Diagram týždňa – 129

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
III. cena
The Problemist 2015
white Ka8 Sc8 Qb6 Bf6 Bb5 Sa4 Re3 Pf3 Pb2 black Pa7 Rd7 Qh7 Pg6 Sa5 Pc5 Kd5 Bf5 Bb4 Rd2 Sb1
1.b2-b3 ! threat: 2.Qb6-c6 + 2...Sa5*c6 3.Bb5-c4 # 1...Sb1-a3 2.Qb6*c5 + 2...Bb4*c5 3.Sa4-c3 # 1...Rd2-c2 2.Qb6-e6 + 2...Bf5*e6 3.Re3-d3 # 1...Qh7-h4 2.Qb6-d6 + 2...Rd7*d6 3.Sc8-e7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[151]
#3 (9+11)
blokovanie, preťaženie

Ladislav Salai v poslednom období získal väčšie množstvo cien v silných turnajoch. Kvalitu jeho tvorby potvrdzuje i dnešná trojťažka, v ktorej rozhodca vyzdvihol príťažlivosť pre riešiteľov. Avšak i skladateľská kvalita je vysoká.

Po úvodníku štvorica čiernych kameňov kryje vždy dva rôzne šachy: Ja5 – Sc4+ a Dc6+, Sb4 – Jc3+ a Dxc5+, Sf5 – Vd3+ a De6+, Vd7 – Je7+ a Dd6+.

V troch prípadoch ale k preťaženiu neprichádza, keďže tri čierne figúry dodatočne kryjú biele útoky: Jb1 – Jc3+, Vd2 – Vd3+, Dh7 – Je7+.

Preto biely hrozí len 2.Dc6+ s preťažením Ja5, navyše po braní dámy sa využije blokovanie c6. V obranách Jb1, Vd2 a Dh7 presunú svoju pôsobnosť k c4 z polí, ktoré kryjú pôvodne, čím sa umožnia postupne ďalšie preťaženia, opäť s využitím blokovania c5, e6 a d6 po braniach dámy.

Vo výsledku trojťažka ukazuje analogickú hru s preťažením a blokovaním v troch variantoch plus hrozbe.

Diagram týždňa – 125

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Andrej Ančin
I. cena
Revista de Sah 1962
white Bd8 Sf8 Pg7 Kh7 Rf5 Sd4 Pe4 Pd3 Rf3 Qc2 Ph2 black Sc8 Rb7 Rc7 Pf7 Pc6 Kd6 Pb5 Pc5 Ba4 Pb4 Pc4 Pg4 Ph4 Sb2 Qa1
1.Qc2-f2 ! threat: 2.Rf5-f6 + 2...Kd6-e5 3.Rf3-f5 # 1...Sc8-e7 2.Qf2*h4 threat: 3.Qh4-g3 # 3.Qh4-f6 # 2...Se7-d5 {a} 3.e4-e5 # {b} 1...Rc7-e7 2.Rf5*c5 threat: 3.Sd4-f5 # 2...Re7-e5 {b} 3.Rc5*c6 # {c} 1...c4*d3 2.Sd4*c6 threat: 3.Rf5-f6 # 3.Qf2*c5 # 2...Rc7*c6 {c} 3.Rf5-d5 # {a} 1...Sb2*d3 2.Rf3*d3 threat: 3.Sd4*b5 # 3.Qf2-f4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[176]
#3 (11+15)
cyklus polí

Dnešný diagram je pohľadom do histórie, ktorá by mohla byť inšpiráciou aj pre dnešných autorov. Kľúčovú tému je síce potrebné chvíľu hľadať, avšak po jej objavení sa v hlave vynorí množstvo nápadov, ako ju obmeniť. V riešení je vyznačená malými písmenami ab-bc-ca v troch variantoch po 2. ťahu čierneho a po 3. ťahu bieleho. Už ste ju našli?

