Diagram týždňa – 57

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Eriks Jurka
1. miesto
Majstrovstvá Lotyšska 1950
white Kd8 Se6 Rg6 Pe5 Qd4 Sc3 Pg3 Ph2 Bg1 black Ba7 Pe7 Sb6 Pc6 Pf6 Ph5 Qa4 Sb4 Kf3 Pc2 Rd2 Be2 Pg2 Re1
1.Rg6-g5 ! threat: 2.Rg5-f5 # 1...Be2-d3 2.Qd4-f4 # 1...Sb4-d3 2.Qd4-e3 # 1...Sb4-d5 {display-departure-square} 2.Qd4-f2 # 1...Sb6-d5 {display-departure-square} 2.Qd4-e4 # 1...f6*g5 2.Se6*g5 # 1...Rd2*d4 + 2.Se6*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[102]
#2 (9+14)
odviazanie prerušením, antiduál vyššieho stupňa

Použitie väzby ako tematického prvku často oprávnene vedie k výraznému spracovaniu zvolených tém: skrátka väzba a jej vznik alebo zrušenie sa ťažko dá prehliadnuť. V dnešnej dvojťažke je viazaná biela dáma. Po úvodníku biely vytvorí hrozbu, ktorú je možné brániť až štyrmi rôznymi ťahmi čiernych ľahkých figúr na stĺpec d, čo vedie k odviazaniu bielej dámy. Teoretický „ľubovoľný ťah“ čiernej ľahkej figúry napr. na d7 by umožňoval až štyri rôzne maty: De3#, Df2#, De4# a Df4#. Avšak konkrétne 4 ťahy majú spoločnú vlastnosť: vždy tri rôzne maty z uvedenej štvorice vylúčia, takže vyjde vždy len zostávajúci. Presvedčivým spôsobom je tak v úlohe spracovaná téma antiduálov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.