Diagram týždňa – 110

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Sergej Chačaturov
I. cena
The Problemist 2014
white Re8 Qc6 Pg6 Sh5 Sf4 Pg4 Pc3 Kh3 Bf2 Bb1 Re1 black Qa7 Sd7 Se7 Pf7 Pd6 Pe6 Bc5 Pd5 Ke5 Ba4 Pd3 Pe3
1.Bf2-g3 ! threat: 2.Sf4*d5 + 2...Ke5-e4 3.Sd5-f6 # 1...e3-e2 2.Sf4*e2 + 2...Ke5-e4 3.Se2-d4 # 1...Ba4*c6 2.Sf4*d3 + 2...Ke5-e4 3.Sd3-e5 # 1...Se7*c6 2.Sf4*e6 + 2...Ke5-e4 3.Se6-g5 # 1...Ke5-e4 2.Bb1*d3 + 2...Ke4-f3 3.Re1-f1 # 2...Ke4-e5 3.Sf4-e2 # {(3.Sf4~#)} 1...f7-f5 2.Qc6*d5 + 2...e6*d5 3.Re8*e7 # 2...Se7*d5 3.Re8*e6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[161]
#3 (11+12)
postupné batérie

Všetky biele líniové figúry sú v postavení dnešného diagramu oddelené od čierneho kráľa bariérou čiernych kameňov. K prekonaniu bariéry poslúži pomerne viditeľný úvodník, ktorý vytvorí jadcovú batériu a hrozí v druhom ťahu vytvorenie druhej batérie nasmerovanej na voľné pole e4. Dve čierne obrany spočívajú v braní bielej dámy, jedna ďalšia pridáva vzdialené voľné pole na e3. Všetky však majú spoločné umožnenie vytvorenia inej smrteľnej batérie braním jazdca v druhom ťahu bieleho. Spolu teda na čierneho kráľa zaútočí až päť rôznych priamych jazdcových batérií, z ktorých ani jedna neexistuje v postavení diagramu. Fantázia!

Diagram týždňa – 105

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Michal Dragoun
IV. cena
The Problemist 2014
white Kd8 Sc7 Rg7 Ph7 Qc6 Sd6 Rb4 Pc4 Be4 Pf4 Pb2 Pc2 black Pa7 Pf7 Ba5 Pb5 Pd5 Kd4 Se3 Sa2 Rd2 Rc1
1.Rg7-g3 ! threat: 2.h7-h8=Q + 2...f7-f6 3.Qh8*f6 # 1...Rc1-h1 2.c4-c5 + 2...Sa2*b4 3.c2-c3 # 2...Se3-c4 3.Qc6*d5 # 2...Ba5*b4 3.Sc7*b5 # 1...Rd2-h2 2.c4*d5 + 2...Sa2*b4 3.Qc6-c3 # 2...Se3-c4 3.Rg3-d3 # 2...Ba5*b4 3.Sc7*b5 # 1...f7-f6 2.c4*b5 + 2...Sa2*b4 3.Qc6-c3 # 2...Se3-c4 3.Qc6*d5 # 2...Ba5*b4 3.Sc7-e6 # 1...Ba5*c7 + 2.Qc6*c7 threat: 3.Qc7*a7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[160]
#3 (12+10)
batéria, zámena matov

Stalo sa už vítanou tradíciou, že úlohy Laca Salaia (často v spoluautorstve) získavajú ceny v turnajoch britského The Problemistu. Tentoraz v spolupráci s Michalom Dragounom predstavili zaujímavú trojťažkovú tému úzko zviazanú s hrou batérie v druhom ťahu.

Po ľubovoľnom odťahu Pc4 je možné šach Vb4 brániť tromi obranami 2…Jxb4, Jc4, Sxb4, po ktorých sú pripravené maty, postupne 3.Dc3#, Dxd5#, Jxb5#. Avšak konkrétne batériové odťahy pešiaka na polia c5, d5, b5 eliminujú vždy jeden z týchto matov. To značí, že biely musí hrozbou vynútiť dodatočné oslabenie čiernej pozície, ktoré poskytne mat po jednom z vylúčených pokračovaní – tieto nové maty sú 3.c3#, Vd3#, Je6#.

Ako sa vám pozdáva takýto obsah? Rozhodcovi A. Kuzovkovovi sa zjavne páčil, len trochu pokritizoval úvodník a hrozbu.

