Diagram týždňa – 83

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Eike Best
I. cena
Die Schwalbe 1980
white Ke8 Qe7 Sd5 Rc4 Bd2 Se2 Rg1 black Sb8 Pf6 Pg6 Kf5 Pg5 Sa4 Ra3 Bc2 Ba1 Qc1 Rd1
1.Sd5-c3 ? threat: 2.Se2-g3 # {A} 2.Se2-d4 # {B} but 1...Rd1*g1 ! 1.Rc4-c3 ? threat: 2.Se2-d4 # {B} 2.Sd5-e3 # {C} but 1...Qc1*d2 ! 1.Se2-c3 ? threat: 2.Sd5-e3 # {C} 2.Qe7*f6 # {D} but 1...Rd1-e1 ! 1.Bd2-c3 ! threat: 2.Qe7*f6 # {D} 2.Se2-g3 # {A} 1...Ra3*c3 2.Qe7*f6 # {D} 1...Ba1*c3 2.Se2-g3 # {A} 1...Rd1-d4 2.Se2*d4 # {B} 1...Qc1-e3 2.Sd5*e3 # {C}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[100]
#2 (7+11)
Novotny, cyklus dvojitých hrozieb

Pri teoretickom ľubovoľnom ťahu bieleho na c3 by hrozili až štyri maty: Jg3#, Jd4#, Je3#, Dxf6#. Lenže každý zo štyroch prakticky možných ťahov bieleho sa vzdáva práve dvoch možných matov. Tým vzniká cyklus dvojíc hrozieb vo forme troch pokusov a riešenia, navyše so suškovovskou príchuťou. V riešení sa popri rozdelení hrozieb braním na priesečníku vyskytujú aj dva varianty, v ktorých vyjdú práve i tematické maty, ktoré nehrozia. Veľmi elegantné spracovanie náročnej tematiky.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.