 ? threat: 2.Sd1-e3 # 1...Sc5-a4 {(1...Jc5~)} { a} 2.e2-e4 # {C} 1...Sc5-e4 {b} 2.c3-c4 # {A} but 1...Qh1*h3 ! 1.e2*f3 ! threat: 2.Sd1-e3 # 1...Sc5-a4 {(1...Jc5~)} { a} 2.Bh3-e6 # {B} 1...Sc5*e4 {b} 2.f3*e4 # {C}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[567]
#2 (12+11)
Riceov cyklus, predĺžená obrana

Cyklická zámena dvoch matov v troch fázach má niekoľko rôznych označení – Riceov cyklus podľa prototypu, cyklický Zagorujko podľa iných znalcov, symbolicky Z-32-23. Každopádne ide o tému veľmi náročnú v prevedení ortodoxnej dvojťažky.

Dnešný diagram ešte obsah tematicky vyšpičkoval zaradením rovnakej predĺženej obrany vo všetkých troch fázach. Je skoro až neuveriteľné, ako to vychádza. Kde je háčik?

Asi ste už na to prišli. Premenený biely strelec. Takáto obsahovo skvelá skladba súťažila v tematickej súťaži pre dvojťažky s premenenými kameňmi. A získala len pochvalnú zmienku. Aké asi boli skladby pred ňou? Možno sa niektoré časom tiež v našej rubrike objavia.

 

Diagram týždňa – 445

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
I. cena
Šachové umenie 1984
white Rb7 Be7 Rg7 Qc6 Ke4 Bg4 Pd3 Pf3 black Ba8 Bh8 Pd6 Ke6 Pg6 Sf5 Pg5 Pd4
1.Rb7-a7 ? threat: 2.Qc6-d5 + {A} 2...Ba8*d5 # but 1...Ba8-b7 ! {a} 1.Rg7-h7 ? threat: 2.Bg4*f5 + {B} 2...g6*f5 # but 1...Bh8-g7 ! {b} 1.Be7-d8 ! zugzwang. 1...Ba8*b7 {a} 2.Qc6-d5 + {A} 2...Bb7*d5 # 1...Bh8*g7 {b} 2.Bg4*f5 + {B} 2...g6*f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[554]
s#2 (8+8)
Dombrovskis

Biely chce vynútiť mat šachom na d5 alebo f5, konkrétne postupom 2.Dd5+ S:d5# alebo 2.S:f5+ g:f5#. Na to musia čierni strelci dosiahnuť na d5 alebo d4. O to sa pokúsi ich otvorením v pokusoch, avšak čierny vyvracia zatvorením veží ku bielym poliam na 7. rade. Preto sa biely radšej zameria na to, aby obe tieto polia (d7, f7) boli pokryté obomi vežami, to je hlavný cieľ úvodníka 1.Sd8! Tak si biely počká na to, kým sa čierni strelci sami nasmerujú na polia d5 a d4 a potom prídu pôvodné hrozby. Výsledkom je dvojica hrozbových paradoxov v podobe klasickej Dombrovskisovej témy.

Diagram týždňa – 444

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Daniel Novomeský
2. pochvalná zmienka
Gravjura 2018
white Sa8 Sa2 Kh1 black Bd8 Sb6 Rc6 Ba4 Sb4 Kc4 Rc2
1.Ba4-b5 2.Bb5-a6 3.Kc4-b5 4.Rc2-c5 5.Sb6-c4 6.Bd8-a5 Sa2-c3 # 1.Kc4-b5 2.Rc2-c5 3.Sb6-c4 4.Bd8-a5 5.Rc6-b6 6.Sb4-c6 Sa8-c7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[564]
ser-h#6 (3+7)
2 riešenia
echové modelové maty

Spoločným cieľom bieleho a čierneho na dnešnom diagrame je zmatovať čierneho, čo biely urobí po sérii 6 legálnych čiernych ťahov, z ktorých len posledný môže šachovať bieleho kráľa. Táto výzva sa v žargóne šachovej skladby pomenuje presne ako sériovoťahový pomocný mat 6. ťahom.