Asi áno, ale pre istotu vysvetlím. Ide o cyklus polí, na ktorých v 2. ťahu čierny blokuje a v 3. ťahu biely matuje, teda d5-e5-c6-d5. Pritom za zmienku stojí aj fakt, že 2. ťahy bieleho sú v každom tematickom variante tiché, pričom presnosť hry sa dosahuje čiastočne aj pomocou dvojitých hrozieb.

Koľko rôznych podobných cyklov sa dá takto spracovať?

 

 

Diagram týždňa – 118

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Robin C. O. Matthews
I. cena
British Chess Magazine 1954
white Kb8 Re8 Bg8 Ba7 Rc7 Qb6 Sc6 Sh5 Pd3 Pf3 Ph2 black Sh7 Pd6 Pe6 Pc5 Kd5 Sf5 Pg5 Pb4 Rg4 Ph4 Ph3 Re2 Be1
1.Qb6-b5 ! zugzwang. 1...Be1-g3 2.Rc7*h7 threat: 3.Sh5-f6 # {(2.Sxh7?)} 2...Bg3-e5 3.Bg8*e6 # 1...Be1-f2 2.Bg8*h7 threat: 3.Sh5-f6 # {(2.Vxh7?)} 2...Bf2-d4 3.Qb5-c4 # 1...Be1-c3 2.Re8-d8 threat: 3.Qb5*c5 # {(2.Vd7?)} 2...Bc3-d4 3.Qb5-c4 # 2...Rg4-c4 3.Qb5*c4 # 3.d3*c4 # 1...Be1-d2 2.Rc7-d7 threat: 3.Qb5*c5 # {(2.Vd8?)} 2...Bd2-e3 3.Bg8*e6 # 2...Rg4-c4 3.d3*c4 # 1...Re2-e4 2.Qb5-c4 + 2...Re4*c4 3.Bg8*e6 # 1...b4-b3 2.Qb5*b3 + 2...Rg4-c4 3.d3*c4 # 3.Qb3*c4 # 2...c5-c4 3.Qb3-b5 # 1...Rg4-f4 2.Sh5*f4 + 2...g5*f4 3.Qb5-c4 # 1...Sf5-g7 2.Qb5*c5 + 2...d6*c5 3.Re8-d8 # 1...Sf5-e7 2.Qb5*c5 + 2...d6*c5 3.Re8-d8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[167]
#3 (11+13)
antiduál

Hlavné tematické varianty dnešného diagramu sú uvedené obranami strelca z e1.

Áno, obranami, lebo napriek všetkým normálnym očakávaniam po úvodníku vzniká nevýhoda z ťahu pre čierneho, takže i taký zdanlivo bezvýznamný ťah ako 1…Sf2 vytvára hru a to dokonca tematickú. Každopádne biely v uvedených štyroch variantoch máva strelcom v druhých ťahoch a tým prerušuje čierne veže k c4 a e6. Zároveň sa aktivizuje vyvážený systém antiduálov.

Samozrejme vďaka tempu má úloha aj hromadu vedľajších variantov, je skrátka ozaj bohatá.

Diagram týždňa – 113

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
Alexander Fica
Josef Burda
I. cena
Ferhat Karmil 55 JT C 31.12.2013
white Qf7 Pc6 Kb5 Se5 Pf5 Pb2 Rf2 Pg2 black Rb8 Pg7 Pb6 Pf6 Pa5 Pd5 Pb4 Kd4 Pe4
1...e4-e3 2.Rf2-f4 + 2...Kd4*e5 3.Qf7-c7 # {(MM)} 1...f6*e5 2.Qf7*d5 + 2...Kd4*d5 3.Rf2-d2 # {(MM)} 2...Kd4-e3 3.Qd5-d2 # 1.Qf7-g6 ! threat: 2.Qg6-g3 threat: 3.Rf2-d2 # 2...e4-e3 3.Qg3-f4 # 1...e4-e3 2.Qg6-g4 + 2...Kd4*e5 3.Qg4-f4 # {(MM)} 1...f6*e5 2.Rf2-d2 + 2...Kd4-e3 3.Qg6-g5 # {(MM)}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[166]
#3 (8+9)
modelové maty, zámena hier

Pohľad na pozíciu dnešného diagramu dáva tušiť, že by mohlo ísť o trojťažku s modelovými matmi. Ale málokomu by napadlo, že ich spracovanie bude navýsosť moderné – v podobe zámeny dvoch pokračovaní medzi zdanlivou hrou a riešením!

