Diagram týždňa – 84

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
Tomáš Peitl
3. čestné uznanie
Sabra Belehrad C 3.8.2016
white Qh8 Pf6 Pc5 Pf5 Pd4 Pb3 Re3 Bf3 Pg3 Pg2 Rd1 Kf1 black Ba7 Pd7 Re7 Pf7 Pd5 Pb4 Rf4 Sa3 Pb2 Kc2 Sh1
1.Sh1-f2 Qh8-h2 2.Sf2-h3 g2*h3 # 1.Sa3-c4 Qh8-c8 2.Sc4-b6 c5*b6 # 1.Rf4-e4 Qh8-h7 2.Re4-e6 f5*e6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[137]
h#2 (12+11)
3.1.1.1
maskovaná batéria, pešiaková batéria

Na kongrese v Belehrade sa minulý týždeň slovenským skladateľom v rýchlych súťažiach darilo striedavo. Najplodnejším autorom bol bezosporu Emil Klemanič, ktorý získal I. cenu v Spišskej borovičke (v tej ostatne bodovali i ďalší Slováci, dokonca i z pohodlia domova e-mailovou formou – bez písomnej verzie výsledku mi pamäť ponúka prinajmenšom Karola Mlynku a Jána Golhu), dve čestné uznania a ešte pochvalnú zmienku, pritom ešte úplný výsledok jednej súťaže nebol zverejnený. V jednom prípade sa k nemu pridal Tomáš Peitl, výsledok spolupráce (pomocný mat 2. ťahom s tromi riešeniami) vidíte na dnešnom diagrame. Jurajovi Lörincovi sa prekvapivo podarilo získať tiež 2 ceny a jednu pochvalnú zmienku.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.