Dve riešenia spája podobnosť matových obrazcov (ide vlastne o ten istý obrazec, len ináč otočený), ako aj vlastnosti hry čierneho, ktorý musí zablokovať tie správne polia okolo Kb5. Recipročná zámena funkcií bielych jazdcov je skoro samozrejmosťou, ale vítanou samozrejmosťou.

Diagram týždňa – 443

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
Ladislav Packa
Michal Dragoun
VI. cena
FRME C 30.9.2018
white Qa8 Pd6 Pe6 Pd5 Pf5 Pg4 Pg3 Pc2 Kf2 black Sb7 Pc7 Pc5 Pb4 Pd4 Ke4 Bh4 Pf3
1.Ke4*d5 c2-c4 + 2.Kd5-c6 Qa8-a6 # 1.Ke4-e5 g3*h4 2.Ke5-f6 Qa8-h8 # 1.Sb7*d6 Qa8-f8 2.Sd6*f5 Qf8*f5 # 1.Sb7-d8 Qa8-c8 2.Sd8*e6 Qc8*e6 # 1.c7-c6 Qa8-a1 2.c6*d5 Qa1-e1 # 1.Bh4-f6 Qa8-a3 2.Bf6-e5 Qa3*f3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[581]
h#2 (9+8)
6.1.1.1
HOTF 3x2

Tri páry riešení pomocného matu na dnešnom diagrame pracujú s dvojicou voľných polí čierneho kráľa d5, e5 a matmi dámou:

 • v prvej dvojici čierny kráľ cez tieto polia prejde do vzdialených matových sietí, ktoré zaťahujú bieli pešiaci,
 • v druhej dvojici sa obetuje čierny jazdec na poliach, z ktorých môže matujúca biela dáma pokryť obe voľné polia,
 • v tretej dvojici čierny dvomi ťahmi zablokuje jedno z voľných polí a druhé sa pokryje v mate,

Napriek obmedzenej hĺbke stratégie ide o veľmi hodnotný pomocný mat, ktorý oprávnene získal vysoké ocenenie v primárnej súťaži.

Diagram týždňa – 442

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
I. cena
Národná obroda 1993
white Qa8 Bf8 Rb7 Sd7 Sb5 Pb4 Re4 Kf4 black Pf7 Sc6 Rg6 Kd5 Se5 Pf5 Pd4 Pg4 Pb3 Pd3 Rc2 Pe2
1.Qa8-c8 ? threat: 2.Sd7-b6 # {A} 1...Kd5-e6 {a} 2.Sb5-c7 # {B} 1...Sc6-a5 {(1...Jc6~) } {b} 2.Re4*e5 # {C} 1...Kd5-c4 {c} 2.Re4*d4 # {D} but 1...Se5*d7 ! 1.Qa8-a6 ! threat: 2.Sb5-c7 # {B} 1...Kd5-e6 {a} 2.Re4*e5 # {C} 1...Sc6-a5 {(1...Jc6~) } {b} 2.Re4*d4 # {D} 1...Kd5-c4 {c} 2.Sd7-b6 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[570]
#2 (8+12)
4-prvkový Šedejov cyklus

K dnešnému diagramu nie je veľmi čo dodať. Jedna z najbrilantnejších dvojťažiek 90. rokov obsahuje prototyp 4-prvkového Šedejovho cyklu v bezdvojníkovej ortodoxnej dvojťažke bez premenených figúr. Štefan Sovík dokázal bez výrazných slabín zacykliť hrozbu a maty po trojici rovnakých obrán len pomocou rôzneho postavenia bielej dámy pri porovnaní zvodnosti a riešenia. Čistá paráda.

