Diagram týždňa – 17

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Viktoras Paliulionis
1. pochvalná zmienka
Tode Ilievski 60 - Orbit 2012
white Kf5 Sb4 Sc4 black Kc3 Qc1
1.Qc1-g1 Sb4-a2 + 2.Kc3-c2 Kf5-e4 3.Kc2-d1 Ke4-d3 4.Qg1-e1 Sc4-b2 # 1.Qc1-h1 Sc4-b2 2.Kc3-d2 Kf5-f4 3.Kd2-e1 Kf4-e3 4.Qh1-f1 Sb4-c2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[30]
h#4 (3+2)
2 riešenia
echo
ideálne maty

Pomocný mat z diagramu má len málo kameňov, no napriek tomu je čierna dáma parádne skrotená. Prvé ťahy oboch riešení po prvom rade umožňujú umiestnenie čierneho kráľa do matovej siete (ktorého dole pustí príslušný biely jazdec) a zároveň i priblíženie bieleho kráľa. Následne čierna dáma zablokuje pole vedľa čierneho kráľa a druhý biely jazdec matuje.

Najkrajším momentom je skutočnosť, že napriek existencii viacerých možných ciest čiernej dámy z c1 na pole, ktoré je potrebné blokovať (e1/f1), je možná vždy jediná z nich – a to práve tá s kyvadlovým pohybom dámy po prvom rade.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.