Diagram týždňa – 99

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
I. cena
PAT A MAT 2008-2009
white Qd8 Kb7 Rf7 Pd6 Pe6 Sc5 Sf4 Pe3 Bb2 Rc2 Pd2 Pe2 black Sf8 Qh8 Pg7 Pb6 Pc6 Pg6 Ph6 Ke5 Rd4 Pb3 Rd3 Sc1
1.Qd8-h4 ? threat: 2.Sf4*d3 + {A} 2...Sc1*d3 3.Qh4*d4 # 2...Ke5*d6 3.Qh4*d4 # 2...Ke5-d5 3.Qh4*d4 # 1...Sc1*e2 {a} 2.Sc5*d3 + {B} 2...Ke5-e4 3.Qh4-h1 # 1...Sf8*e6 {b} 2.Sc5-d7 + {C} 2...Ke5-e4 3.Qh4-h1 # 1...Rd3-c3 {Rd3~} { c} 2.Sf4*g6 + {D} 2...Ke5*d6 3.Qh4*d4 # 2...Ke5-d5 3.Qh4*d4 # 2...Sf8*g6 3.Qh4*d4 # 1...b6*c5 2.Rc2*c5 + 2...Ke5*d6 3.Qh4-e7 # but 1...Rd3*d2 ! 1.Qd8*b6 ! threat: 2.Sc5*d3 + {B} 2...Sc1*d3 3.Qb6*d4 # 2...Ke5-e4 3.Qb6*d4 # 1...Sc1*e2 {a} 2.Sf4*d3 + {A} 2...Ke5*d6 3.Qb6*c6 # 2...Ke5-d5 3.Qb6*c6 # 1...Sf8*e6 {b} 2.Sf4*g6 + {D} 2...Ke5-d5 3.Qb6*c6 # 1...Rd3-c3 {Rd3~} { c} 2.Sc5-d7 + {C} 2...Ke5-e4 3.Qb6*d4 # 2...Sf8*d7 3.Qb6*d4 # 1...Rd3*d2 2.Qb6*c6 threat: 3.Qc6-d5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[153]
#3 (12+12)
Le Grand, recipročná zámena
venované Jakovovi Vladimirovovi

Trojťažka na dnešnom diagrame má dve rovnocenné fázy, zvodnosť a riešenie. V oboch prvý ťah bieleho vytvára batériu s jazdcom ako predným kameňom a dámou ako zadným. Vďaka tomu sa rozohrá v oboch fázach štvorica hier, hrozba a varianty po obranách 1…Jxe2, 1…Jxe6 a 1…Vd3~. V nich prebehnú dve populárne novostrategické témy, le Grandova téma a recipročná zámena hier.

Výborná trojťažka, ktorá získala v príslušnom Albume FIDE 10,5 bodu z 12 možných. Navyše, o uvedenom mechanizme mal Peter Gvozdják mimoriadne zaujímavú prednášku v Marianke 2016, ktorú si môžete i Vy pozrieť na youtube.

Diagram týždňa – 88

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Miroslav Kasár
Pochvalná zmienka
Martin-Žilina 2000-2001
white Rc7 Be7 Pd4 Pf4 Pb3 Ph3 Pc2 Se2 Ph2 Sb1 Bd1 Re1 Kf1 black Qe8 Pb6 Pd6 Rb5 Pd5 Pf5 Rh5 Ke3 Ba1
1.Be7-f6 ? threat: 2.Se2-c1 + {A} 2...Ke3*f4 3.Sc1-d3 # 1...Rh5*h3 {a} 2.Se2-g1 + {B} 2...Ke3*f4 3.Sg1*h3 # 1...Qe8-e4 {b} 2.Se2-g3 + {C} 2...Ke3*f4 3.Sg3*h5 # 1...Rb5*b3 {c} 2.Se2-c3 + {display-departure-file} {D} 2...Ke3*f4 3.Sc3*d5 # 1...Ba1-c3 2.Rc7*c3 + 2...Ke3-e4 3.Sb1-d2 # but 1...Ke3-f3 ! 1...Qe8-e5 ! 1.Be7*d6 ! threat: 2.Se2-g1 + {B} 2...Ke3*d4 3.Sg1-f3 # 1...Rh5*h3 {a} 2.Se2-g3 + {C} 2...Ke3*d4 3.Sg3*f5 # 1...Qe8-e4 {b} 2.Se2-c3 + {display-departure-file} {D} 2...Ke3*d4 3.Sc3*b5 # 1...Rb5*b3 {c} 2.Se2-c1 + {A} 2...Ke3*d4 3.Sc1*b3 # 1...Ba1-c3 2.Rc7*c3 + 2...Ke3-e4 3.Sb1-d2 # 1...Qe8-e5 2.Bd6*e5 2...Ba1-c3 3.Se2*c3 # {display-departure-file}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[139]
#3 (13+9)
4-prvkový Šedejov cyklus