 

Diagram týždňa – 441

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Tichomír Hernádi
5. pochvalná zmienka
Šachová skladba 1999
white Pa3 Pb3 Pc2 Ra1 Ke1 black Sa8 Bf8 Ra7 Pc7 Pe7 Pg7 Pb6 Kf6 Ph6 Sc5 Bf5 Qg4 Pf3 Ph3 Ra2
1...0-0-0 2.Kf6-e5 Rd1-g1 3.Ke5-d4 Rg1*g4 + 4.Kd4-c3 Rg4-c4 # 1.Kf6-e5 Ke1-d2 2.Ke5-d4 Ra1-d1 3.Sc5-e4 + Kd2-c1 + 4.Kd4-c3 Rd1-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[557]
h#4 (5+15)
retro, rošáda

Rošáda je možná v zdanlivej hre, ale nie v riešení kvôli retrográdnej analýze. V oboch fázach skúsime vychádzať z toho, že biele figúry Ke1 a Va1 sa nepohli.

V zdanlivej hre ťahal posledný čierny a mohol brať niečo biele, čo bielemu dáva voľné ťahy, kým čierny spätne premení vežu z a2 na b1 (pričom medzi b1 a e1 niečo stojí) a po spätnom ťahu a2-a3 za bieleho zoberie zo stĺpca a na b2.

V riešení je tento postup vylúčený, lebo biely nemá vhodný posledný ťah, ktorým by zachoval legalitu pozície. Poslený ťah museli robiť Va1 alebo Ke1.

Od tohto rozdielu medzi zdanlivou hrou a riešením sa odvíja aj odlišný priebeh v oboch fázach. Aj keď čierny kráľ dvakrát dokráča na c3, biela veža ho matuje buď z c4 alebo z d3.

Diagram týždňa – 440

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
2. pochvalná zmienka
Wola Gulowska C 15.5.1997
white Qf8 Kg7 Ra5 Bf5 Sb4 Pc4 Sh4 Pb3 Rc3 Pd2 Pf2 Bh2 black Ba7 Pd7 Pe7 Rc6 Pe6 Sc5 Kd4 Pg4 Rd3 Bf3 Sb2 Qc1
1.Qf8*e7 ! threat: 2.Qe7-f6 + 2...e6-e5 3.Qf6*e5 # 3.Bh2*e5 # 1...d7-d6 2.Sh4*f3 + {(A)} 2...Rd3*f3 3.Sb4*c6 # {(B)} 2...g4*f3 3.Sb4*c6 # 1...Ba7-b8 2.Sb4*c6 + {(B)} 2...Bf3*c6 3.Qe7*c5 # {(C)} 2...d7*c6 3.Qe7*c5 # 1...Sb2*c4 2.Qe7*c5 + {(C)} 2...Rc6*c5 3.Rc3*d3 # {(D)} 2...Ba7*c5 3.Rc3*d3 # 1...g4-g3 2.Rc3*d3 + {(D)} 2...Sb2*d3 3.Sh4*f3 # {(A)} 2...Sc5*d3 3.Sh4*f3 # 2...Kd4-e5 3.Bh2*g3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[560]
#3 (12+12)
4-prvková rotácia 2. a 3. ťahov

Kostrou trojťažky na diagrame je štvorica vzájomne sa kryjúcich čiernych figúr: Sf3 -> Vc6 -> Jc5 -> Vd3 -> Sf3. Každá z týchto štyroch figúr je krytá ešte jedným ďalším čiernym kameňom, ktoré konajú štyri tematické obrany proti hrozbe. V dôsledku toho ja vždy jedna z tematických čiernych figúr už krytá len raz a biely toto krytie zlikviduje v druhom ťahu braním tej figúry, ktorá ju ešte kryje. Tak je dosiahnutá rotácia 2. a 3. ťahov bieleho v (najmä trojprvkovo) pomerne známom mechanizme. Nie je to však vôbec triviálne, keďže autor ešte navyše musel v schéme nájsť takú hrozbu, ktorá nebude brániteľná tematickými figúrami a naopak bude brániteľná štvoricou kameňov, ktoré nie sú súčasťou cyklu. To sa podarilo len s duálovým matom v hrozbe, napriek tomu ide o vydarené spracovanie.