Diagram týždňa – 30

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Steven Dowd
Mirko Degenkolbe
Cena
Phénix 2009
white Pg6 Pd5 Pg5 Pd4 Kh4 Pb3 Pc2 Pf2 Sa1 black Kh8 Pd7 Pg7 Pf5 Pb4 Pf4 Pc3 Pf3 Pa2
1...Kh4-h3 2.Kh8-g8 Kh3-h2 3.Kg8-f8 Kh2-h1 4.Kf8-e7 d5-d6 + 5.Ke7*d6 d4-d5 6.Kd6*d5 Kh1-g1 7.Kd5-e4 Kg1-f1 8.d7-d5 Kf1-e1 9.d5-d4 Ke1-d1 10.d4-d3 c2*d3 + 11.Ke4*d3 Sa1-c2 12.a2-a1=S Sc2-d4 13.Sa1-c2 Sd4-e6 14.Sc2-d4 Se6-c5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[35]
h#13,5 (9+9)
tempo
prenasledovanie

Dnes tu máme svojím spôsobom klasický mnohoťahový pomocný mat. Na diagrame je všetko je zablokované, okrem kráľov a mierne pešiakov. Obe strany musia pomôcť s rozhýbaním pozície, keď čierny kráľ vezme dvojicu bielych pešiakov. Potom sa obetuje Pd7, čím sa uvoľní Ja2, ktorého ešte chvíľu prenasleduje premenený Pa2 v koži jazdca.

No pointa je niekde úplne inde. Je v treťom ťahu bieleho. Málokto by čakal, že biely kráľ bude musieť potiahnuť do rohu. Ide o stratu tempa, ktorá je v tejto podobe, pri otvorenom postavení tempujúceho kráľa, relatívne raritným zjavom. Darmo, jazdci sú na podobné triky ako stvorení. V tomto prípade najmä zamurovaný biely jazdec.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.