Diagram týždňa – 33

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič & Tomáš Peitl
IV.-V. cena e.a.
Azemmour Ostróda 2015
white Ka8 Rd8 Re6 Ph5 Pa4 Pc4 Pd4 Se3 Pg2 Ph2 black Bb8 Pb7 Pf7 Pb6 Pf6 Pg6 Rb3 Sc3 Kd3 Qg3 Ra2 Bb1 Se1
1...Se3-c2 2.Kd3*c4 Ka8*b7 3.Qg3-d3 Re6-c6 # 1...Rd8-c8 2.Kd3*d4 h5*g6 3.Se1-d3 Se3-f5 # 1...Re6-d6 2.Kd3-e4 h2*g3 3.Bb1-d3 Rd8-e8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[63]
h#2,5 (10+13)
3.1.1.1.1
cyklus funkcií bielych figúr Je3, Vd8, Ve6
3. čierne ťahy na rovnakom poli

Zo svetového kongresu v poľskej Ostróde sme zatiaľ priniesli informáciu o riešiteľských úspechoch slovenských reprezentantov, menovite o čerstvom IM Tomášovi Peitlovi. Avšak Slovensko získalo i viacero ocenení v tradičných skladateľských turnajoch, o čom snáď tiež čoskoro bude na našom webe článok. Dnes ako diagram týždňa vyberáme pomocný mat ozdobený cenou v turnaji organizovanom Abdelazizom Onkoudom z Maroka, ktorého autorská dvojica bodovala ešte i v izraelskom turnaji Sabra.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.