Diagram týždňa – 12

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Josef Křivohlávek
I. cena
Okružní soutěž 1985
white Bd8 Re7 Ka3 Se3 Sf3 Qh2 black Se8 Pc6 Kf6 Pg6 Rh6 Pa4 Rf4 Pb3 Sh3 Ba1
1.Sf3-g5 ! threat: 2.Qh2*f4 + 2...Sh3*f4 3.Sg5-e4 # {MM} 1...Ba1-b2 + 2.Qh2*b2 + 2...Rf4-d4 3.Sg5-e4 # {MM} 2...Kf6*g5 3.Re7-e5 # 1...Se8-d6 2.Re7-f7 + 2...Kf6-e5 3.Bd8-f6 # {MM} 1...Rh6-h4 2.Qh2*f4 + 2...Rh4*f4 3.Sg5-h7 # {MM}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[45]
#3 (6+10)
modelové maty
väzba

Minulý týždeň prišla z Moravy smutná správa. Vo veku 95 rokov odišiel Josef Křivohlávek (13.9.1919 – 17.3.2015), ktorý bol výborným skladateľom nielen českej školy úlohovej.  Na Slovensku bol obľúbený, vážený a vítaný, dá sa poveda, že s mnohými slovenskými skladateľmi ho viazalo blízke priateľstvo. Práve dnes prebehla v Starém Městě u Uherského Hradiště posledná rozlúčka s populárnym Pepíčkom. Česť jeho pamiatke, ktorú si pripomíname i diagramom so štyrmi modelovými matmi.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.