Diagram týždňa – 98

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Alexander Pituk
IV. cena
Népszava 1941
white Bb8 Kb7 Qf7 Ra5 Sb5 Pe5 Rc3 Se3 Pg3 Pf2 Bd1 black Sg8 Pd7 Re7 Ph7 Pd6 Pe6 Bf6 Pg5 Pc4 Ke4 Ba2 Pd2 Rf1
1.Se3-f5 ! threat: 2.Sb5*d6 # 1...d6-d5 2.Bd1-c2 # 1...e6*f5 2.Rc3-e3 # 1...Bf6*e5 2.Bd1-f3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[148]
#2 (11+13)
Pitukova téma

Prototyp tzv. Pitukovej témy z oblasti strategickej školy. Po úvodníku má čierny kráľ tri voľné polia d5, e5, f5 (z ktorých dve kráľovi uvoľňuje práve úvodník). V troch tematických variantoch sa tieto polia zneprístupnia čiernemu kráľovi cyklickým spôsobom. Jedno z polí je blokované, na druhé sa otvorí biela línia a tretie je kráľovi zneprístupnené matujúcim ťahom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.