Diagram týždňa – 56

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Polaček
III. cena
Medzinárodné majstrovstvá Švajčiarska 2000
white Sg8 Bd7 Rg6 Ph4 Qa3 Kg3 Ph3 Rf1 black Kf8 Pf7 Pa5 Ph5 Rb4 Pc4 Pd4 Pg4
1.Rg6-g5 ? zugzwang. but 1...c4-c3 ! 1.Rf1-f6 {display-departure-square} ? zugzwang. but 1...d4-d3 ! 1.Rf1-f4 ? zugzwang. but 1...c4-c3 ! 1.Rf1-f5 ! zugzwang. 1...c4-c3 2.Qa3-c1 threat: 3.Qc1-h6 # 2...f7-f6 3.Rf5*f6 # {display-departure-square} 1...d4-d3 2.Qa3-c3 threat: 3.Qc3-g7 # 2...f7-f6 3.Rf5*f6 # {display-departure-square} 3.Qc3*f6 # 1...g4*h3 2.Qa3-f3 threat: 3.Rf5*f7 # 2...f7-f6 3.Rf5*f6 # {display-departure-square}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[94]
#3 (8+8)

V postavení diagramu nemôže biela dáma beztrestne zaútočiť na čierneho kráľa, pretože odviazanie Vb4 vedie k silnému ťahu čierneho Vb3!, či už so šachom alebo bez. Okrem toho musí biely pripraviť pokračovanie na obranu gxh3! Kvôli tomu musí Vf1 prekročiť f3, no zároveň nesmie prerušiť línie bielej dáme, ktoré táto bude potrebovať po ťahoch ďalších čiernych pešiakov.

Ako sa vám páči nečakane pestrá stratégia v tejto tempovej úlohe?

Bookmark the permalink.

Comments are closed.