Diagram týždňa – 53

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Michal Dragoun
II. cena
The Problemist 2012
white Kg8 Re7 Pf7 Pb6 Sc6 Bg6 Pe5 Sc4 Pd2 black Sd8 Re8 Bf8 Ph7 Pa6 Bb5 Kd5 Pb4 Pd4 Pf4 Pf3 Sc2 Re1
1.Re1*e5 Re7*e5 + 2.Kd5*c4 Sc6-a5 # 1.Sd8*f7 Bg6*f7 + 2.Kd5*c6 Re7-c7 # 1.Re8*e7 Sc4-e3 + 2.Kd5-e6 Bg6-f5 # 1.h7*g6 Sc6*b4 + 2.Kd5-e4 Sc4-d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[75]
h#2 (9+13)
4.1.1.1
4-prvkový cyklický Zilahi
hviezda čierneho kráľa
HOTF

Dnešný diagram nie je prvou a ani poslednou vysoko ocenenou spoločnou skladbou Laca  a Michala. Ani jedna z naznačených tém (4-prvkový cyklický Zilahi, hviezda čierneho kráľa HOTF) nie je zásadne víťaznou témou, avšak ich syntéza do jednej skladby je niečím, čo rozhodca Viktor Čepižnyj označil ako „masívnu skladbu“.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.