Máloktorá šachová skladba je dokonalá. Pravidlom je skôr výskyt takých alebo onakých nedostatkov, pričom je vždy na individuálnom posúdení, ako veľmi tieto vplývajú na hodnotu skladby ako celku. Jedným z najväčších prehreškov proti kánonom priamych úloh je viacnásobné vyvrátenie zamýšľanej pokusovej alebo zvodnostnej fázy, čo je prípad dnešnej trojťažky.
Prečo si ju teda ukazujeme? Dôvod je jednoduchý – spracováva mimoriadne náročnú cyklickú zámenu hrozby a troch tematických útokov po troch rovnakých obranách (iné názvy: štvorprvkový hrozbový Lačný alebo štvorprvkový Šedejov cyklus). Náš mladý autor použil mechanizmus cyklických zámen v trojťažke objavený (prevdepodobne) V. Rudenkom, založený na dvoch rôznych poliach uvoľňovaných bielym Siersovým jazdcom. Technické ťažkosti ho donútili zmieriť sa s dvojitým vyvrátením, možno preto skladba získala len najmenšie možné ocenenie v primárnom turnaji.
Avšak rozhodcovia Albumu FIDE za roky 1998-2000 jej pridelili spolu 7 bodov, takže bola len kúsok od zaradenia do Albumu, čo je dôkazom toho, že niektorým rozhodcom dvojité vyvrátenia pri špičkovom obsahu nevadia.

Diagram týždňa – 79

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Miroslav Šindelář
II. cena
Šachové umění 1970
white Sc8 Kc7 Rb6 Be6 Ba3 black Pb7 Pf7 Pc6 Sg6 Rh6 Ka5 Pd4 Pd3 Re3 Pd2 Bc1 Sd1
1.Sc8-d6 ! threat: 1...f7*e6 {(hrozí)} 2.Sd6-c4 + 2...Ka5-a4 3.Rb6-b4 # 1...Sg6-e5 2.Be6-b3 threat: 3.Sd6*b7 # 3.Ba3-b4 # 2...Bc1*a3 3.Sd6*b7 # 2...Rh6*d6 3.Ba3-b4 # 1...Sd1-b2 2.Kc7*b7 2...Ka5-a4 3.Rb6-a6 # 1...Bc1*a3 2.Sd6*b7 + 2...Ka5-a4 3.Be6-b3 # 1...Ka5-a4 2.Be6-b3 + 2...Ka4*a3 3.Sd6-c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[132]
#3 (5+12)
6 modelových matov

Smutná správa k nám minulý týždeň dorazila z Česka. 9. júna 2016 po krátkej ťažkej chorobe zosnul vo veku nedožitých 68 rokov český skladateľ Miroslav Šindelář. Prednedávnom sa po mnohých rokoch aktívne vrátil ku kompozičnému šachu, dokonca sa v minulom roku zúčastnil festivalu Marianka 2015.

Jeho tvorbu si pripomíname dnešným diagramom. S istou pomocou čierneho v ňom biely matuje čierneho kráľa až šiestimi modelovými matmi v hrozbe a štyroch variantoch. Táto trojťažka okrem ocenenia v primárnej súťaži prenikla i do Albumu FIDE 1968-70.

Česť jeho pamiatke.

Diagram týždňa – 76

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
I. cena
Mat Plus 2009
white Re8 Bg8 Ka7 Pb6 Se5 Pf5 Ra4 Sd4 Pf4 Pb3 Pe3 Bb2 Pd2 black Pb7 Bf7 Pa6 Pf6 Sh6 Kd5 Sh5 Re2 Ba1
1...Kd5-c5 2.Re8-d8 threat: 3.Se5-d3 # 3.b3-b4 # 3.Bb2-a3 # 1.Sd4-c2 ? threat: 2.Re8-d8 + {A} 2...Kd5-c5 3.Ra4-a5 # {B} 1...Kd5-c5 {a} 2.Ra4-a5 + {B} 2...Kc5-d6 3.Bb2-a3 # {C} 1...Kd5-d6 {b} 2.Bb2-a3 + {C} 2...Kd6-d5 3.Re8-d8 # {A} 1...Sh6*f5 2.Ra4-a5 + 2...Kd5-e4 3.d2-d3 # 2...Kd5-d6 3.Bb2-a3 # but 1...f6*e5 ! 1.Se5-g6 ! threat: 2.Ra4-a5 + {B} 2...Kd5-d6 3.Re8-d8 # {A} 1...Kd5-c5 {a} 2.Bb2-a3 + {C} 2...Kc5-d5 3.Ra4-a5 # {B} 1...Kd5-d6 {b} 2.Re8-d8 + {A} 2...Kd6-c5 3.Bb2-a3 # {C} 1...Bf7-e6 2.Bg8*e6 + 2...Kd5-e4 3.Be6-c4 # 2...Kd5-c5 3.Bb2-a3 # 2...Kd5-d6 3.Bb2-a3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[125]
#3 (13+9)
Šedejov cyklus, rotácia 2. a 3. ťahov