Na túto skutočnosť v komentári k úlohe upozornil aj rozhodca jubilejného turnaja Jurij Gordian, ktorý neváhal umiestniť ju na prvé miesto spomedzi súťažiacich skladieb. Takýto výkon sa len tak nevidí!

Diagram týždňa – 110

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Sergej Chačaturov
I. cena
The Problemist 2014
white Re8 Qc6 Pg6 Sh5 Sf4 Pg4 Pc3 Kh3 Bf2 Bb1 Re1 black Qa7 Sd7 Se7 Pf7 Pd6 Pe6 Bc5 Pd5 Ke5 Ba4 Pd3 Pe3
1.Bf2-g3 ! threat: 2.Sf4*d5 + 2...Ke5-e4 3.Sd5-f6 # 1...e3-e2 2.Sf4*e2 + 2...Ke5-e4 3.Se2-d4 # 1...Ba4*c6 2.Sf4*d3 + 2...Ke5-e4 3.Sd3-e5 # 1...Se7*c6 2.Sf4*e6 + 2...Ke5-e4 3.Se6-g5 # 1...Ke5-e4 2.Bb1*d3 + 2...Ke4-f3 3.Re1-f1 # 2...Ke4-e5 3.Sf4-e2 # {(3.Sf4~#)} 1...f7-f5 2.Qc6*d5 + 2...e6*d5 3.Re8*e7 # 2...Se7*d5 3.Re8*e6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[161]
#3 (11+12)
postupné batérie

Všetky biele líniové figúry sú v postavení dnešného diagramu oddelené od čierneho kráľa bariérou čiernych kameňov. K prekonaniu bariéry poslúži pomerne viditeľný úvodník, ktorý vytvorí jadcovú batériu a hrozí v druhom ťahu vytvorenie druhej batérie nasmerovanej na voľné pole e4. Dve čierne obrany spočívajú v braní bielej dámy, jedna ďalšia pridáva vzdialené voľné pole na e3. Všetky však majú spoločné umožnenie vytvorenia inej smrteľnej batérie braním jazdca v druhom ťahu bieleho. Spolu teda na čierneho kráľa zaútočí až päť rôznych priamych jazdcových batérií, z ktorých ani jedna neexistuje v postavení diagramu. Fantázia!

Diagram týždňa – 105

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Michal Dragoun
IV. cena
The Problemist 2014
white Kd8 Sc7 Rg7 Ph7 Qc6 Sd6 Rb4 Pc4 Be4 Pf4 Pb2 Pc2 black Pa7 Pf7 Ba5 Pb5 Pd5 Kd4 Se3 Sa2 Rd2 Rc1
1.Rg7-g3 ! threat: 2.h7-h8=Q + 2...f7-f6 3.Qh8*f6 # 1...Rc1-h1 2.c4-c5 + 2...Sa2*b4 3.c2-c3 # 2...Se3-c4 3.Qc6*d5 # 2...Ba5*b4 3.Sc7*b5 # 1...Rd2-h2 2.c4*d5 + 2...Sa2*b4 3.Qc6-c3 # 2...Se3-c4 3.Rg3-d3 # 2...Ba5*b4 3.Sc7*b5 # 1...f7-f6 2.c4*b5 + 2...Sa2*b4 3.Qc6-c3 # 2...Se3-c4 3.Qc6*d5 # 2...Ba5*b4 3.Sc7-e6 # 1...Ba5*c7 + 2.Qc6*c7 threat: 3.Qc7*a7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[160]
#3 (12+10)
batéria, zámena matov

Stalo sa už vítanou tradíciou, že úlohy Laca Salaia (často v spoluautorstve) získavajú ceny v turnajoch britského The Problemistu. Tentoraz v spolupráci s Michalom Dragounom predstavili zaujímavú trojťažkovú tému úzko zviazanú s hrou batérie v druhom ťahu.

