Diagram týždňa – 97

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
Chess in Australia 1988
white Rf8 Bf7 Be5 Pg5 Pb4 Sg4 Ph4 Kc3 Pe3 Pg3 Rh2 Sc1 Qg1 black Pb5 Qf5 Pc4 Pa3 Pb3 Kf3 Ra2 Rb2 Pg2 Ba1
1.Bf7-g6 ? threat: 2.Bg6*f5 zugzwang. 2...Rb2-b1 # 1...Qf5*f8 {a} 2.Qg1-d1 + {A} 2...Rb2-e2 # 1...Kf3-e4 {b} 2.Qg1*g2 + {B} 2...Rb2*g2 # 1...Kf3*g4 {c} 2.Rf8*f5 {C} zugzwang. 2...Rb2-b1 # but 1...Qf5-f4 ! 1.Bf7-e6 ! threat: 2.Be6*f5 zugzwang. 2...Rb2-b1 # 1...Qf5*f8 {a} 2.Qg1*g2 + {B} 2...Rb2*g2 # 1...Kf3-e4 {b} 2.Rf8*f5 {C} zugzwang. 2...Rb2-b1 # 1...Kf3*g4 {c} 2.Qg1-d1 + {A} 2...Rb2-e2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[122]
s#2 (13+10)
Lačného cyklus

Keby sa bielemu podarilo zbaviť ťahov čiernu dvojicu figúr kráľ+dáma, čierny by musel matovať ľubovoľným odchodom veže. Ale ako?

Po oboch ponúkajúcich sa ťahoch bieleho Sf7 hrozí branie čiernej dámy, ktoré zároveň pokryje obe voľné polia čK. Ťahy dámy a kráľa vedú k rôznym pokračovaniam, ktoré sa medzi zvodnosťou a riešením zacyklia v štýle Lačného. Pritom jedno z pokračovaní je opäť branie, tentoraz vežou, po čom príde tempo, zatiaľ čo v dvoch iných variantoch sa mat vežou vynúti šachom čierneho, na ktorý musí čierny zareagovať.

Škoda, že v poslednom období Ján Valuška skladá menej, než hoci v osemdesiatych rokoch…

Bookmark the permalink.

Comments are closed.