Autor dnešnej trojťažky sa nebojí porušovať konvencie v prípade, že výsledkom je neobyčajný výkon. Čierny kráľ má v diagramovom postavení tri voľné polia, no len na ťah na jedno z nich má biely pripravené pokračovanie. Navyše, zvodník i úvodník jedno z týchto polí čiernemu kráľovi berú. Nakoniec zvodnosť je vyvrátená braním bielej figúry.

Napriek tomu úloha získala najvyššie ocenenie v súťaži (dnes už nefungujúceho) špičkového časopisu Mat Plus a tiež 9,5 bodu v Albume FIDE 2007-2009. Ako je to možné? Je to vďaka úžasnej téme, keď medzi zvodnosťou a riešením prebieha cyklická zámena 2. ťahov v hrozbe a dvoch variantoch, navyše v oboch týchto fázach prebieha rotácia 2. a 3. ťahov bieleho. Fantastické!

 

Diagram týždňa – 66

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Valentin Rudenko
I.-II. cena e.a.
Grin 90 MT C 1.3.1998
white Sf8 Rf7 Pa6 Pe6 Sg5 Bf4 Bh3 Qg2 Ka1 black Ra8 Ke8 Rh8 Pa7 Ph7 Pd5 Ba4 Bh4
1...0-0-0 2.e6-e7 + 2...Ba4-d7 3.Qg2-c2 # 2...Rd8-d7 3.e7-e8=Q # 1...Ke8-d8 2.Qg2*d5 + 2...Ba4-d7 3.Qd5*d7 # 2...Kd8-c8 3.Qd5*a8 # 2...Kd8-e8 3.Qd5*a8 # 1.Sf8-d7 ! threat: 2.Sd7-f6 + 2...Ke8-d8 3.e6-e7 # 1...0-0-0 2.Qg2*d5 threat: 3.Qd5-a8 # 3.Qd5-b7 # 2...Ba4-c6 3.Qd5*c6 # 2...Rd8*d7 3.Qd5-a8 # 2...Rd8-g8 3.Qd5-a8 # 2...Rd8-f8 3.Qd5-a8 # 2...Rd8-e8 3.Qd5-a8 # 1...Ke8-d8 2.e6-e7 + 2...Kd8-c8 3.Sd7-b6 # 2...Kd8-e8 3.Sd7-f6 # 1...Ba4*d7 2.e6*d7 + 2...Ke8-d8 3.Sg5-e6 # 1...Bh4*g5 2.Qg2*g5 threat: 3.Qg5-e7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[114]
#3 (9+8)
recipročná zámena, rošáda

2. apríla 2016 sa so svetom rozlúčil jeden z velikánov kompozičného šachu – ukrajinský veľmajster Valentin Rudenko.

Narodil sa 19. februára 1938, dožil sa teda 78 rokov. Počas života získal v albumoch FIDE 216,75 bodu, čo z neho robí aktuálne 7. najúspešnejšieho skladateľa histórie.

Jeho tvorbu si pripomíname trojťažkou, v ktorej spracoval silne nesymetrickým mechanizmom recipročnú zámenu útokov po obrane rošádou a obrane ťahom čierneho kráľa.

Česť jeho pamiatke!

