ĽUDO LEHEN MT
C 31.12.2014

Ľudo Lehen 3. 6. 1925 – 12. 5. 2014

Ľudo Lehen
*3.6.1925 – †12.5.2014

Slovenská organizácia kompozičného šachu vypisuje medzinárodný turnaj v skladaní exodvojťažiek, venovaný pamiatke zosnulého slovenského skladateľa Ľuda Lehena. Prípustné sú ľubovoľné druhy exokameňov, ako aj rôzne druhy exošachov. Zasielacia lehota 31.12. 2014. Skladby posielajte v elektronickej podobe na adresu: brabec@brabec.sk alebo obyčajnou poštou na adresu Juraj Brabec, Svetlá 1, 811 02 Bratislava. Rozhodcom súťaže je Vasyľ Ďačuk.
Slovak Organisation for Chess Composition announces an international tourney for fairy twomovers (with any fairy units or/and fairy conditions). Entries are to be sent to brabec@brabec.sk or by post to Juraj Brabec, Svetlá 1, 811 02 Bratislava, Slovakia. Closing date: 31 December 2014. The judge is Vasyl Dyachuk.
Словацкая организаыия по шахматной композиции объявляет международный конкурс в составлении сказочных двухходовок посвященный памяти словацкого шахматного композитора Людо Лехена. Допускаются все виды сказочных фигур и сказочных шахмат. Срок посылки не позднее 31.12.2014 г. Задачи посылать по адресу: brabec@brabec.sk, либо обычной почтой по адресу: Juraj Brabec, Svetlá 1, 811 02 Bratislava. Конкурс судит Васыль Дячук.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.