Diagram týždňa – 26

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oliver Ralík
I. cena
6.TT Phénix 1993-94
white Ka8 Bb3 black Ke8 Re7 Pg6 Rb5
1...Bb3-e6 2.Rb5-h5 Be6-d7 + 3.Ke8-f7 Ka8-b7 4.g6-g5 Kb7-c6 5.Kf7-g6 Kc6-d5 6.Re7-g7 Kd5-e4 7.Rh5-h6 Ke4-f3 8.Kg6-h5 Kf3-g3 9.Rg7-g6 Bd7-g4 # 1...Bb3-c4 2.Rb5-b4 Bc4-b5 + 3.Ke8-f7 Ka8-b8 4.g6-g5 Kb8-c8 5.Kf7-g6 Kc8-d8 6.Re7-h7 Kd8-e8 7.Rh7-h4 Ke8-f8 8.Kg6-h5 Kf8-g7 9.Rb4-g4 Bb5-e8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[54]
h#8,5 (2+4)
2.1.1...
pochod kráľa

Tvorba čerstvého sedemdesiatnika Olivera Ralíka (je vypísaný aj jubilejný turnaj) nie je svojím rozsahom veľká, no možno v nej nájsť skutočne výborné skladby. Medzinárodne najznámejšou je možno dnešný diagram týždňa a to hneď z dvoch dôvodov. Prvý raz sa do povedomia verejnosti mohol dostať ako jedna z úloh riešených na opene počas svetového kongresu v Bratislave 1993. Druhý raz zase po suverénnom víťazstve v tematickom turnaji v onehdy špičkovom francúzskom časopise Phénix. Turnaj bol venovaný lineárnym kráľovským pochodom a Oliver ich ukázal vo vodorovnej i diagonálnej podobe len s použitím šiestich kameňov. Dnes by to možno skladal počítač, ale pred 22 rokmi to bola čistá ručná práca.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.