Diagram týždňa – 64

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai & Ladislav Salai jr.
II. cena
Pat a Mat 2005
white Qf7 Pg6 Pd5 Be5 Sa4 Pf4 Sg4 Pb3 Ph3 Be2 Ph2 Ra1 Ke1 Rh1 black Ba7 Pd7 Sg7 Sh7 Ra5 Pb5 Pb4 Ke4 Ra3 Pe3 Pa2
1.d5-d6 ! threat: 2.Be2-f3 + {A} 2...Ke4*f3 {a} 3.Qf7-d5 # {C} 2...Ke4-d3 {b} 3.0-0-0 # {D} 1...b5*a4 2.Be2-d3 + {B} 2...Ke4-f3 {a} 3.0-0 # {E} 2...Ke4*d3 {b} 3.Qf7-c4 # {F} 1...Sg7-e6 2.Qf7-f5 + 2...Ke4-d5 {c} 3.Be2-f3 # {A} 2...Ke4*f5 {d} 3.Be2-d3 # {B} 1...Sh7-g5 2.Sg4-f6 + 2...Ke4-f5 3.Be2-g4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[95]
#3 (14+11)
IZ-32-46, zámena funkcie ťahu

Monumentálny obsah spracúva komplex dvojťažkových tém v hrozbe a variantoch trojťažky. Keď zoberieme do úvahy hrozbu a varianty 1…bxa4, 1…Je6, druhé a tretie ťahy vytvárajú trojfázovú zámenu IZ-32-46 spojenú s úvodníkovou zámenou funkcie ťahu. Špeciálnym bonusom je zaradenie oboch bielych rošád do tematického obsahu.

Diagram týždňa – 56

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Polaček
III. cena
Medzinárodné majstrovstvá Švajčiarska 2000
white Sg8 Bd7 Rg6 Ph4 Qa3 Kg3 Ph3 Rf1 black Kf8 Pf7 Pa5 Ph5 Rb4 Pc4 Pd4 Pg4
1.Rg6-g5 ? zugzwang. but 1...c4-c3 ! 1.Rf1-f6 {display-departure-square} ? zugzwang. but 1...d4-d3 ! 1.Rf1-f4 ? zugzwang. but 1...c4-c3 ! 1.Rf1-f5 ! zugzwang. 1...c4-c3 2.Qa3-c1 threat: 3.Qc1-h6 # 2...f7-f6 3.Rf5*f6 # {display-departure-square} 1...d4-d3 2.Qa3-c3 threat: 3.Qc3-g7 # 2...f7-f6 3.Rf5*f6 # {display-departure-square} 3.Qc3*f6 # 1...g4*h3 2.Qa3-f3 threat: 3.Rf5*f7 # 2...f7-f6 3.Rf5*f6 # {display-departure-square}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[94]
#3 (8+8)

V postavení diagramu nemôže biela dáma beztrestne zaútočiť na čierneho kráľa, pretože odviazanie Vb4 vedie k silnému ťahu čierneho Vb3!, či už so šachom alebo bez. Okrem toho musí biely pripraviť pokračovanie na obranu gxh3! Kvôli tomu musí Vf1 prekročiť f3, no zároveň nesmie prerušiť línie bielej dáme, ktoré táto bude potrebovať po ťahoch ďalších čiernych pešiakov.

Ako sa vám páči nečakane pestrá stratégia v tejto tempovej úlohe?

Diagram týždňa – 50

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
I. cena
Pravda 2004
white Ba8 Re8 Kf8 Be7 Pb6 Pc6 Sc5 Pd5 Pe4 Pc3 Pc2 Se2 Pg2 Rb1 black Rc7 Bf7 Pg6 Sh6 Ke5 Pg5 Ra4 Pg4 Pe3
1.Rb1-b5 ! threat: 2.Sc5-d3 + 2...Ke5*e4 3.Se2-g3 # 1...Sh6-f5 2.Be7-f6 + 2...Ke5*f6 {a} 3.e4-e5 # {A} 2...Ke5-d6 {b} 3.Bf6-e5 # {B} 1...Bf7*d5 2.Be7-d6 + 2...Ke5-f6 {a} 3.Bd6-e5 # {B} 2...Ke5*d6 {b} 3.e4-e5 # {A} 1...Rc7*e7 2.Re8*e7 + 2...Ke5-f6 {a} 3.Sc5-d7 # {C} 2...Ke5-d6 {b} 3.Sc5-b7 # {D} 2...Bf7-e6 3.Re7*e6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[93]
#3 (14+9)
IZ-32-24, recipročná zámena

Trojťažka na diagrame má tri varianty. V prvých dvoch má čierny kráľ dve voľné polia po ťahoch bieleho strelca, v poslednom už po braní vežou v prvom ťahu čierneho. Prečo to zdôrazňovať ? Pretože práve po ťahoch kráľa na tieto novonadobudnuté voľné polia nasledujú rôzne maty, takže vo výsledku dostávame trojnásobnú medzivariantovú zámenu dvoch matov. Nečudo, že Štefan Sovík za túto zrozumiteľnú skladbu získal prvú cenu.