Diagram týždňa – 22

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc (podľa Vukotu Nikoletića)
Zvláštne čestné uznanie
Mat Plus 2008
white Se7 Rf7 Bd6 Ph6 Sg5 Kh5 Bh3 Qh2 Re1 black Ra7 Ph7 Re5 Pf5 Kf4 Pc3 Pf3 Qg3 Pc2 Bh1
1...Qg3*h2 2.Rf7*f5 + 2...Kf4-g3 3.Rf5*f3 + 3...Bh1*f3 # 1...f3-f2 2.Sg5-e6 + 2...Kf4-f3 3.Bh3-g4 + 3...Qg3*g4 # 1.Bh3*f5 ! threat: 2.Qh2-d2 + 2...c3*d2 3.Sg5-h3 + 3...Qg3*h3 # 1...Qg3*h2 + 2.Bf5-h3 + 2...Kf4-g3 3.Rf7*f3 + 3...Bh1*f3 # 1...f3-f2 2.Se7-d5 + 2...Bh1*d5 3.Bf5-d7 + 3...Bd5*f7 # 1...Bh1-g2 2.Sg5-h3 + 2...Bg2*h3 3.Se7-g6 + 3...h7*g6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[51]
s#3 (9+10)

S veľkým oneskorením boli pred niekoľkými týždňami publikované niektoré výsledky skladateľských súťaží momentálne nefunkčného srbského magazínu kompozičného šachu. Dôvodom je v prvom rade úmrtie hlavného redaktora a duše celého magazínu, Milana Velimirovića, ktorý bol zároveň aj administrátorom webu Mat plus. No Milanov odkaz v aj v podobe webu žije a postupne likviduje resty. Bodaj by sa to darilo.

Dnešný diagram týždňa získal v súťaži samomatov zvláštne ocenenie za pridanie celej zdanlivej fázy k obsahu, ktorý je po úvodníku úplne rovnaký ako v pôvodnej skladbe Vukotu Nikoletića.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.