28. Spišská borovička 2016

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

Pri príležitosti 59. svetového kongresu v kompozičnom šachu, ktorý sa uskutoční v Belehrade 30.7.-6.8.2016, vypisuje Peter Gvozdják už 28. ročník tradičného turnaja Spišská borovička. Turnaj je vypísaný pre všetky druhy antagonistických problémov 2. ťahom (#2, =2, S#2, R=2 atď…). Téma tohtoročného turnaja je:

1. ťah bieleho (zvodník alebo úvodník) a 1. ťah čierneho (obrana alebo vyvrátenie) hrajú na susediace polia.

Príklad:

Arieh Grinblat
Springaren 2014
white Re8 Kc7 Be7 Sh7 Pd4 Pe3 Qe2 Se1 black Pa7 Pg7 Pc6 Pg6 Ra5 Se5 Rh5 Ke4 Ph3
1.Be7-c5 ? threat: 2.Qe2-f3 # 1...Ke4-d5 2.e3-e4 # 1...Ke4-f5 2.Re8*e5 # but 1...Rh5-f5 ! 1.Be7-g5 ! threat: 2.Qe2-f3 # 1...Ke4-d5 2.Re8*e5 # 1...Ke4-f5 2.e3-e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[121]
#2 (8+9)

 

Súťažné príspevky zasielajte na adresu peter.gvozdjak@gmail.com do 28.7.2016. Rozhodcom je Peter Gvozdják.

Podrobný popis témy a podmienky si môžete pozrieť v PDF súbore (len v angličtine).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.