Diagram týždňa – 95

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Anatolij Vasilenko
II. cena
Olimpiya Dünyasi 2006
white Rd8 Ke8 Bg7 Bc6 Sf6 Sc3 Qf3 black Pe7 Pf7 Ke6 Rg6 Pb5 Pe5 Pf5 Pg5 Bd4 Ra3 Qb3 Bg2
1.Sf6-e4 ? {display-departure-square} threat: 2.Bc6-d7 # 1...f5*e4 2.Qf3*f7 # 1...Bd4*c3 2.Se4-c5 # 1...Qb3*c3 2.Bc6-d5 # 1...Qb3-d5 2.Bc6*d5 # but 1...Ra3-a7 ! 1.Sc3-e4 ! {display-departure-square} threat: 2.Bc6-d7 # 1...f5*e4 2.Qf3-g4 # 1...Rg6*f6 2.Se4*g5 # 1...e7*f6 2.Rd8-d6 # 1...Qb3-d5 2.Bc6*d5 # 1...Ra3-a7 2.Qf3*b3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[106]
#2 (7+12)
boj o d5, Z-23-56

Pole d5 je v postavení diagramu veľmi dobre pokryté až päticou bielych figúr. Avšak zvodník i úvodník rušia vždy dve z týchto krytí, podobne i hrozba, ktorá je v oboch fázach rovnaká. Vďaka tomu sa môže čierny brániť braním poslednej figúry kryjúcej pole d5. V zvodnosti sú to varianty po braní Jc3, v riešení po braní Jf6. Po 1…fxe4 nasleduje zámena matu. Tento celý elegantný obsah je ukázaný v pozícii bez bielych pešiakov, čoho výsledkom je veľmi príjemný estetický zážitok.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.