Po ľubovoľnom odťahu Pc4 je možné šach Vb4 brániť tromi obranami 2…Jxb4, Jc4, Sxb4, po ktorých sú pripravené maty, postupne 3.Dc3#, Dxd5#, Jxb5#. Avšak konkrétne batériové odťahy pešiaka na polia c5, d5, b5 eliminujú vždy jeden z týchto matov. To značí, že biely musí hrozbou vynútiť dodatočné oslabenie čiernej pozície, ktoré poskytne mat po jednom z vylúčených pokračovaní – tieto nové maty sú 3.c3#, Vd3#, Je6#.

Ako sa vám pozdáva takýto obsah? Rozhodcovi A. Kuzovkovovi sa zjavne páčil, len trochu pokritizoval úvodník a hrozbu.

Diagram týždňa – 99

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
I. cena
PAT A MAT 2008-2009
white Qd8 Kb7 Rf7 Pd6 Pe6 Sc5 Sf4 Pe3 Bb2 Rc2 Pd2 Pe2 black Sf8 Qh8 Pg7 Pb6 Pc6 Pg6 Ph6 Ke5 Rd4 Pb3 Rd3 Sc1
1.Qd8-h4 ? threat: 2.Sf4*d3 + {A} 2...Sc1*d3 3.Qh4*d4 # 2...Ke5*d6 3.Qh4*d4 # 2...Ke5-d5 3.Qh4*d4 # 1...Sc1*e2 {a} 2.Sc5*d3 + {B} 2...Ke5-e4 3.Qh4-h1 # 1...Sf8*e6 {b} 2.Sc5-d7 + {C} 2...Ke5-e4 3.Qh4-h1 # 1...Rd3-c3 {Rd3~} { c} 2.Sf4*g6 + {D} 2...Ke5*d6 3.Qh4*d4 # 2...Ke5-d5 3.Qh4*d4 # 2...Sf8*g6 3.Qh4*d4 # 1...b6*c5 2.Rc2*c5 + 2...Ke5*d6 3.Qh4-e7 # but 1...Rd3*d2 ! 1.Qd8*b6 ! threat: 2.Sc5*d3 + {B} 2...Sc1*d3 3.Qb6*d4 # 2...Ke5-e4 3.Qb6*d4 # 1...Sc1*e2 {a} 2.Sf4*d3 + {A} 2...Ke5*d6 3.Qb6*c6 # 2...Ke5-d5 3.Qb6*c6 # 1...Sf8*e6 {b} 2.Sf4*g6 + {D} 2...Ke5-d5 3.Qb6*c6 # 1...Rd3-c3 {Rd3~} { c} 2.Sc5-d7 + {C} 2...Ke5-e4 3.Qb6*d4 # 2...Sf8*d7 3.Qb6*d4 # 1...Rd3*d2 2.Qb6*c6 threat: 3.Qc6-d5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[153]
#3 (12+12)
Le Grand, recipročná zámena
venované Jakovovi Vladimirovovi

Trojťažka na dnešnom diagrame má dve rovnocenné fázy, zvodnosť a riešenie. V oboch prvý ťah bieleho vytvára batériu s jazdcom ako predným kameňom a dámou ako zadným. Vďaka tomu sa rozohrá v oboch fázach štvorica hier, hrozba a varianty po obranách 1…Jxe2, 1…Jxe6 a 1…Vd3~. V nich prebehnú dve populárne novostrategické témy, le Grandova téma a recipročná zámena hier.

Výborná trojťažka, ktorá získala v príslušnom Albume FIDE 10,5 bodu z 12 možných. Navyše, o uvedenom mechanizme mal Peter Gvozdják mimoriadne zaujímavú prednášku v Marianke 2016, ktorú si môžete i Vy pozrieť na youtube.

