Diagram týždňa – 35

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
3. pochvalná zmienka
Gaudium 2013-2014
white Ba7 Bd7 Pe7 Pf7 Sd6 Ke6 Sf5 Ra4 Qd3 black Pg7 Rb6 Kc5 Pe5 Pf4 Pc3 Qe3 Pf3 Bd2 Re2 Pf2
1...Qe3*d3 {a} 2.Ra4-c4 + {A} 2...Qd3*c4 # 1...Qe3-e4 {b} 2.Qd3-d5 + {B} 2...Qe4*d5 # 1.Qd3-e4 ! threat: 2.Qe4*e5 + 2...Qe3*e5 # 1...Qe3-d3 {a} 2.Qe4-d5 + {B} 2...Qd3*d5 # 1...Qe3*e4 {b} 2.Ra4-c4 + {A} 2...Qe4*c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[56]
s#2 (9+11)
recipročná zámena

Neviem, koľkí čitatelia našej stránky počuli o periodiku s latinským názvom Gaudium – po slovensky Radosť. Niektorí nie, no niektorí určite áno, keďže v ňom i viacerí slovenskí skladatelia zverejňujú svoje úlohy.

Jedna z nich priniesla gaudium jej autorovi Zoltánovi Labaiovi, ktorý v dvojročnom turnaji získal ocenenie za dvojťahový samomat. Medzi zdanlivou hrou a riešením sa vymenia pokračovania bieleho po ťahu čiernej dámy na polia d4 a e5 – teda práve na polia, na ktorých sa vyskytuje biela dáma.

Mimochodom, otvorený turnaj samomatov Gaudium 2015-2016 rozhoduje Juraj Lörinc.

Zoltán Labai
3. pochvalná zmienka
Gaudium 2013-2014 (úprava)
white Kh6 Qg3 Ra4 Bc8 Bg7 Sf2 Sg6 Ph7 black Kf5 Qh3 Re6 Rh2 Bg2 Pf3 Ph5
1...Qh3*g3 {a} 2.Ra4-f4 + {A} 2...Qg3*f4 # 1...Qh3-h4 {b} 2.Qg3-g5 + {B} 2...Qh4*g5 # 1.Qg3-h4 ! threat: 2.Qh4*h5 + 2...Qh3*h5 # 1...Qh3-g3 {a} 2.Qh4-g5 + {B} 2...Qg3*g5 # 1...Qh3*h4 {b} 2.Ra4-f4 + {A} 2...Qh4*f4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[71]
s#2 (8+7)
recipročná zámena

Po zverejnení diagramu týždňa sme dostali od Zoltána Labaia túto ekonomickejšiu verziu, kde sa materiál podarilo ušetriť predovšetkým posunom doprava o 3 stĺpce. Na tejto verzii sa podieľal pomocnou rukou i Karol Mlynka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.