Diagram týždňa – 21

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Franz Pachl
Markus Manhart
I. cena
Phénix 1993
white Sc6 Qg6 Be5 Rg5 Pd4 Re4 Kf1 black Sd7 Pf7 Pe6 Qf6 Pa5 Kc4 Pg4 Pf3 Sf2 Ra1 Bd1
a) 1.Sd7*e5 Re4-e3 2.Se5*g6 Rg5-c5 # b) wSc6-->b4 1.Sf2*e4 Be5-d6 2.Se4*g5 Qg6-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[47]
h#2 (7+11)
b) Jc6->b4
rozšírený Zilahi
diagonálno-ortogonálna transformácia

Téma Zilahi je v pomocných matoch mimoriadne obľúbenou. Jej podstatou je recipročná zámena funkcií bielych kameňov v podobe matujúci kameň – braný kameň.

V dnešnom diagrame týždňa je téma Zilahi rozšírená dokonca na dvojicu braných bielych figúr v každom riešení (SD-VV), pričom druhá dvojica spoločne vytvára matovú sieť. Veľmi efektné je pritom zdôvodnenie druhých ťahov čierneho – v pozícii, ktorá rozhodne nevyzerá zablokovane, má čierny vždy jediný správny odskok jazdcom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.