Diagram týždňa – 88

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Miroslav Kasár
Pochvalná zmienka
Martin-Žilina 2000-2001
white Rc7 Be7 Pd4 Pf4 Pb3 Ph3 Pc2 Se2 Ph2 Sb1 Bd1 Re1 Kf1 black Qe8 Pb6 Pd6 Rb5 Pd5 Pf5 Rh5 Ke3 Ba1
1.Be7-f6 ? threat: 2.Se2-c1 + {A} 2...Ke3*f4 3.Sc1-d3 # 1...Rh5*h3 {a} 2.Se2-g1 + {B} 2...Ke3*f4 3.Sg1*h3 # 1...Qe8-e4 {b} 2.Se2-g3 + {C} 2...Ke3*f4 3.Sg3*h5 # 1...Rb5*b3 {c} 2.Se2-c3 + {display-departure-file} {D} 2...Ke3*f4 3.Sc3*d5 # 1...Ba1-c3 2.Rc7*c3 + 2...Ke3-e4 3.Sb1-d2 # but 1...Ke3-f3 ! 1...Qe8-e5 ! 1.Be7*d6 ! threat: 2.Se2-g1 + {B} 2...Ke3*d4 3.Sg1-f3 # 1...Rh5*h3 {a} 2.Se2-g3 + {C} 2...Ke3*d4 3.Sg3*f5 # 1...Qe8-e4 {b} 2.Se2-c3 + {display-departure-file} {D} 2...Ke3*d4 3.Sc3*b5 # 1...Rb5*b3 {c} 2.Se2-c1 + {A} 2...Ke3*d4 3.Sc1*b3 # 1...Ba1-c3 2.Rc7*c3 + 2...Ke3-e4 3.Sb1-d2 # 1...Qe8-e5 2.Bd6*e5 2...Ba1-c3 3.Se2*c3 # {display-departure-file}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[139]
#3 (13+9)
4-prvkový Šedejov cyklus

Máloktorá šachová skladba je dokonalá. Pravidlom je skôr výskyt takých alebo onakých nedostatkov, pričom je vždy na individuálnom posúdení, ako veľmi tieto vplývajú na hodnotu skladby ako celku. Jedným z najväčších prehreškov proti kánonom priamych úloh je viacnásobné vyvrátenie zamýšľanej pokusovej alebo zvodnostnej fázy, čo je prípad dnešnej trojťažky.
Prečo si ju teda ukazujeme? Dôvod je jednoduchý – spracováva mimoriadne náročnú cyklickú zámenu hrozby a troch tematických útokov po troch rovnakých obranách (iné názvy: štvorprvkový hrozbový Lačný alebo štvorprvkový Šedejov cyklus). Náš mladý autor použil mechanizmus cyklických zámen v trojťažke objavený (prevdepodobne) V. Rudenkom, založený na dvoch rôznych poliach uvoľňovaných bielym Siersovým jazdcom. Technické ťažkosti ho donútili zmieriť sa s dvojitým vyvrátením, možno preto skladba získala len najmenšie možné ocenenie v primárnom turnaji.
Avšak rozhodcovia Albumu FIDE za roky 1998-2000 jej pridelili spolu 7 bodov, takže bola len kúsok od zaradenia do Albumu, čo je dôkazom toho, že niektorým rozhodcom dvojité vyvrátenia pri špičkovom obsahu nevadia.

