Diagram týždňa – 91

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
I. cena
Makedonski Problemist 2001
white Ka7 Sf7 Qh7 Ba6 Rc6 Re6 Bc3 black Be8 Pb7 Kd7 Pd6 Pc5 Pd5 Pf4 Sf3 Qh3 Pb2
1.Bc3-f6 ? threat: 2.Re6*d6 # {display-departure-file} {A} 1...Kd7*e6 {a} 2.Rc6*d6 # {display-departure-file} {B} 1...Kd7*c6 {b} 2.Sf7-d8 # {C} 1...Qh3*e6 {c} 2.Sf7-e5 # {D} 1...b7*c6 {d} 2.Re6-e7 # {E} but 1...Be8*f7 ! 1.Ka7-b8 ! threat: 2.Rc6*d6 # {display-departure-file} {B} 1...Kd7*e6 {a} 2.Sf7-d8 # {C} 1...Kd7*c6 {b} 2.Re6*d6 # {display-departure-file} {A} 1...Qh3*e6 {c} 2.Rc6-c7 # {F} 1...b7*c6 {d} 2.Ba6-c8 # {G}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[126]
#2 (7+10)
Šedejov cyklus, Z-24-47

V diagramovom postavení dnešnej dvojťažky má čierny kráľ dve voľné polia, tie, na ktorých stoja biele veže. Tie hrajú prvé husle vo zvodnosti i riešení, keď vždy jeden mat hrozia a dva ďalšie dávajú vo variantoch. V oboch týchto fázach sú štyri varianty – dva po ťahoch kráľa na c6 a e6, dva po blokovaní týchto polí. Z pohľadu stratégie štandardný obsah, avšak o to efektnejšia je novostratégia: zámena štyroch matov je okorenená dvomi hrozbovými paradoxami tak, že hrozba a varianty po ťahoch kráľa vytvárajú Šedejov cyklus. Čerešničkou na torte je výborná konštrukcia bez bielych pešiakov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.