Diagram týždňa – 90

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Michel Caillaud
1. miesto
Andernach 2014
white Bf8 Pb6 Ra5 Pb5 Qc5 Pc4 Pd3 Sf3 Pe2 Kb1 Bd1 black Pb7 Pb4 Kb3 Rc2 Sa1
1.Bf8-d6 ! 1...Kb3-c3 2.Qc5-e5 + 2...Kc3-b3 3.Qe5-e7 3...Kb3-c3 4.Bd6*b4 + 4...Kc3-b3 5.Bb4-d6 5...Kb3-c3 6.Qe7-e5 + 6...Kc3-b3 7.Qe5-c5 7...Kb3-c3 8.Qc5-a3 + 8...Sa1-b3 9.Qa3-b2 + 9...Rc2*b2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[101]
s#9 (11+5)
2x Rehmova téma

Biely nemôže hneď začať manévrom 1.niečo tempové? Kc3 2.Da3+?? Jb3 3.Db2+ Vxb2#. Bráni mu v tom čierny pešiak b4. Jeho likvidáciu však kvôli matu čiernemu nemôže vykonať biela dáma, musí sa vymeniť so strelcom a potom ešte raz. Pritom pri ťahoch na d6 biely strelec 2x prekročí pole, na ktoré sa okružným manévrom presunie biela dáma. Týmto spôsobom je v úloha 2x spracovaná Rehmova téma, ktorá i bola zadaná účastníkom stretnutia v Andernachu. (Samotný jej objaviteľ v turnaji obsadil až 4. miesto.)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.