Diagram týždňa – 79

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Miroslav Šindelář
II. cena
Šachové umění 1970
white Sc8 Kc7 Rb6 Be6 Ba3 black Pb7 Pf7 Pc6 Sg6 Rh6 Ka5 Pd4 Pd3 Re3 Pd2 Bc1 Sd1
1.Sc8-d6 ! threat: 1...f7*e6 {(hrozí)} 2.Sd6-c4 + 2...Ka5-a4 3.Rb6-b4 # 1...Sg6-e5 2.Be6-b3 threat: 3.Sd6*b7 # 3.Ba3-b4 # 2...Bc1*a3 3.Sd6*b7 # 2...Rh6*d6 3.Ba3-b4 # 1...Sd1-b2 2.Kc7*b7 2...Ka5-a4 3.Rb6-a6 # 1...Bc1*a3 2.Sd6*b7 + 2...Ka5-a4 3.Be6-b3 # 1...Ka5-a4 2.Be6-b3 + 2...Ka4*a3 3.Sd6-c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[132]
#3 (5+12)
6 modelových matov

Smutná správa k nám minulý týždeň dorazila z Česka. 9. júna 2016 po krátkej ťažkej chorobe zosnul vo veku nedožitých 68 rokov český skladateľ Miroslav Šindelář. Prednedávnom sa po mnohých rokoch aktívne vrátil ku kompozičnému šachu, dokonca sa v minulom roku zúčastnil festivalu Marianka 2015.

Jeho tvorbu si pripomíname dnešným diagramom. S istou pomocou čierneho v ňom biely matuje čierneho kráľa až šiestimi modelovými matmi v hrozbe a štyroch variantoch. Táto trojťažka okrem ocenenia v primárnej súťaži prenikla i do Albumu FIDE 1968-70.

Česť jeho pamiatke.

Diagram týždňa – 76

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
I. cena
Mat Plus 2009
white Re8 Bg8 Ka7 Pb6 Se5 Pf5 Ra4 Sd4 Pf4 Pb3 Pe3 Bb2 Pd2 black Pb7 Bf7 Pa6 Pf6 Sh6 Kd5 Sh5 Re2 Ba1
1...Kd5-c5 2.Re8-d8 threat: 3.Se5-d3 # 3.b3-b4 # 3.Bb2-a3 # 1.Sd4-c2 ? threat: 2.Re8-d8 + {A} 2...Kd5-c5 3.Ra4-a5 # {B} 1...Kd5-c5 {a} 2.Ra4-a5 + {B} 2...Kc5-d6 3.Bb2-a3 # {C} 1...Kd5-d6 {b} 2.Bb2-a3 + {C} 2...Kd6-d5 3.Re8-d8 # {A} 1...Sh6*f5 2.Ra4-a5 + 2...Kd5-e4 3.d2-d3 # 2...Kd5-d6 3.Bb2-a3 # but 1...f6*e5 ! 1.Se5-g6 ! threat: 2.Ra4-a5 + {B} 2...Kd5-d6 3.Re8-d8 # {A} 1...Kd5-c5 {a} 2.Bb2-a3 + {C} 2...Kc5-d5 3.Ra4-a5 # {B} 1...Kd5-d6 {b} 2.Re8-d8 + {A} 2...Kd6-c5 3.Bb2-a3 # {C} 1...Bf7-e6 2.Bg8*e6 + 2...Kd5-e4 3.Be6-c4 # 2...Kd5-c5 3.Bb2-a3 # 2...Kd5-d6 3.Bb2-a3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[125]
#3 (13+9)
Šedejov cyklus, rotácia 2. a 3. ťahov

Autor dnešnej trojťažky sa nebojí porušovať konvencie v prípade, že výsledkom je neobyčajný výkon. Čierny kráľ má v diagramovom postavení tri voľné polia, no len na ťah na jedno z nich má biely pripravené pokračovanie. Navyše, zvodník i úvodník jedno z týchto polí čiernemu kráľovi berú. Nakoniec zvodnosť je vyvrátená braním bielej figúry.

Napriek tomu úloha získala najvyššie ocenenie v súťaži (dnes už nefungujúceho) špičkového časopisu Mat Plus a tiež 9,5 bodu v Albume FIDE 2007-2009. Ako je to možné? Je to vďaka úžasnej téme, keď medzi zvodnosťou a riešením prebieha cyklická zámena 2. ťahov v hrozbe a dvoch variantoch, navyše v oboch týchto fázach prebieha rotácia 2. a 3. ťahov bieleho. Fantastické!