Diagram týždňa – 143

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Michal Hlinka
Ľuboš Kekely
I. cena
Jurij Akobia MT 2017
white Bd8 Ba6 Rg5 Se3 Ke1 black Rf8 Bf7 Pb6 Pg3 Kh3 Se2 Pg2 Sh2
1.Ba6-c8 + 1...Sh2-g4 2.Bc8*g4 + 2...Kh3-h2 3.Bd8*b6 3...g2-g1=Q + 4.Se3-f1 + 4...Qg1*f1 + 5.Ke1*f1 5...Se2-f4 6.Bb6-g1 + 6...Kh2-h1 7.Bg4-f3 + 7...g3-g2 + 8.Rg5*g2 8...Bf7-c4 + 9.Rg2-e2 + 9...Sf4-g2 10.Bg1-f2 10...Rf8*f3 {pat}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[205]
biely remizuje (5+8)
pat s dvomi väzbami

Doslova po rokoch prvá štúdia ako diagram týždňa. Dôvod je čisto technický – nástroje, ktoré máme k dispozícii, sa práve podporou štúdií nevyznačujú. Pokiaľ máte na zaradenie nejaký názor, môžete nám ho dať najavo buď mailom alebo ako komentár k príspevku. Podľa nášho názoru sem jednoznačne patria, problémom je len to spracovanie.

Samotný diagram je úspechom košicko-snežnickej dvojice skladateľov, ktorí majú väzbový pat ako jednu z často spracúvaných tém. V tomto prípade oslovila rozhodcu gruzínskeho memoriálu, ktorým nebol nik iný ako David Gurgenidze.