Diagram týždňa – 28

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
II. cena
Arnoldo Ellerman MT 2013-2014
white Bb7 Sd7 Kg4 Rh4 Pc2 Sb1 black Qh8 Be7 Bf7 Ph7 Sb5 Pg5 Pb4 Kc4 Rf3 Pg3 Rd1 Sg1
1.Rf3-c3 Kg4-f5 + 2.Rd1-d4 Sb1-d2 # 1.Be7-c5 Kg4*g5 + 2.Qh8-d4 Sd7-e5 # 1.Bf7-d5 Kg4-h5 + 2.Sb5-d4 Bb7-a6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[55]
h#2 (6+12)
3.1.1.1
kráľovská batéria
priviazanie čiernych kameňov na rovnakom poli

Memoriál argentínskeho majstra Arnolda Ellermana bol vypísaný vo viacerých oddeleniach, čo sa odrazilo aj na bohatej účasti slovenských skladateľov. Úspech zaznamenali postupne v #2 Zoltán Labai (3. č. u.), v h#2 Ladislav Salai jr. & Emil Klemanič (II. cena) a Emil Klemanič (III. cena), v s# Jozef Holubec (p. z.), v exoúlohách bez exokameňov Juraj Lörinc (1. č. u.) a Karol Mlynka (3. č. u.), v exoúlohách s exokameňmi Juraj Lörinc (p. z.) a nakoniec v štúdiách na remízu Michal Hlinka & Ľuboš Kekely (I. cena).

Na diagram sme vybrali zrozumiteľný pomocný mat, v ktorom nájdeme hru bielej kráľovskej batérie a priviazanie troch rôznych čiernych kameňov na tom istom poli.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.