Diagram týždňa – 58

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jeremy Morse
The Observer 1966
white Ka8 Bc8 Rd8 Pa7 Pe7 Sa5 Sa4 Qe4 black Kc7 Bd6 Bh5 Pg4 Pa3 Qh3 Rc2 Ph2 Rb1
1.Bc8-f5 ! threat: 2.Rd8-c8 # 1...Bd6-b4 2.Qe4-b7 # 1...Bd6-c5 2.Qe4-c6 # 1...Bd6-g3 2.Qe4*c2 # 1...Bd6-f4 2.Qe4*f4 # 1...Bd6-e5 2.Qe4*e5 # 1...Bd6*e7 2.Qe4*e7 # 1...Rb1-b8 + 2.a7*b8=Q #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[104]
#2 (8+9)
duel čierny strelec - biela dáma

Kniha Chess Problems: Tasks and Records je bibliou všetkých milovníkov rekordných dvojťažiek. Sir Jeremy Morse sa problematikou taskov zaoberal od roku 1962, prvé vydanie knihy sa objavilo v roku 1995, druhé v roku 2001, tretie by malo vyjsť čoskoro. Bohužiaľ, autor knihy sa tohto vydania už nedožil. Zomrel 4.2.2016 vo veku 87 rokov.

Na diagrame sa nachádza jeden z jeho taskov: súboj čierneho strelca a bielej dámy v šiestich variantoch.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.