Diagram týždňa – 62

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
I. cena
U.S. Problem Bulletin 1994
white Rf8 Pc7 Pg7 Qh6 Pa5 Rb5 Sc5 Se5 Pg5 Ph4 Pe3 Pf3 Ba2 Ba1 Kg1 black Qc8 Sd8 Ba7 Pe7 Bf7 Ph7 Ra6 Pb6 Kf5 Pf4 Rc3 Sc2
1.Sc5-e6 ! {A} threat: 2.Se5-c4 # {B} 2.Qh6*h7 # {C} 2.e3-e4 # {D} 1...Rc3-c4 {a} 2.Se5*c4 # {B} 1...b6*a5 {b} 2.Qh6*h7 # {C} 1...Qc8*e6 {c} 2.e3-e4 # {D} 1.Se5-c4 ! {B} threat: 2.Qh6*h7 # {C} 2.e3-e4 # {D} 2.Sc5-e6 # {A} 1...Rc3*c4 {a} 2.Qh6*h7 # {C} 1...b6*a5 {b} 2.e3-e4 # {D} 1...Qc8-e6 {c} 2.Sc5*e6 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[78]
#2 (15+12)
2 riešenia
4-prvkový Kissov cyklus
pseudo-Fleck
polobatéria

Nestáva sa často, aby v bežnom turnaji dvojťažiek získala prvú cenu úloha s dvomi riešeniami alebo úloha, v ktorej úvodník berie čiernemu kráľovi voľné pole. V dnešnom diagrame sa všetky tieto vlastnosti spájajú, preto je na mieste otázka, ako je možné, že rozhodca Claude Wiedenhoff postavil úlohu Petra Gvozdjáka na piedestál.

Odpoveď sa skrýva v téme: 4-prvkový Kissov cyklus (cyklus úvodníka a troch matov po rovnakých obranách). Ide totiž o jediné existujúce spracovanie tejto témy v bezdvojníkovej ortodoxnej dvojťažke.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.