Diagram týždňa – 14

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Michal Dragoun
I. cena
Letný turnaj Springaren C 1.10.2012
white Sb6 Sd6 Bc5 Rc1 Kd1 Bf1 black Sb8 Rf8 Pd7 Pe6 Pf6 Ke5 Pf5 Pc4 Pf4 Pf3
1.Rc1-c2 ! threat: 2.Rc2-d2 threat: 3.Sb6*c4 # 1...c4-c3 2.Bf1-d3 threat: 3.Sd6-c4 # 1...Sb8-c6 2.Sb6*d7 + 2...Ke5-d5 3.Bf1*c4 # 1...Rf8-c8 2.Sd6-f7 + 2...Ke5-e4 3.Rc2*c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[28]
#3 (6+10)
maty na rovnakom poli

V 126. čísle českého časopisu Šachová skladba sa popri inom odbornom obsahu nachádza i prehľad mnohých úspechov českých skladateľov. Napriek rozdeleniu Československa sa v tomto výbere nachádza viacero úloh slovenských autorov, a to vďaka spolupráci a stále vznikajúcim spoločným skladbám.

Ako diagram týždňa sme vybrali trojťažku slovensko-českej dvojice s jednou veľmi výraznou (všetky maty na rovnakom poli) a jednou menej do očí bijúcou (cyklická hra štvorice bielych figúr v 2. a 3. ťahu) témou.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.